Přeskočit
kukuřice

Nové kompletní odplevelení kukuřice

Další vlna vypadávání použití osvědčených účinných látek brzy postihne i herbicidy v kukuřici. Letos končí S-metolachlor, další rok vypadnou látky jako terbuthylazine či sulcotrione. To nutí praxi se přizpůsobit a nacházet jiná řešení. Jedno takové bude k dispozici už i letos. Musketeer® Plus Nikita®. Kompletní časně postemergentní aplikace silného graminicidu Musketeer® Plus s třísložkovým herbicidem Nikita® zajistí kompletní odplevelení kukuřice v jediné aplikaci při zároveň výborné selektivitě k pěstované plodině.
kukuřice

Novinka Muskteteer ® Plus

Musketeer® Plus představuje nejúčinnější graminicid v současnosti v kukuřici. Obsahuje účinnou látku foramsulfuron plus safener ve formě olejové disperze a je určen k postemergentnímu hubení všech trávovitých plevelů v kukuřici včetně ježatky, pýru, bérů a prosa. Rovněž vykazuje i vysokou účinnost na některé dvouděložné plevele včetně výdrolu řepky. Účinná látka je přijímána zelenými částmi plevelů a dále je systemicky rozváděna po celé rostlině včetně jejich kořenů, případně oddenků a rhyzomů. Plevele ihned po zasažení zastavují růst a postupně, během 2-4 týdnů, dochází k jejich odumření. Přípravek je relativně nezávislý na teplotě, avšak teplo a půdní vlhkost urychlují jeho růst. Je ideálním partnerem do tank-mixu s herbicidem Nikita®

 

Nikita® s unikátní kompozicí

Přípravek Nikita® je širokospektrální herbicid do kukuřice ve formě granulí dispergovatelných ve vodě. Nikita® vykazuje vysokou účinnost proti širokému spektru jednoletých a vytrvalých trav a dvouděložných plevelů. Je to originální kombinace tří osvědčených a praxí prověřených účinných látek

Mesotrione je keton elementárně zasahující do metabolismu biosyntézy karotenoidů. Je přijímán listy i kořeny, v rostlinách se šíří akropetálně a basipetálně. Účinkuje na většinu jednoletých širokolistých plevelů a některé jednoleté trávy. Účinek se projevuje zbělením listů a nekrózami meristematických pletiv zasažených plevelů. První symptomy jsou patrné za 5 až 7 dní. Zasažené plevele odumírají po dvou týdnech.

Dicamba patří do skupiny derivátů kyseliny benzoové a jedná se o syntetický auxin. Je přijímán kořeny a výběžky, šíří se xylémem a floémem, akropetálně i bazipetálně do meristému, kde je akumulován. Příjem listy závisí na rostlinném druhu a stavbě a síle kutikuly.

Nicosulfuron je sulfonylmočovina. Je to systemický herbicid, přijímaný listy i kořeny, s rychlou translokací xylémem a floémem do meristematického pletiva. Je určen k postemergentnímu hubení vytrvalých a jednoletých trav a dvouděložných plevelů v kukuřici.

 

Nejvhodnější použití: Společně

Nikita® je širokospektrální třísložkový přípravek, který je primárně určen jako základní komponent k odplevelení kukuřice, a to v dávce 0,4 kg/ha. K Nikitě pak přidáme přípravek Musketeer® Plus, abychom tak jednoduše připravili kombinaci, která nám zajistí čistou, zcela odplevelenou kukuřici. Testováním v rozličných podmínkách silného zaplevelení kukuřice vycházela nejlépe dávka Musketeer® Plus 1,2 l/ha (viz. schéma níže). Čtyři rozdílné účinné látky v akci (foramsulfuron, mesotrione, dicamba, nicosulfuron) způsobí rychlý účinek. Dojde lidově řečeno ke spálení plevelů na prach během několika dnů. Reakce je rychlá a dobře viditelná. Přidání olejového smáčedla zde již není nutné, neboť je již vestavěno v přípravku Musketeer® Plus.

Výhodný balíček

Společnost Adama umožní ekonomické zvýhodnění společného nákupu obou komponentů ve funkčním balíčku, který bude možno použít na 12,5 ha. Bude tedy obsahovat 15 l Musketeer® Plus a 5 kg Nikita®. Ideální doba pro aplikaci je od 2.-až 6. listu kukuřice. Tato kombinace již nevyžaduje žádné externí smáčedlo a má dobrou perspektivu na rozšíření použití v následujících mnoha letech. Pro ty pěstitele, kteří si oblíbili používat osvědčenou kombinaci Nikita® + Sulcotrek® je smutná zpráva, že ji lze použít letos pravděpodobně naposled snad vylepšena tím, že perspektivní a lepší nástupce je již k dispozici.