Přeskočit
Herbicidy

Coltrane®

Postemergentně není pozdě

Coltrane

základní informace

Coltrane® je nový dvousložkový herbicid pro postemergentní použití do kukuřice s velmi příznivým ekotoxikologickým profilem. Kombinace Coltrane® + Nicogan® 2 + 1 l/ha nabízí kompletní řešení odplevelení kukuřice ve fázi 4–6 listů, a to od všech hospodářsky důležitých plevelů.
 
Výhody použití
  • Kombinace se synergickým účinkem na celé spektrum dvouděložných plevelů v kukuřici
  • Použití bez omezení v OP II podzemních vod
  • Použití bez omezení na svažitých pozemcích
  • Pro posílení účinku na ježatku a další trávovité plevele doporučujeme tankmix s Nicogan 1 l/ha, který pak tvoří kompletní řešení za dobrou cenu.

 

Coltrane® je herbicid ve formě suspenzního koncentrátu pro postemergentní hubení dvouděložných jednoletých a vytrvalých plevelů v kukuřice

Zjistit více o Coltrane®

Působení

Účinná látka mesotrione patří do skupiny triketonů. Elementárně zasahuje do metabolismu biosyntézy karotenoidů. Je přijímána listy i kořeny, v rostlinách se šíří všemi směry. Účinek se projevuje zbělením listů a nekrózami meristematických pletiv zasažených plevelů. První symptomy jsou patrné za 5 až 7 dní. Zasažené plevele odumírají po dvou týdnech. Účinná látka dicamba proniká do rostliny hlavně listy, lodyhami a je rozváděna až do kořenů, takže hubí spolehlivě i vytrvalé plevele. Nepříznivě ovlivňuje fotosyntézu a dělení buněk. Způsobuje deformaci listů a stonků s následným odumřením celé rostliny. Vyznačuje se vysokou tolerancí vůči ošetřovaným rostlinám. Coltrane účinkuje proti dvouděložným jednoletým a vytrvalým plevelům, jako jsou např. laskavec ohnutý, mračňák Theophrastův, ambrozie peřenolistá, merlík bílý, svlačec rolní, pcháč oset, opletník plotní, rdesna a další běžné plevele.

Praktické možnosti aplikace

Coltrane® je typický herbicid vhodný do pozdních aplikací, kdy má kukuřice již 4. až 6. list. Pro svůj příznivý ekotoxikologický profil je jej možné použít bez omezení i na svažitých pozemcích, či pozemcích v OP II podzemních vod. Velmi dobře kontroluje de facto celé spektrum dvouděložných plevelů, které se v kukuřici běžně vyskytují. Na pozemcích s obecně nižším výskytem plevelů postačí i dávka 1,5 l/ha. Naopak, pro posílení účinku na ježatku a další trávovité plevele pak standardně doporučujeme kombinaci Coltrane® + Nicogan® 2 + 1 l/ha, která zakrátko dostane porost kukuřice do bezplevelného stavu za stále rozumných nákladů.