Preskočiť
Adjuvanty, regulátory rastu a biostimulanty

REGULUS

STABILNÉ ZÁKLADY VAŠEJ ÚRODY.

Regulis

Rastový regulátor s overeným zložením určený pre zvýšenie odolnosti obilnín proti poliehaniu.

Všeobecné informácie

Výhody použitia:

  • rýchly nástup účinku
  • možnosť cielenej aplikácie v dobe aktuálnej potreby
  • skrátenie a spevnenie produktívnych stebiel
  • rovnomernejšie dozrievanie porastu
  • lepšie využitie dusíka a ďalších živín
  • minimalizácia zberových strát vďaka vyššiemu podielu zrna 1.triedy
  • uľahčený zber
  • výhodné kombinácie s fungicídmi a regulátormi

Pôsobenie

REGULUS je rastový regulátor slúžiaci pre zvýšenie odolnosti obilnín (pšenica ozimná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný) proti poliehaniu. Obsahuje účinnú látku ethephon, ktorá patrí do skupiny fosfonátov. Ľahko vniká do pletív rastlín, kde uvoľňuje morforegulačný hormón etylén, ktorý ako stresový hormón redukuje predlžovací rast, skracuje steblo a stimuluje syntézu spevňujúcich látok ako lignín a celulóza. Premena ethephonu na ethylén prebieha až pri teplotách nad 12 °C t.j. účinnosť prípravku je viazaná na tieto teplotné podmienky. Účinná látka ethephon pôsobí v obilnine veľmi krátku dobu (3 dni), a preto sú najviac ovplyvnené tie časti rastlín, ktoré najintenzívnejšie rastú v dobe aplikácie. REGULUS je výnimočný pre svoju rýchlosť pôsobenia oproti ostatným možným alternatívnym regulátorom.

Plodina Účel použitia Dávka/ha OD Poznámka
pšenica ozimná proti poliehaniu (0,5)-1,0 l                AT BBCH 32 - 39
jačmeň jarný proti poliehaniu 0,75 l                AT BBCH 37 - 45
jačmeň ozimný proti poliehaniu (0,75)-1,0 l    AT BBCH 37 - 45

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 - 300 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 1 x za sezónu

REGULUS aplikujte na suché rastliny pri teplote nad 12° C, dážď do 4-5 hodín po aplikácii neznižuje účinnosť. Na plochách menej ohrozených poľahnutím je možné dávku znížiť o 0,1 – 0,25 l/ha.

Optimálna teplota pre účinnosť sa pohybuje v rozsahu 15 – 20 °C.

Balenie: 5 l

Odporúčania pre aplikáciu

Pšenica ozimná

Prípravok aplikujte vtedy, ak sa vytvoria podmienky pre poliehanie v neskoršej rastovej fáze. V porastoch, ktoré už začali poliehať, sa už neodporúča aplikácia.

Pšenicu ošetrite v rastovej fáze BBCH 32-39, t.j od štádia 2. kolienka (2. kolienko je minimálne 2 cm nad 1. kolienkom) do fázy zástavového listu (zástavový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný).

Náš tip pre reguláciu ozimnej pšenice:

Použitie regulátora na báze ethephonu je veľmi flexibilné. Nachádza svoje miesto v samostatných aplikáciách alebo v systémoch viacnásobnej regulácie, ako aj v kombináciách s ďalšími regulátormi rastu.

Ošetrenie dávkou na hornej hranici odporúčaného rozpätia (0,75 – 1 l/ha) je nutné najmä u veľmi hustých porastov, na úrodnejšej pôde a u odrôd s nižšou odolnosťou k poliehaniu.

Plnú dávku 1 l/ha aplikujte na porasty bez predchádzajúceho ošetrenia regulátormi alebo v prípadoch, kedy nastane vysoké riziko poľahnutia.

Skorší termín (BBCH 32) znižuje redukciu odnoží, vyrovnáva a zvyšuje počet produktívnych stebiel, ale menej kráti výšku porastu. Ak je vyššie riziko poľahnutia na dobrých stanovištiach, je potrebné preferovať neskorší termín vo fáze zástavového listu (BBCH 37 – 39).

V praxi sa veľmi často používa v ozimnej pšenici sled dvoch ošetrení podľa stavu porastu a priebehu počasia. Regulácia začína v druhej polovici odnožovania (BBCH 27 – 29) použitím CCC regulátora 1 – 2 l/ha a následne pokračuje vo fáze steblovania (BBCH 37 – 39) prípravkom REGULIS v dávke 0,5 – 0,75 l/ha* (prípadne 1 l/ha) podľa aktuálneho stavu.

V intenzívnejších a vlhších oblastiach, alebo ak to stav porastu ozimnej pšenice vyžaduje (husté, bujné porasty, hybridné odrody, vysoké riziko poľahnutia), je možné použiť napríklad kombináciu 0,3 l/ha REGULIS + 0,3 l/ha CCC regulátor na začiatku steblovania (BBCH 31) a  0,4 – 0,5 l/ha  REGULIS + 0,2 l/ha trinexapac‑ethyl v priebehu steblovania (BBCH 32 – 35).

Jačmeň ozimný, jačmeň jarný

Prípravok aplikujte vtedy, ak sa vytvoria podmienky pre poliehanie v neskoršej rastovej fáze. V porastoch, ktoré už začali poliehať, sa už neodporúča aplikácia.

Jačmeň ošetrujte v rastovej fáze BBCH 37-45,t.j. objavenia sa posledného listu až do štádia zdurenej listovej pošvy.  

Náš tip pre reguláciu jarného jačmeňa:
Najdlhšie internódiá sa u jarného jačmeňa nachádzajú pod klasom, preto rozhodujúci termín pre ochranu proti poľahnutiu je ošetrenie v čase pred klasením. REGULIS je neoddeliteľnou súčasťou technológie pestovania jarného jačmeňa. 

Jačmeň jarný sa ošetruje od objavenia sa posledného listu až do štádia zdurenia listovej pošvy (BBCH 37 – 45), pričom aplikácia na začiatku klasenia sa už neodporúča.

Maximálna použiteľná dávka je 0,75 l/ha. Najbežnejšou možnosťou je použitie jednorazovej dávky REGULIS v období s najväčším rizikom poľahnutia, prevažne na začiatku zdurovania listovej pošvy (BBCH 41 – 42). Plná dávka 0,75 l/ha by mala byť použitá v hustých porastoch, na dobrých pôdach, pri vysokom riziku poľahnutia a u odrôd málo odolných proti poliehaniu.

V prípade zamýšľanej delenej aplikácie:  pre prvý termín ošetrenia morforegulátorom  sa vo fáze 1.-2. kolienka odporúča prípravok na báze trinexapac-ethylu 0,3 l/ha s pozvoľnejším účinkom a pre druhý termín aplikácie poskytuje overené výsledky REGULIS v dávke 0,3–0,75 l/ha, konkrétna dávka sa musí prispôsobiť aktuálnemu priebehu počasia a stavu porastu.

Ďalším spôsobom delenej aplikácie je rozdeliť plnú dávku REGULIS na 0,3 l/ha koncom steblovania (BBCH 33-35) a druhé ošetrenie vykonať v dávke 0,45 l/ha v období zdurenia listovej pošvy (BBCH 45).

Raž ozimná*, tritikale* (*odporúčanie)

Prípravok aplikujte vtedy, ak sa vytvoria podmienky pre poliehanie v neskoršej rastovej fáze. V porastoch, ktoré už začali poliehať, sa už neodporúča aplikácia.

Raž ozimná*, tritikale* - ošetrujte v rastovej fáze BBCH 32-39 t.j. od štádia 2. kolienka (2. kolienko je minimálne 2 cm nad 1. kolienkom) do fázy zástavového listu (zástavový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný).

Upozornenie

Neošetrujte plodiny poškodené škodcami, chorobami, alebo stresované nedostatkom živín. Prípravok taktiež neaplikujte na vlhký porast pri teplotách nižších ako 12 °C, resp. vyšších ako 25 °C, ďalej na výrazne zaburinených plochách, ak neboli použité prípravky proti burinám, pretože skrátenie stebiel môže vytvoriť dobré podmienky pre rozvoj burín. Pri aplikácii zabráňte prekrývaniu postrekových pásov (vrátane úvratí). REGULIS neovplyvňuje rast ďatelinovín.

Je potrebný odstup 4-5 hodín medzi aplikáciou a zrážkami!

Miešateľnosť

REGULUS je miešateľný s bežnými fungicídmi, insekticídmi a listovými hnojivami v povolených dávkach, pokiaľ sa zhodujú v termíne aplikácie. Kompatibilitu zmesi je potrebné vopred overiť. S herbicídmi, koncentrovaným DAM 390* a prípravkami obsahujúcimi síru a meď nie je možné prípravok miešať. Herbicídy zo skupiny fenoxykyselín určené na likvidáciu dvojklíčnolistových burín aplikujte pred aplikáciou prípravku REGULUS. REGULUS sa pridáva do nádrže vždy nakoniec.

(* roztok DAM 390 alebo močoviny do 10 kg čistého N/ha možný)

Interakcie morforegulárov v tankmixoch
S fungicídmi obsahujúcimi silnejšie zmáčadlo sa urýchľuje ich príjem.

S kvapalným hnojivom vo forme zriedeného roztoku DAM 390 a roztokom močoviny (do 10 kg N/ha) sa urýchľuje ich príjem, regulátor pridávajte do postrekovača ako posledný.

Neodporúča sa súčasná aplikácia s rastovými herbicídmi. Aplikáciu regulátora je lepšie odložiť. Pri súčasnom použití s triazolovými fungicídmi by mala byť dávka morforegulátora znížená o 10 – 30 %. Redukcia dávky sa taktiež odvíja aj od teploty a intenzity slnečného žiarenia pri aplikácii.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.