Přeskočit
Herbicidy

Tolurex® 50 SC

Ekonomická kontrola chundelky

TOlurex

základní informace

Tolurex® 50 SC kontroluje chundelku metlici i další plevele při nízkých nákladech. Osvědčený herbicid široce použitelný na podzim i na jaře do mnoha kombinací.
 
Výhody použití
  • Vynikající účinek na chundelku metlici a dvouděložné plevele při nízkých nákladech
  • Použití na podzim i na jaře a to preemergentně i postemergentně
  • Výborná cena

Tolurex® 50 SC je herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k hubení chundelky metlice a dvouděložných plevelů v ozimých obilninách.

Zjistit více o Tolurex® 50 SC

Působení

Tolurex® 50 SC je přijímán kořeny i listy plevelných rostlin, a proto může být aplikován preemergentně i postemergentně. Tolurex® 50 SC hubí spolehlivě většinu jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů klíčících na podzim jako např.: chundelka metlice, rmen rolní, kokoška pastuší tobolka, chrpa modrák, hluchavky, pomněnka rolní, chmerek rolní, kolenec rolní, ptačinec žabinec, penízek rolní, heřmánkovec přímořský, rozrazily, vikve.

Praktické možnosti aplikace

Tolurex® 50 SC se aplikuje v ozimé pšenici preemergentně do 2 dnů po zasetí pšenice na dobře připravený pozemek s půdou bez hrud. Výsev ozimé pšenice je třeba provést stejnoměrně na hloubku 3 cm. Postemergentní aplikace se provádí od 2. listu obilniny do konce odnožování. Tank mix partnerem na podzim bývá většinou herbicid na bázi sulfonylmočoviny.

Na žádost firmy Adama bylo provedeno v ZVÚ Kroměříž testování eventuální citlivosti současných nejpěstovanějších odrůd pšenice na chlorotoluron. Ani při dvojnásobném předávkování nebyly zjištěny u žádné z 24 testovaných odrůd jakékoliv známky fytotoxicity.