Přeskočit
Herbicidy

Legato® 500 SC

Partner do orchestru

Legato balení

základní informace

Legato® 500 SC je selektivní, časně postemergentní herbicid pro účinnou kontrolu širokého spektra dvouděložných plevelů na podzim v pšenici i ječmenech. Je velmi vhodným partnerem k herbicidu Trozano®, kde v tankmixu 1:10 vytvoří kompletní řešení všech plevelů včetně chundelky metlice již rezistentní na účinnou látku chlortoluron.

Výhody použití

  • Spolehlivá účinnost na řadu dvouděložných plevelů
  • Ideální partner do tankmixu s herbicidem Trozano® => Trozano® 1,2 + Legato® 500 SC 0,1 (0,12) l/ha
  • Kompletní řešení všech plevelů včetně chundelky metlice již rezistentní na chlortoluron
  • Výborná hektarová cena ošetření

Selektivní, časně postemergentní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu pro účinnou kontrolu širokého spektra dvouděložných plevelů v obilninách na podzim.

Zjistit více o Legato® 500 SC

Působení

Účinná látka diflufenican je převážně absorbována mladými rostlinkami plevelů v době jejich klíčení, sekundárně pak kořenovým systémem a listovou plochou. Plevele pak typicky ztrácejí chlorofyl, vybělují a rychle odumírají. Doba působení účinné látky je typicky kolem 6 měsíců.

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé – plevele heřmánkovité, hluchavky, kokoška pastuší tobolka, mák vlčí, penízek rolní, ptačinec žabinec, rozrazily, violky, lipnice roční.
Plevele méně citlivé – svízel přítula, řepka olejka - výdrol, zemědým lékařský; chundelka metlice.
Růstová fáze obilnin v době ošetření: BBCH 11–13, tj. 1–3 listy
Růstové fáze plevelů: BBCH 10–12, tj. děložní listy až 2 pravé listy
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.