Přeskočit
Růstové regulátory

Sapiens®

Moudře

Sapiens

základní informace

Sapiens® je dvousložkový regulátor růstu obilnin, který spolu kombinuje osvědčené účinné látky CCC + ethephon ve vyladěné kombinaci určené na podporu optimální výstavby architektury porostu a zvýšení jeho odolnosti k polehnutí zároveň.

 

Výhody použití

  • Vyladěná kombinace osvědčených látek CCC + ethephon
  • Podpora odnožování, srovnání odnoží a zpevnění spodních internodií v jednom
  • Možnost použití až do BBCH 37 (počátek objevení se praporcového listu) bez negativního ovlivnění klasu a počtu zrn

 

Růstový regulátor ve formě rozpustného koncentrátu ke zpevnění stébla a zvýšení odolnosti obilnin proti poléhání.

Zjistit více o Sapiens®

Působení

Přípravek Sapiens® je růstový regulátor v bezpečné formulaci. Obsahuje osvědčené, ve vodě rozpustné účinné látky, které jsou rostlinami snadno přijímány, a to jejich zelenými částmi. Zkracují stéblo, zvětšují jeho průměr, a to i na jeho bázi. Zpevněním stébla se zvyšuje u ošetřených porostů jejich odolnost vůči poléhání. Do jisté míry může přípravek i eliminovat nepříznivé působení stéblolamu.

Praktické možnosti aplikace

Sapiens® se používá vždy tam, kde hrozí polehnutí porostu. Riziko stanovujeme na základě zkušeností, místních podmínek, zařazení v osevním postupu, odrůdové náchylnosti i intenzity hnojení dusíkem. Dále přihlížíme k aktuálnímu stavu porostu (hustota porostu, počet klasů / m2), a rovněž k předpovědi počasí (příchod deštivého počasí s vyšší intenzitou srážek provázených silným větrem). Použití růstového regulátoru Sapiens® je nejúčinnější především v prvních regulačních zásazích, a to u silných, dobře odnožených porostů, kde můžeme očekávat i nadále bujný růst. Přípravek naopak nepoužíváme v porostech řídkých, oslabených, nedostatečně vyživovaných a rovněž v jarních ječmenech, které jsou pozdě vzešlé a slabě odnožené. Nepoužíváme také v porostech dlouhodobě stresovaných nedostatkem vláhy.