Přeskočit
podzim

Jednoduše bez plevelů

Trinity® je vysoce účinný třísložkový herbicid, který získal uznání mezi profesionálními pěstiteli obilnin díky své schopnosti účinně eliminovat nežádoucí plevele a zajišťovat čisté pole. Jedinečná kombinace tří účinných látek mu umožňuje mít vysoce účinné spektrum působení, a to i proti chundelce metlici, která se stala rezistentní na sulfonylmočoviny.
podzim

Co činí Trinity® tak vynikajícím? Jeho základem je kombinace tří účinných látek - diflufenican, pendimethalin a chlortoluron. Tato trojice aktivních složek pracuje synergicky, každá s odlišným mechanizmem účinku, a umožňuje Trinity® dosáhnout výjimečně širokého plevelohubného spektra v pšenici, ječmenu, žitě i tritikale ozimém.
Na plevele ze tří stran
Diflufenican, první z účinných látek, patří do skupiny acetanilidových herbicidů. Jeho účinek spočívá v inhibici syntézy karotenoidů, což vede ke ztrátě zeleného barviva v plevelových rostlinách. Bez karotenoidů jsou rostliny citlivé na světlo a rychle odumírají. Diflufenican je efektivní zejména proti výdrolu řepky, violce a mnoha dalším plevelům.
Druhá složka Trinity®, pendimethalin, patří mezi skupinu dinitroanilinových herbicidů. Jeho mechanizmus účinku spočívá v inhibici dělení buněk v meristému, což brání plevelům v růstu a rozvoji. Pendimethalin se osvědčil v boji proti chundelce metlici, kakostu, rozrazilům a dalším jednoletým plevelům, které jsou často přítomny v polích obilnin.
Poslední složkou je chlortoluron, který patří do skupiny fenylureových herbicidů. Ten inhibuje syntézu bílkovin v plevelových rostlinách a brání jejich růstu a rozvoji. Tato účinná látka je zejména účinná proti chundelce metlici a máku.
Výhody použití
Díky své unikátní kombinaci tří účinných látek nabízí Trinity® vysokou selektivitu ke kulturním plodinám a zároveň širokou účinnost proti plevelům. Pěstitelé obilnin mají s Trinity® jedinečnou možnost provést jedinou aplikaci a vyřešit tak mnoho obtížných plevelů najednou. Trinity® se osvědčil jako vynikající řešení na podzimní ošetření všech ozimých obilnin, včetně pšenice, ječmene, žita a tritikale. Jeho aplikace se provádí v období od prvního až po třetí pravý list obilnin, což zajišťuje efektivní hubení plevelů v raných fázích jejich vývoje.
Jednou z výhod Trinity® je jeho jednoznačná dávka 2,0 l/ha, která usnadňuje aplikaci a dávku lze snadno vypočítat pro různé plochy. Dále představuje vysokou míru bezpečnosti, jelikož je snadno mísitelný s insekticidy, což umožňuje kombinaci s dalšími ochrannými opatřeními.
Trinity® je také oblíbený díky své dlouhodobé účinnosti, která pomáhá udržovat pole čistá po celou vegetační sezónu. Aplikací Trinity® na podzim se zajišťuje dobrý start pro následující vegetační období a minimalizuje tlak plevelů na kulturní plodiny. Trinity® je navržen tak, aby minimalizoval svůj dopad na životní prostředí. Díky jedinečné kombinaci účinných látek je potřeba aplikovat nižší dávky přípravku, což znamená menší zatížení půdy a spodních vod. Navíc je Trinity® bezpečně mísitelný s dalšími přípravky, což umožňuje kombinaci s insekticidy nebo fungicidy bez rizika negativních interakcí.
Kombinace s Grounded®
Další výhodou Trinity® je možnost kombinace se speciálním půdním smáčedlem Grounded®. Přidáním tohoto smáčedla do postřikové jíchy se zesiluje a prodlužuje účinek Trinity®, zlepšuje pokryvnost půdy herbicidním filmem a snižuje jednak nežádoucí úlet postřiku na necílové plochy, tak nechtěné proplavování účinných látek mimo jejich pracovní zónu. Grounded® přidáváme do postřikové jíchy jako druhé, a to v dávce 0,2–0,4 l/ha v závislosti na množství použité vody a typu půdy.
Tolurex® & partner: úsporné řešení
Pěstitelé, kteří preferují úspornější řešení, mohou využít přípravek Tolurex® 50 SC v kombinaci s další sulfonylmočovinou jako levnější alternativu s kontrolou chundelky metlice. Tato možnost je obzvláště užitečná pro plochy s nižším výskytem problematických plevelů či nízkou intenzitou produkce. 
Shrnutí podstatného
Trinity® představuje jeden z významných pokroků v oblasti ochrany rostlin pro profesionální pěstitele obilnin. Jeho jedinečná kombinace tří účinných látek zajišťuje široké plevelohubné spektrum a eliminaci plevelů i s rezistencí na jiné herbicidy. Snadná aplikace a šetrnost k životnímu prostředí jsou dalšími výhodami tohoto vynikajícího herbicidu. Trinity® představuje špičkovou dimenzi v regulaci plevelů a umožňuje pěstitelům dosáhnout optimálních výsledků a výnosů na svých polích. S Trinity® na vaší straně budete mít pole čistá a zdravá, a to v každém růstovém stadiu vašich plodin.