Přeskočit
Herbicidy

Trimmer® 500

Zbaví plevelů. Citlivě.

Trimmer

základní informace

Trimmer® 500 je vysoce selektivní herbicid na dvouděložné plevele použitelný ve všech obilninách. Vyniká vysokou šetrností ke všem druhům i odrůdám obilnin, která se pak promítá do vyšší vitality rostlin po ošetření. To přináší příznivý dopad na výnos.
 
Výhody použití
  • Vynikající selektivita k pěstovaným obilninám
  • Ošetření nestresuje plodinu
  • Příznivý dopad na výnos
  • Snadno použitelný v TM s jinými přípravky
  • Bezpečný i v těsné blízkosti vinic a sadů

 

Trimmer® 500 je postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k jarnímu ošetření obilnin proti dvouděložným plevelům jednoletým a pcháči osetu.

Zjistit více o Trimmer® 500

Působení

Přípravek Trimmer® 500 je systémově účinný herbicid, přijímaný přednostně listy. Příjem kořeny je omezen na dobu několika dnů v důsledku krátkého reziduálního působení v půdě. Přípravek zastavuje velmi rychle růst citlivých plevelů.

Typické symptomy poškození (změna barvy listu) odumírajících plevelů jsou patrné už za 3–10 dnů po aplikaci v závislosti na podmínkách růstu a citlivosti plevelů. Citlivé plevele odumírají během 2–3 týdnů. Teplota (nad 10 °C) a dostatečná vlhkost po aplikaci podporují účinnost přípravku, zatímco chladno a sucho zpomalují účinek.

Praktické možnosti aplikace

Herbicid Trimmer® 500 patří do skupiny sulfonylmočovin. Stále vyniká svou šetrností k obilninám. A to ke všem druhům i odrůdám. Rostliny ošetřené přípravkem nejsou stresovány. Mají vyšší vitalitu, což se příznivě projevuje po celou dobu pěstování a to má i pozitivní dopad na konečný výnos plodin. Pozor na změnu formulace. Dávkování je vyšší, než jste byli zvyklí u předchůdců, a to o 50 %. Šetrnější formulace dále jen podtrhuje již tak vysokou selektivitu obsažené účinné látky vůči všem pěstovaným obilninám i jejich odrůdám.

Herbicid je nabízen rovněž v praktickém balíčku s logickým partnerem Tomahawk®. Použití kombinace těchto přípravků zaručuje kompletní, přitom šetrné odplevelení obilnin na jaře od dvouděložných plevelů.