Přeskočit
Herbicidy

Nikita®

Společně to funguje

Nikita

základní informace

Nikita® je třísložkový herbicid speciálně vyvinutý pro hubení širokého spektra plevelů v kukuřici. Je použitelný jako komponent k přípravkům Efica® 960 EC či Tomahawk® dle konkrétní situace zaplevelení na poli. Společně pak zajistí pěstování bezplevelné kukuřice jedinou postemergentní aplikací.
 

Výhody použití

1. Kombinace tří osvědčených účinných látek s rozdílným mechanismem účinku
2. Základní partner do kombinace dle spektra zaplevelení:

  • Musketeer® Plus: kompletní spektrum s převahou prosovitých trav
  • Tomahawk®: levné řešení kompletního spektra dvouděložných plevelů s malým, či žádným výskytem ježatky

Nikita® je postřikový selektivní herbicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí WG určený k postemergentnímu hubení jednoletých a vytrvalých trav a dvouděložných plevelů v kukuřici seté.

Zjistit více o Nikita®

Působení

Nikita® vykazuje vysokou účinnost proti širokému spektru jednoletých a vytrvalých trav a dvouděložných plevelů.
Mesotrione je inhibitorem p-hygroxyphenyl pyruvate dioxygenase elementárně zasahující do metabolismu biosyntézy karotenoidů. Je přijímán listy i kořeny, v rostlinách se šíří akropetálně a basipetálně. Účinkuje na většinu jednoletých širokolistých plevelů a některé jednoleté trávy. Účinek se projevuje zbělením listů a nekrózami meristematických pletiv zasažených plevelů. První symptomy jsou patrné za 5 až 7 dní. Zasažené plevele odumírají po dvou týdnech.
Dicamba patří do skupiny derivátů kyseliny benzoové a jedná se o syntetický auxin. Je přijímán kořeny a výběžky, šíří se xylémem a floémem, akro- i bazipetálně do meristému, kde je akumulován. Příjem listy závisí na rostlinném druhu a stavbě a síle kutikuly.
Nicosulfuron - sulfonylmočovina, je systemický herbicid, přijímaný listy i kořeny, s rychlou translokací xylémem a floémem do meristematického pletiva.

Praktické možnosti aplikace

Kukuřice
Přípravek Nikita® v dávce 0,4 kg/ha lze sice používat samostatně, v tomto případě je nutné přidat jakékoliv olejové smáčedlo. K vyřešení úplného spektra plevelů však doporučujeme jej použít jako partnera do kombinací s ostatními přípravky dle konkrétního zaplevelení pole. 

  • Nikita® 0,4 kg + Musketeer® Plus 1,2 l/ha - nové kompletní a nejsilnější řešení všech plevelů v kukuřici. Zde již není potřeba již žádné externí smáčedlo. Dodáváno jako společná obchodní nabídka v balíku Musketter Plus NikitaTM Pack 5 kg + 15 l na 12,5 ha.
  • Nikita® 0,4 kg + Tomahawk® 0,3 l/ha představuje velmi levné řešení vhodné do oblastí, kde neočekáváme silné zaplevelení trávovitými plevely. Likviduje celé spektrum dvouděložných plevelů včetně svlačce, rdesnovitých plevelů, kopřiv a svízele.