Přeskočit
Fungicidy

Custodia®

Váš poklad bude v bezpečí

Custodia

základní informace

Custodia® je speciálně vyvinutý fungicid proti hlízence v řepce a padlí révovému ve vinné révě. Prokazatelně zvyšuje výnos a harmonizuje dobu sklizně. Zlepšuje pružnost šešulí a tím omezuje ztráty výdrolem. Účinkuje rovněž na fomovou hnilobu, plíseň šedou, černě a plíseň zelnou.
 
Výhody použití

- Pro použití v řepce nyní bez omezení v OP II st.

- Jedinečná a vyvážená kombinace azol + strobilurin

- Vysoká preventivní i kurativní účinnost

- Zvyšuje výnos a harmonizuje dobu sklizně

- Zvyšuje pružnost šešulí a prokazatelně omezuje ztráty výdrolem (min. plus 0,1 t/ha)

- Odolnost vůči smyvu deštěm již hodinu po aplikaci

- Ochrana proti UV záření

- Vynikající účinnost na všechny druhy Alternaria spp. (černě)

- Účinkuje rovněž na fomovou hnilobu, plíseň šedou, padlí a plíseň zelnou

 

Custodia® je postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu se systémovým účinkem k ochraně řepky olejky proti hlízence obecné

Zjistit více o Custodia®

Působení

Přípravek Custodia® je systémový fungicidní přípravek obsahující dvě účinné látky azoxystrobin a tebuconazole s rozdílným mechanismem účinku. Je určený k ochraně řepky olejky proti hlízence obecné. Přípravek je přijímán listy a stonky rostlin a potom je transpiračním proudem

systémově rozváděn do celé rostliny. Azoxystrobin patří mezi strobilurinové deriváty se systemickým a translaminárním působením. Inhibuje klíčení spor a růst mycelia. Vykazuje také antisporulační působení. Aplikuje se před vznikem nebo na počátku infekce. Působí dlouhodobě po dobu 3–8 týdnů. Tebuconazole patří mezi triazolové fungicidy s protektivním, kurativním a eradikativním působením. Doba účinnosti se pohybuje v rozmezí 3–4 týdnů po aplikaci. Přípravek vykazuje v řepce olejce růstově regulační efekt.

Praktické možnosti aplikace

Přípravek Custodia® je fungicid speciálně vyvinut zejména na tzv. T3 aplikace do květu řepky. Jedinečná kombinace účinných látek propůjčuje praxi řadu zajímavých vlastností. Kromě vysoké účinnosti na hlízenku je to rovněž i výborná účinnost na všechny druhy černí (Alternaria spp.), dále na fomovou hnilobu, plíseň šedou (Botrytis), ale i na plíseň zelnou. Účinnost na choroby Alternaria spp., Botrytis a plíseň zelná však nebyla vyhodnocena ÚKZÚZ. Custodia® rovněž zvyšuje výnos a harmonizuje dobu sklizně. Šešule ve všech patrech zůstávají i po dozrání elastičtější, praskají méně a nedochází tolik ke ztrátám výdrolem. Tento efekt byl prokazatelně prokázán přesnými vědeckými studiemi v Německu. Přínos ošetření fungicidem Custodia® činil mimo jiné ve snížení ztrát v průměru o 0,12 t/ha oproti standardu. Navíc tato čísla se zvyšovala s pozdějšími termíny sklizně, než bylo stanovené agrotechnické optimum. Tedy situace, která se relativně běžně díky počasí v praxi vyskytuje.

Réva vinná

Custodia zajišťuje v révě dlouhodobou preventivní ochranu proti padlí s velmi dobrým vedlejším účinkem i na peronosporu (pokud není rezistence ke strobilurinům) nebo černou hnilobu révy (Guignardia bidwellii) a s dobrým účinkem na černou skvrnitost révy (Phomopsis viticola). Účinnost na choroby Phomopsis viticola, Guignardia bidwellii a perenospora však nebyla vyhodnocena ÚKZÚZ. Registrované použití v révě postihuje prakticky celou postřikovou sezónu – od 4. listu (BBCH 14) do začátku zrání (BBCH 81). Custodia působí dvojím mechanismem (strobilurin + azol), což jí zaručuje vyšší odolnost k nástupu rezistentních populací houbových patogenů. Účinek azoxystrobinu je lokálně systémový a translaminární, tebuconazole pak je plně systémová látka, která se šíří akropetálně (chrání nové přírůstky). Pro zásah i proti peronospoře doporučujeme kombinovat s přípravkem Folpan 80 WG nebo Momentum.

Kombinace s ExelGrow®

Výborný tank-mix se specializovaným biostimulátorem ExelGrow® v dávce 0,5 l/ha ještě umocní zvýšení výnosu a podpoří olejnatost semen.