Přeskočit
Růstové regulátory

Erectus®

Vzpřímeně

Erectus

základní informace

Erectus® je praxí prověřený regulátor růstu obilnin. Obsahuje účinnou látku ethephon v bezpečné formulaci, která napomáhá na konci jara dovést porost k vysokým výnosům beze ztrát z polehnutí.
Výhody použití
  • Osvědčená účinná látka ethephon v bezpečné formulaci
  • Zpevňuje a zkracuje stéblo
  • Napomáhá vysokým výnosům beze ztrát z polehnutí

 

Růstový regulátor ve formě rozpustného koncentrátu mísitelného s vodou ke zvýšení odolnosti obilnin proti poléhání.

Zjistit více o Erectus®

Působení

Přípravek Erectus® je růstový regulátor v bezpečné formulaci, která snadno vniká do pletiv rostlin, kde stimuluje biosyntézu ethylenu. Ethylen ve spolupráci s jinými hormony pak zkracuje stonek a stimuluje syntézu zpevňujících látek jako je celulóza, či lignin. Erectus® zkrácením délky stébla zvyšuje odolnost obilniny proti poléhání, avšak zároveň dokáže stimulací dalších enzymatických aktivit uvnitř rostliny příznivě ovlivnit tvorbu zrn v klase.

Praktické možnosti aplikace

Erectus® optimálně aplikujeme v době rychlého vývoje a růstu obilnin. Použijeme jej cíleně zejména v době, kdy se riziko polehnutí zvýší. Při stanovení tohoto rizika přihlédneme k nastavené intenzitě pěstování, úrovni hnojení a odrůdové citlivosti k poléhání. Dále k aktuálnímu stavu porostu (hustota porostu, počet klasů /m2), a rovněž k předpovědi počasí (příchod lokálních letních bouřek s vyšší intenzitou srážek provázenou silným větrem). Aplikujeme zásadně předem. Na porosty, které již začaly poléhat je to již pozdě. Aplikace se provádí na suché rostliny. Při očekávaném silném, několikadenním poklesu teplot se doporučuje aplikaci odložit. Naopak při extrémně vysokých denních teplotách (nad 28 °C) je lépe ošetřit porosty v podvečerních hodinách. Herbicidy aplikujte s minimálně týdenním odstupem. Pěstování následných plodin je bez omezení.

Vícestupňová regulace porostu

V moderní praxi se stále více používá vícestupňová regulace porostů, kde dávky modulujeme podle konkrétního vývoje rizik polehnutí v sezóně. Adama nabízí praxi praktické schéma podpořené ekonomicky zvýhodněným balíčkem při společném nákupu obou komponentů Erectus® a Sapiens®. Výše uvedené schéma je principiálně platné pro použití ve pšenicích i ječmenech.