Preskočiť
Adjuvanty, regulátory rastu a biostimulanty

VELOCITY

AKCELERÁTOR SYSTÉMOVÝCH FUNGICÍDOV.

velocity

Adjuvant vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na zlepšenie vlastností postrekových kvapalín, zvýšenie a zrýchlenie penetrácie prípravkov do rastlín a zvýšenie biologickej účinnosti pesticídov, predovšetkým systémových fungicídov.

Všeobecné informácie

Výhody použitia

  • aktívne vťahuje účinnú látku do rastlinných pletív
  • umožňuje významné zníženie dávky postrekovej kvapaliny
  • zvyšuje regulačný efekt azolov v repke
  • preukázateľne sa podieľa na zvyšovaní úrody

Pôsobenie

Velocity je zmáčadlo špeciálne vyvinuté pre zvýšenie účinnosti systémových fungicídov (azoly, strobiluríny, boscalid). Významne tiež zvyšuje účinok regulátorov rastu na báze CCC a trinexapac-etylu. Velocity zlepšuje parametre zmáčania povrchu listov ošetrovaných rastlín a napomáha aplikovanej účinnej látke aktívne prekonať voskovú vrstvičku kutikuly rastlín. Po prieniku účinnej látky cez kutikulu jej efektívne pomáha dostať sa do cievnych zväzkov, odkiaľ je následne rozvádzaná po celej rastline. V TM so systémovým fungicídom preukázateľne zvyšuje jeho účinok a má nepriamy úrodotvorný efekt. Umožňuje znížiť aplikačné dávky vody na úroveň 100 - 200 l/ha bez zníženia účinnosti aplikácie. Konkrétne dávkovanie Velocity voľte podľa množstva použitej vody tak, aby výsledná koncentrácia dosiahla 0,25 %.Adjuvant aplikujte súčasne s registrovanými fungicídmi v súlade so schválenými podmienkami pre ich použitie. Velocity pridajte do postrekovej kvapaliny ako posledný.

Dávka vody: 100 – 200 l/ha, resp. koncentrácia 0,25 % v špeciálnych plodinách

Balenie: 1 l

Miešateľnosť

Adjuvant VELOCITY sa používa s registrovanými prípravkami na ochranu rastlín v súlade so schválenými podmienkami pre ich použitie. Používa sa v nasledovných plodinách do uvedeného vývojového štádia plodiny so všetkými schválenými pesticídmi do ich plnej autorizovanej dávky. VELOCITY pridajte do postrekovača ako posledný. 

Obmedzenie používania

V kombinácii s prípravkom na ochranu rastlín sa uplatňuje prísnejšia klasifikácia podľa etikety TM partnera!

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Odporučenie pre aplikáciu

Velocity - Odporučenie pre aplikáciu

Obilniny

Aplikujte v rastovej fáze od odnožovania do klasenia obilnín (BBCH 25 – 53), v dávke 0,2 – 0,5 l/ha.

Repka olejná

Adjuvant pridajte v dávke 0,2 – 0,5 l/ ha do jesenného alebo skorého jarného fungicídneho ošetrenia, ktoré slúži ako ochrana proti fómovej hnilobe, resp. ako regulačný zásah na zabránenie predlžovaciemu rastu alebo skrátenie a spevneniestonky v TM s prípravkami na báze tebuconazolu, metconazolu a paclobutrazolu.

Ostatné plodiny

Velocity aplikujte v plodinách, kde sa používajú systémové fungicídy, v dávke 0,2 – 0,5 l/ha, resp. v koncentrácii 0,25 % pre ich efektívnejší prienik cez kutikulu a zvýšenie účinku. Adjuvant je určený na použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesnom hospodárstve.