ExelGrow®

Harmonie růstu

ExelGrow obrázek

Ochrana rostlin

ExelGrow® je pomocný rostlinný přípravek založený na obsahu fermentovaných řas Ascophyllum nodosum, které pozitivně ovlivňují růst a vývoj rostlin.

Výhody použití:

  • Prokazatelně zvyšuje množství i kvalitu rostlinné produkce
  • Unikátní proces výroby dvojitou fermentací umožňuje získat technologicky špičkový produkt s podstatně vyšší účinností
  • Snižuje negativní dopady každodenních abiotických stresů na rostliny
  • Podporuje lepší využití výnosového potenciálu rostlin
  • Zlepšení opylovacích poměrů
  • Intenzivnější vybarvení plodů stimulací syntézy barviv
  • Zvýšení obsahu cukerných látek - lepší chuť a skladovatelnost plodů
  • Nárůst velikosti plodů a zlepšení tvarové vyrovnanosti
  • Ověřeno uživateli z celého světa

ExelGrow balení

ExelGrow balení

Účinná látka

Ascophyllum nodosum