Preskočiť
Adjuvanty, regulátory rastu a biostimulanty

GROUNDED

PEVNÉ PUTO S PÔDOU.

grounded

Adjuvant vo forme emulgovateľného koncentrátu pre použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve, určený k zlepšeniu vlastností postrekových kvapalín, zníženie úletu pri aplikácii, rovnomernému pokrytiu ošetrovaného povrchu a zvýšenie adsorpcie účinnej látky pôdnymi časticami. Znižuje riziko poškodenia plodiny a zlepšuje biologickú účinnosť pesticídov, predovšetkým herbicídov s pôdnym účinkom.

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • zvýšenie a zlepšenie naviazania účinnej látky pôdnych herbicídov na pôdne koloidné častice
  • redukcia prejavov fytotoxicity na kultúrnych plodinách
  • zvýšenie účinnosti a ekonomiky herbicídneho zásahu pri obmedzení stresu pestovaných rastlín
  • zlepšenie rovnomernosti pokrytia pôdy postrekom, umožňuje používať nižšie dávky vody - šetrenie nákladov
  • naviazanie postreku na pôdne častice obmedzuje riziko kontaminácie spodných vôd splavovaním

Pôsobenie

GROUNDED je komplex zmáčadiel, špeciálne vytvorený pre zvýšenie účinnosti a bezpečnosti použitia pôdnych reziduálnych herbicídov. Špeciálna zmes polymérov výrazne redukuje úlet postrekovej kvapaliny, následne zlepšuje rovnomernosť pokrytia pôdy herbicídnym filmom a to aj pri nižších dávkach vody. Grounded zvýši a posilní väzbu účinnej látky na pôdne koloidné častice. Predĺži a zvýši tým účinnosť prípravku, pri súčasnom obmedzení rizika vyplavovania účinnej látky do spodných vôd alebo mimo aktívnu herbicídnu zónu. Pri herbicídoch tvoriacich povrchový fi lm na pôde Grounded zabraňuje splavovaniu účinnej látky následnými dažďami do koreňovej zóny kultúrnych rastlín a vzniku rastového stresu kultúrnych rastlín (vybieľovanie listov repky, poškodenie kukurice atď.) Umožňuje znížiť množstvo používanej vody a tým zvýšenie produktivity práce postrekovača. Zvyšuje presnosť a precíznosť práce postrekovej techniky.

Praktické možnosti aplikácie

Najvyšší deklarovaný efekt dosiahnete pri spoločnom použití adjuvantu Grounded s herbicídmi obsahujúcimi nasledovné účinné látky: clomazone, metazachlor, dimetachlor, pendimethalin, linuron, flufenacet, S-metolachlor, terbuthylazine, prosulfocarb, metribuzin, diflufenican, ethofumesate, mesotrione, aclonifen, quinmerac a metamitron. Prípravok Grounded použite pri herbicídnej ochrane repky olejnej, kukurice, zemiakov, slnečnice, cukrovej repy, zelenine, hrachu, bôbe, sóji a v ďalších strukovinách.

Dávka vody: 100–400 l/ha

Balenie: 5 l

 

Miešateľnosť

Adjuvant GROUNDED sa používa s autorizovanými prípravkami na ochranu rastlín v súlade so schválenými podmienakmi pre ich použitie. Používa sa v nasledujúcich plodinách do uvedeného vývojového štádia plodiny so všetkými schválenými prípravkami na ochranu rastlín do ich plnej autorizovanej dávky. Odmerané množstvo prípravku na ochranu rastlín vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a dobre premiešajte. Následne pridajte adjuvant GROUNDED a za stáleho miešania nádrž doplňte vodou na požadovaný objem. 

V kombinácii s prípravkom na ochranu rastlín sa uplatňuje prísnejšia klasifikácia podľa etikety TM partnera!

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Odporúčanie pre aplikáciu

Grounded - Odporučenie pre aplikáciu

Praktické možnosti aplikácie

Najvyšší deklarovaný efekt dosiahnete pri spoločnom použití adjuvantu Grounded s herbicídmi obsahujúcimi nasledovné účinné látky: clomazone, metazachlor, dimetachlor, pendimethalin, flufenacet, S-metolachlor, terbuthylazine, prosulfocarb, metribuzin, diflufenican, ethofumesate, mesotrione, aclonifen, quinmerac a metamitron. Prípravok Grounded použite pri herbicídnej ochrane repky olejnej, kukurice, zemiakov, slnečnice, cukrovej repy, zelenine, hrachu, bôbe, sóji a v ďalších strukovinách.