Preskočiť
Herbicíd

TOMIGAN 250 EC

NA LIPKAVEC? KEDYKOĽVEK!

Tomigan 250 EC - titulka

Herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v ozimných a jarných obilninách bez podsevov, kukurici, sadoch, zelenine, rasci, okrasných rastlinách, trávnikoch a v trávach na semeno.

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • špecialista na lipkavec v každej rastovej fáze
  • použiteľný v mnohých plodinách
  • vysoká selektivita v obilninách
  • výborný TM partner

Pôsobenie prípravku

Účinná látka prípravku preniká do rastlín cez listy a je rýchle translokovaná cievnymi zväzkami. Účinok prípravku sa na citlivých burinách prejaví v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii typickými auxínovými príznakmi. Dážď 2 hodiny po aplikácii ne ovplyvní herbicídny účinok prípravku.

Spektrum účinku

Lipkavec obyčajný, parumanček nevoňavý, kapsička pastierska, hluchavky, horčiaky, zemedym lekársky, pŕhľava malá, starček roľný, pohánkovec ovíjavý, konopnica, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, nezábudka, štiavy, uhorník, durman obyčajný, skorocel kopijovitý, ľuľok čierny, pupenec roľný, púpava lekárska, výmrv slnečnice, pŕhľava dvojdomá. 

V TM s prípravkami na báze MCPA sa účinok rozširuje o mrlíky, lobodu konáristú, pichliač roľný, reďkev ohnicovú, horčicu roľnú.

Dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie vo fáze 2 – 4 listov, lipkavec obyčajný vo fáze 1 – 4 praslenov, parumanček nevoňavý je citlivý vo fáze malej ružice.

Dávka: 0,6 - 1 l/ha

Dávka vody: 300 - 400 l/ha

Balenie: 20 l

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Voľba následných plodín v rámci osevného postupu nie je obmedzená.

V prípade, že je potrevné zaorať plodiny ošetrenej prípravkom TOMIGAN 250 EC, odporúčame pred výsevom náhradných plodín kultiváciu pôdy do hĺbky 25 cm. 

Prípravok TOMIGAN 250 EC môže vážne poškodiť susediace necieľové plodiny. Mimoriadne citlivé sú vinič a chmeľ. V ich blízkosti ošetrujte len pri vhodných podmienkach (bezvetrie, nižšie teploty). Citlivé plodiny môžu byť pri vysokých teplotách poškodené aj výparmi prípravku. V prípade ošetrovania obilnín, kukurice, lúk a pasienkov, trávnikov, tulipánov a narcisov ochrannú zónu 10 m pre ochranu necieľových susediacich plodín. 

Miešateľnosť, selektivita a praktické informácie

Prípavok TOMIGAN 250 EC je kompatibilný s prípravok TOLUREX 50 SC.

TOMIGAN 250 EC JE VHODNÉ RIEŠENIE PRE OPRAVNÉ POSTREKY A VÝBORNÝ PARTNER DO TM ZMESÍ PRE ROZŠÍRENIE ICH ÚČINKU...

Prípravok je ozimnými a jarnými obilninami veľmi dobre tolerovaný. Prípadné prejavy fytotoxicity sú dočasného charakteru a rýchlo odznievajú. Osivárske línie kukurice môžu byť k prípravku citlivejšie. 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Obilniny bez podsevu (jačmeň jarný a ozimný, pšenica jarná a ozimná, raž, tritikale)

Dávka: 0,6 - 0,8 l/ha

Dávka vody: 300 - 500 l/ha

Ochranná doba: AT

Ošetrujte od plne vyvinutého 2. listu doštádia vlajkového listu (BBCH 12 - 39). Dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie vo fáze 2 – 4 listov, lipkavec obyčajný vo fáze 1 – 8 praslenov, parumanček nevoňavý je citlivý vo fáze malej prízemnej ružice. Pri aplikácii musí byť na listoch obilniny vytvorená vosková vrstvička. TM s prípravkami s účinnou látkou MCPA aplikujte do konca odnožovania pri teplote nad 10°C. Pri ošetrovaní dbajte na rovnomerné rozprestretie postrekovej kvapaliny. 

Cibuľa - odporúčací charakter

Aplikujte od 2 – 3 listov cibule, najskôr 3 – 4 dni po daždi (je potrebné, aby sa vytvorila dokonalá vosková vrstvička na listoch).

Koreňová zelenina - odporúčací charakter

Od 2 – 3 listov mrkvy, minimálne pri 20 cm výške petržlenu či paštrnáku.

Kukurica

Dávka: 1 l/ha

Dávka vody: 300 - 500 l/ha

Ochranná doba: AT

Ošetrujte od rastovej fázy 2 listu do fázy 5. listov kukurice (BBCH 12 - 15). Neskôr je potrebné pracovať s podlistovou aplikáciou. Pupenec je najcitlivejší v období tesne pred jeho kvitnutím. Tomigan 250 EC je špecialista na pupenec roľný a lipkavec obyčajný.

Lúky a pasienky

Dávka: 1 l/ha

Dávka vody: 300 - 500 l/ha

Ochranná doba: 28 dní

Ošetrujte najmä proti štiavcom vo fáze prízemnej ružice. Proti pŕhľavám aplikujte v čase aktívneho rastu burín do výšky 15 - 20 cm. 

Mak - odporúčací charakter

Aplikujte od 4 – 6 listov maku s dobre vytvorenou voskovou vrstvičkou. Použite najmä na pozemkoch s výskytom lipkavca.

Pažítka - odporúčací charakter

Aplikujte od 1. listu do kvitnutia v štádiu 2 – 4 listov burín, neošetrujte pri teplotách nad 25°C.

Rasca - odporúčací charakter

Do čistých výsevov i podsevov od 2. listu rasce, lipkavec do 4 praslenov.

Trávy - semenné porasty

Dávka: 1 l/ha

Dávka vody: 300 - 500 l/ha

Ochranná doba: 3 dni

Na novo založených porastoch ošetrujte od fázy 4. listov (BBCH 14). V nasledujúcich rokoch aplikujte na jar pri výške tráv 10 - 15 cm. 

Tulipán, narcis

Dávka: 0,8 l/ha

Dávka vody: 300 - 500 l/ha

Ochranná doba: AT

Aplikujte pred kvetom a po odkvitnutí v období, kedy je lipkavec v rastovej fáze 1. praslenu a ostatné dvojkl. buriny sú vofáze 2 - 4 listov. Pri aplikácii musí byť na cibuľovinách vytvorená vosková vrstvička.