Přeskočit
Růstové regulátory

Brevis®

Méně je více

Brevis

základní informace

Brevis® představuje zásadní zlom v metodách chemické probírky plodů. Jeho zcela nový mechanismus účinku je spolehlivější a lépe regulovatelný než u dosud používaných přípravků na hormonální či fyzikální bázi.
 
Výhody použití
  • Vyšší spolehlivost než u jiných regulátorů, širší aplikační okno
  • Téměř lineární závislost účinku na dávce
  • Nenarušuje hormonální rovnováhu stromů
  • Brzy viditelný efekt
  • Jedinečný mechanismus účinku (chráněno patentem)

 

Brevis® je regulátor růstu a vývoje ve formě ve vodě rozpustných granulí určený k redukci nadměrné násady plodů u jabloní a hrušní.

 

 

Zjistit více o Brevis®

Působení

Přípravek Brevis® se používá na chemickou probírku plodů po odkvětu u jabloní a hrušní. Díky přechodné inhibici fotosyntézy působí na zvýšení propadu menších a hůře vyvinutých plodů. Tím snižuje nadměrnou násadu a ovlivňuje tak kladně výslednou velikost plodů a jejich zatřídění. Účinek přípravku na redukci násady je viditelný velmi brzy, někdy již týden po aplikaci. Oproti dosud používaným přípravkům nepůsobí jako růstový hormon. Hlavní výhodou tohoto nového systému je vyšší spolehlivost a zejména možnost dobře regulovat efekt probírky volbou dávky přípravku. I přesto mají na výsledek probírky vnější faktory stále významný vliv.

Praktické možnosti aplikace

První aplikace přípravku Brevis® by měla být provedena při velikosti plodů 8–10 mm. Termín může být oddálen za stresových podmínek (např. delší období bez přímého slunečního svitu, vysoké noční a denní teploty, sucho, poškození kroupami…) nebo pokud je stresové období očekáváno.

Druhá aplikace může být provedena v intervalu 5–10 dní po první, ale nejpozději do velikosti plodů 16 mm. Účinnost přípravku závisí na dávce, odrůdě, typu výsadby a klimatických podmínkách. Registrovaná dávka v 1 nebo 2 aplikacích může způsobit i nadměrnou probírku plodů. Při předávkování přípravku se tato možnost ještě výrazně zvyšuje. Pro stanovení správné dávky přípravku u konkrétního typu výsadby a odrůdy kontaktujte zástupce společnosti Adama nebo profesionálního poradce, který již má s přípravkem zkušenosti.Odrůdová citlivost k přípravku:

Odrůdy a jejich klony reagují na chemickou probírku plodů rozdílně. Je nemožné otestovat citlivost k přípravku Brevis® pro všechny odrůdy a jejich klony za všech povětrnostních podmínek. U pěstitelů v ČR se bude použití Brevisu týkat nejčastěji odrůd Golden D. a Gala, kde je zkušeností už dostatek.