Přeskočit
Hnojiva a biostimulanty

ExelGrow®

Harmonie růstu

ExelGrow

základní informace

ExelGrow® je unikátní biostimulant umožňující zvýšit množství i kvalitu rostlinné produkce. ExelGrow® je bezpečný a užitečný nástroj k zvýšení fotosyntézy, ke zlepšení příjmu i využití dusíku a k podpoře důležitých metabolických drah pro zmírnění následků každodenního abiotického stresu. Posiluje látkové přeměny vedoucí k maximalizaci výnosového potenciálu plodin.
 
Výhody použití:
  • Prokazatelně zvyšuje množství i kvalitu rostlinné produkce
  • Unikátní proces výroby dvojitou fermentací umožňuje získat technologicky špičkový produkt s podstatně vyšší účinností
  • Snižuje negativní dopady každodenních abiotických stresů na rostliny
  • Podporuje lepší využití výnosového potenciálu rostlin
  • Zlepšení opylovacích poměrů
  • Intenzivnější vybarvení plodů stimulací syntézy barviv
  • Zvýšení obsahu cukerných látek - lepší chuť a skladovatelnost plodů
  • Nárůst velikosti plodů a zlepšení tvarové vyrovnanosti
  • Ověřeno uživateli z celého světa

ExelGrow® je pomocný rostlinný přípravek založený na obsahu fermentovaných řas Ascophyllum nodosum, které pozitivně ovlivňují růst a vývoj rostlin.

Zjistit více o ExelGrow®

Působení

Přípravek zvyšuje schopnost rostlin vstřebávat dusík. Díky obsahu draslíku je ExelGrow® vhodný při aktivně probíhajícím buněčném dělení, pozitivně se projeví při odnožování rostlin, při regeneračním růstu po zimě nebo při vývoji plodů. Obsah Glycin Betainu a kyseliny salicylové chrání rostliny před poškozením abiotickým stresem.

Praktické možnosti aplikace

ExelGrow® je biostimulátor, který je založen na přírodním extraktu z pečlivě vybraného druhu mořských řas. Díky unikátnímu procesu dvojité fermentace (technologii Bioprocess®) vzniká špičkový produkt, který plně zachovává všechny přírodní účinné látky bez jejich obvyklé postupné degradace, či změny jejich struktury a bioaktivity. Tento dlouhodobý bio fermentační proces zvyšuje koncentraci a aktivitu přírodních komponentů. K hlavním růstově regulačním aktivitám ExelGrow® patří pozitivní ovlivnění růstu kořenů i nadzemní části, vyšší nasazení plodů a jejich lepší vývoj, lepší zakořeňování řízků. Z jeho antistresových aktivit vyniká zejména zvýšení odolnosti na sucho i chlad, a indukce přirozené odolnosti k patogenům. Prokazatelně zvyšuje obsah chlorofylu ve tkáních, následně intenzitu fotosyntézy a tím i vyšší produktivitu rostlin. Výrazně redukuje poškození etylénem a jeho pozdní aplikace mají pozitivní vliv na jakost a vybarvení plodů.
V polních plodinách jsou nejlepší výsledky s ExelGrow® dosahovány při omezení stresu na jaře, které se pak promítá až do zvýšení sklizně, a to v jarních ječmenech (průměrně + 5–6 %), řepce (+ 6–8 %), kukuřici (+ 3–4 %), luskovinách včetně sóji (+ 5–7 %) a pšenici (+ 3–4 %). Obvyklá dávka je zde 0,5 l/ha, dle potřeby můžeme opakovat. V intenzivních plodinách jako jsou brambory, ovoce, zelenina a réva vinná je dosahováno dvouciferných zvýšení produkce při opakovaných aplikacích (2–4×, a to dávkou 0,5–1 l/ha).
U jádrovin i peckovin lze aplikaci spojit s fungicidním ošetřením, u jádrovin i s ošetřováním proti hořké pihovitosti plodů, pokud se použijí kyselá hnojiva typu InCa. S klasickými vápenatými hnojivy ale mísit zásadně nedoporučujeme! ExelGrow® zlepšuje vybarvení, skladovatelnost a omezuje výskyt pihovitosti. Optimálních výsledků je dosahováno tam, kde je prováděna chemická probírka plodů (Brevis®).
V révě najde hnojivo uplatnění především u odrůd nebo klonů náchylných ke sprchávání, popř. nepravidelnému vývoji bobulí (hráškovatění).
U plodové zeleniny (paprika, rajčata, okurky, melouny) zvyšuje ExelGrow® jistotu nasazování plodů a jejich rovnoměrný růst s nižším podílem deformací. Plody jsou chutnější a lépe vybarvené.