Přeskočit
Herbicidy

Musketeer® Plus

Silný sám. Nejsilnější spolu.

Musketeer balení

základní informace

Musketeer® Plus je selektivní, časně postemergentní herbicid do kukuřice pro účinnou kontrolu významného spektra dvouděložných plevelů a obtížných trav včetně ježatky, bérů a prosa. Je velmi vhodným partnerem k herbicidu Nikita®, kde v tankmixu 3:1 vytvoří kompletní řešení všech plevelů v jediné aplikaci v BBCH 12–16.

 

Výhody použití

  • Nejúčinnější graminicid současnosti v kukuřici
  • Spolehlivá účinnost na pýr i všechny jednoleté trávy v kukuřici
  • Vysoká účinnost i na řadu dvouděložných plevelů
  • Ideální partner do tankmixu s herbicidem Nikita®
    • Musketeer® Plus 1,2 l + Nikita® 0,4 kg/ha
    • Kompletní řešení všech plevelů v kukuřici
    • Výborná hektarová cena ošetření

Musketeer® Plus je selektivní herbicidní přípravek ve formě olejové disperze k postemergentnímu hubení trávovitých a dvouděložných plevelů v kukuřici.

Zjistit více o Musketeer® Plus

Působení přípravku

Účinná látka foramsulfuron patří do skupiny sulfonylmočovin. Je přijímána prostřednictvím zelených částí rostlin a dále pak rozváděna systemicky po celých rostlinách včetně jejich kořenů, oddenků a rhizomů v případě vytrvalých plevelných trav. Zasažené plevele ihned po aplikaci zastavují růst. Během 4–10 dnů se na nich začínají objevovat nekrózy a chlorózy. Postupně během 2–4 týdnů dochází k odumření plevelů. Vestavěný safener (isoxadifen-ethyl) urychluje odbourávání účinné látky v kukuřici, a tím zajišťuje selektivitu přípravku. Přípravek je relativně nezávislý na teplotě. Avšak teplo a půdní vlhkost v době aplikace urychlují jeho účinnost.

Praktické možnosti aplikace

Přípravek Musketeer® Plus se aplikuje postemergentně ve fázi 2–6 listů kukuřice (BBCH 12–16). V době aplikace by měla být většina plevelů již vzešlá. Formulace OD zabezpečuje zvýšenou odolnost proti smyvu deštěm.