Přeskočit
Herbicidy

Sulcotrek®

Cesta k čisté kukuřici

Sulcotrek

základní informace

Sulcotrek® je speciálně vyvinutý herbicid proti kompletnímu spektru jednoletých plevelů v kukuřici. Obsahuje originální kombinaci dvou osvědčených účinných látek s půdním a zároveň i kontaktním účinkem. Vysoká šetrnost umožňuje jeho použití i v osivových kukuřicích, rovněž tak i v pozdějších růstových fázích na opravné zásahy. Doporučujeme zejména pro časně postemergentní aplikace. Vše za příznivou cenu.
Výhody použití:

1. Excelentní bezpečnost pro kukuřici až do 6 listů

 • je možné používat i v porostech osivové kukuřice
 • Superselektivita znamená zvýšení úrody o 5 – 15 % oproti standardům

2. Synergie jedinečné kombinace

 • Hi-tech kombinace keton + triazin
 • kontaktní účinek přes list i dlouhodobý půdní účinek
 • při EPOST aplikaci nižší závislost na srážkách a rychlé vyřazení plevelů

3. Flexibilní použití

 • PRE + EPOST + POST v dávkách 1,7–2,2 l/ha

4. Viditelný a rychlý nástup účinku

 • nástup účinku už za 5 – 7 dní po aplikaci
 • brzké vyřazení plevelů znamená další navýšení úrody o 1-5 %

5. Velmi široké spektrum plevelů

 • velmi široké spektrum jednoletých plevelů a trav včetně rezistentních na triazinové herbicidy
 • výborný účinek na ježatku do fáze 3. listu. V případě pozdních silných následných vln zaplevelení doporučujeme Nicogan 1 l/ha
 • včetně problematických, jako je výdrol slunečnice a řepky, merlíky, laskavce, kakosty, lebedy, durman, opletka, mračňák, ambrózie...

Sulcotrek® je postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro premergentní a postemergentní hubení jednoletých dvouděložných plevelů a ježatky kuří nohy v kukuřici.

Zjistit více o Sulcotrek®

Působení

Přípravek Sulcotrek® je kombinovaný herbicid obsahující účinné látky terbuthylazine a sulcotrione. Účinná látka sulcotrione je selektivní systemický herbicid, který je přijímán listy a kořeny rostlin. Je rozváděn v rostlině k citlivým pletivům. Účinná látka sulcotrione způsobuje vybělení, chlorózu a následné odumření citlivých rostlin. Příjem listy je rychlý a příznaky herbicidního působení (vybělení, chloróza) se na citlivých rostlinách projeví na mladých, rostoucích pletivech během několika dní až 1–2 týdnů. Účinná látka je také přijímána kořeny a to zvláště za příznivých vlhkostních podmínek.

Primárním způsobem účinku účinné látky terbuthylazine je inhibice transportu elektronů. Důsledkem je blokace Hillovy reakce v chloroplastech. Destrukce buněčných stěn a membrán je hlavní příčinou listových nekróz a chloróz a posléze odumření celé rostliny. Terbuthylazine je přijímán převážně prostřednictvím koleoptyle, klíčků a kořenů rostlin. Klíčící plevele jsou likvidovány před vzcházením, v době vzcházení nebo krátce po vzejití. Pro dosažení odpovídajícího herbicidního účinku je žádoucí dostatečná půdní vlhkost

Praktické možnosti aplikace

Sulcotrek® je herbicid jedinečně kombinující účinné látky s chemicky odlišných skupin triazin + keton. To mu propůjčuje mimořádné široký záběr na plevele, jeho dlouhodobost a rychlý nástup účinku zároveň. Mechanismus účinku je dvojí: přes půdu i přes listy. Použití přípravku Sulcotrek® je velmi flexibilní. Umožňuje jej použít jak preemergentně (PRE), tak časně postemergentně (CPOST 2–4 listy kukuřice), tak i postemergentně (POST 4–6 listů). Rovněž můžeme flexibilně volit dávku mezi 1,7–2,2 l/ha podle očekávaného tlaku plevelů. Standardně v našich podmínkách však doporučujeme zvolit zejména termín časně postemergentě a použít plnou dávku 2,2 l/ha. Tak lze nejvíce využít

nabízených výhod přípravku za výbornou cenu. V případě velmi silného výskytu následných vln ježatky kuří nohy lze s výhodou použít Nicogan® 1 l/ha na jejich úplnou kontrolu. Tato situace ale nastává jen v případě dlouhodobě nepříznivých podmínek (kdy kukuřice špatně roste vlivem stresu z dlouhodobého sucha). V normálních vláhových podmínkách použití CPOST a dávka 2,2 l/ha bude bezpečně stačit.

Kromě běžného spektra kukuřičných plevelů Sulcotrek® také výborně účinkuje na někdy problematické plevele, jako je výdrol slunečnice a řepky, kakosty, lebedy, durman, opletka, mračňák, ambrózie, a merlíky i lebedy již rezistentní na triazinové herbicidy. Jeho účinek je rychlý a dobře viditelný. Již za 5–7 dnů se objevují charakteristické symptomy vybělování plevelů.