Přeskočit
Hnojiva a biostimulanty

Talisman®

Pomáhá rostlinám prosperovat

Talisman

základní informace

Talisman® je unikátní kombinace 5 biostimulantů a plného spektra makro i mikro výživových prvků. Pomáhá prokazatelně zvýšit výnos plodin v průměru o 6–8 %, a to díky zvýšení schopnosti přijímat živiny a stimulaci tvorby proteinů v normálních podmínkách. V stresových situacích brání výnosový potenciál rostlin díky redukci toxického působení amoniaku, prokazatelně zvyšuje množství chlorofylu a činí kořenový systém i nadzemní hmotu viditelně robustnějším. To vše vede k podstatně rychlejší regeneraci rostlin.
 

Výhody použití:

 1. Při výskytu abiotického stresu
  Redukce poškození amoniakem (žloutnutí)
  Zvýšení množství chlorofilu (+ 17 %)
  Zvýšení rozsahu a hmotnosti kořenů (+ 20 %)
  Zvýšení nadzemní hmoty (+ 26%)
  Efektivní foliární výživa s rychlou odezvou
  Normalizace NDVI indexu
  Urychlení regenerace
  Obrana výnosového potenciálu rostlin
 2. V normálních podmínkách
  Maximalizace asimilace dusíku
  Stimulace tvorby bílkovin a zrychlení příjmu foliární výživy
  Stimulace cytokinunů
  Zvýšení výnosu v průměru o 7 %

 

Talisman® je plně stabilizované a vysoce účinné vícesložkové anorganicné hnojivo s přídavkem kyseliny pidolové a dimethylsulfronu a s využitím patentované technologie vstřebávání R100.

Zjistit více o Talisman®

Působení

Talisman® je unikátní kombinace 5 biostimulantů a plného spektra makro i mikro výživových prvků. Kyselinu pidolovou (synonymum kyselina pyroglutamová) rostliny používají jako signální složku při udržování cyklu asimilace dusíku v chodu. Nedostatek pidolové kyseliny rostliny vnímají jako signalizaci stresu a přepínají do katabolického režimu. Dodáním určitého množství pidolové kyseliny účinně pomáháme rostlinám se zotavit ze stresu a bráníme tak výnosový potenciál pěstované plodiny. Technologie vstřebávání R 100 (diphenylurea, dipenylthiourea polyglutamic acid) je tvořena patentovou směsí tří biostimulantů, která v rostlinách stimuluje cytokininy k vyššímu foliárnímu růstu, zvyšuje příjem kationtových živin (hořčík, molybden, železo atd.), a prokazatelně zvyšuje obsah chlorofylu. R 100 je komplementární k pidolové kyselině, která primárně stimuluje asimilaci dusíku a stimuluje produkci aminových kyselin, a tím i bílkovin. Dimethylsulfone je pak unikátní prostředek k posílení příjmu síry foliární výživou, což opět zesiluje enzymatickou činnost a ve výsledku produkci proteinů (bílkovin) v rostlinách. Další součástí přípravku Talisman® je pak kompletní složení výživy makro (N, P, K, Mg) i mikroprvky (B, Cu, Mn, Mo, Zn). Přípravkem Talisman® tak vyživujeme i stimulujeme rostlinu zároveň.

Praktické možnosti aplikace

Talisman® je přípravek, kterým rostlinu stimulujeme a vyživujeme zároveň. Tento synergický efekt se vždy projeví. Obecně pro všechny rostliny platí toto pravidlo použití: Při detekci abiotického stresu (stres z horka: obecně v polních podmínkách ČR jsou to teploty nad 30 °C, stres z chladu: prudký pokles teplot, noční přímrazky, příchod „zmrzlíků“ atp., stres z nadměrné vláhy: příklad tzv. zamazání ječmenů, stres ze sucha: v posledních letech poměrně obvyklý jev) zde všude použijeme Talisman® v dávce 3–5 l/ha. Urychlíme tím regeneraci rostlin ze stresové situace a zásah je primárně obranou jejich výnosového potenciálu. Neuděláme však nic špatně, naopak, když Talisman® použijeme v tzv. normálních podmínkách. Tuto aplikaci děláme obecně ve fázi rychlého růstu rostlin (konec dubna-červen). Odměnou nám bude zvýšený příjem živin rostlinou, zvýšení tvorby bílkovin a dalších kvalitativních parametrů (cukernatost, vyšší obsah škrobů). To vše za prokazatelně vyššího výnosu, většinou v rozmezí 3–15 %. (dle druhu rostliny a okolností použití. V rostlinách s vysokým výnosovým potenciálem (typicky cukrovka, brambory, zelenina) můžeme použít Talisman® opakovaně, a to opět v rozpětí dávek 3–5 l/ha.