Přeskočit
Herbicidy

Nikita®

Společně to funguje

Nikita

základní informace

Nikita® je třísložkový herbicid speciálně vyvinutý pro hubení širokého spektra plevelů v kukuřici. Je použitelný jako komponent k přípravkům Sulcotrek® nebo Efica® 960 EC, či Tomahawk® dle konkrétní situace zaplevelení na poli. Společně pak zajistí pěstování bezplevelné kukuřice jedinou postemergentní aplikací.
 

Výhody použití

1. Kombinace tří osvědčených účinných látek s rozdílným mechanismem účinku
2. Základní partner do kombinace dle spektra zaplevelení:

  • + Sulcotrek® - kompletní spektrum včetně ježatky, rychlý knock down účinek
  • + Efica® 960 EC - kompletní spektrum s převahou prosovitých trav
  • + Tomahawk® - levné řešení kompletního spektra dvouděložných plevelů s malým, či žádným výskytem ježatky

Nikita® je postřikový selektivní herbicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí WG určený k postemergentnímu hubení jednoletých a vytrvalých trav a dvouděložných plevelů v kukuřici seté.

Zjistit více o Nikita®

Působení

Nikita® vykazuje vysokou účinnost proti širokému spektru jednoletých a vytrvalých trav a dvouděložných plevelů.
Mesotrione je inhibitorem p-hygroxyphenyl pyruvate dioxygenase elementárně zasahující do metabolismu biosyntézy karotenoidů. Je přijímán listy i kořeny, v rostlinách se šíří akropetálně a basipetálně. Účinkuje na většinu jednoletých širokolistých plevelů a některé jednoleté trávy. Účinek se projevuje zbělením listů a nekrózami meristematických pletiv zasažených plevelů. První symptomy jsou patrné za 5 až 7 dní. Zasažené plevele odumírají po dvou týdnech.
Dicamba patří do skupiny derivátů kyseliny benzoové a jedná se o syntetický auxin. Je přijímán kořeny a výběžky, šíří se xylémem a floémem, akro- i bazipetálně do meristému, kde je akumulován. Příjem listy závisí na rostlinném druhu a stavbě a síle kutikuly.
Nicosulfuron - sulfonylmočovina, je systemický herbicid, přijímaný listy i kořeny, s rychlou translokací xylémem a floémem do meristematického pletiva.

Praktické možnosti aplikace

Kukuřice
Přípravek Nikita® v dávce 0,4 kg/ha lze sice používat samostatně, v tomto případě je nutné přidat jakékoliv olejové smáčedlo. K vyřešení úplného spektra plevelů však doporučujeme jej použít jako partnera do kombinací s ostatními přípravky dle konkrétního zaplevelení pole.
1. Nikita® 0,4 kg + Sulcotrek® 1 l/ha aplikovaná časně postemergentně představuje kompletní řešení plevelů v kukuřici včetně ježatky kuří nohy. Pět účinných látek v akci způsobí rychlý účinek (spálení plevelů na prach během několika dnů). Reakce je rychlá a dobře viditelná. Účinnost zvyšuje přidání olejového smáčedla v dávce 1 l/ha.
2. Nikita® 0,4 kg + Efica® 1,2 l/ha aplikovaná časně postemergentně je volba na pole, kde převládá úporný tlak nejen ježatky, ale i dalších prosovitých trav, jako jsou béry, proso…
3. Nikita® 0,4 kg + Tomahawk® 0,3 l/ha představuje velmi levné řešení vhodné do oblastí, kde neočekáváme silné zaplevelení trávovitými plevely. Likviduje celé spektrum dvouděložných plevelů včetně svlačce, rdesnovitých plevelů, kopřiv a svízele.
Použití smáčedla: Obecně jakékoli smáčedlo olejovitého typu je určitě vhodné, podpoří totiž a dále prohloubí účinek. Standardem, který úplně zde stačí, je 1 l/ha Istroekol.