Přeskočit
Smáčedla

Rollwet®

Pevné pouto s listem

Rollwet

základní informace

Rollwet® je nová generace organo-silikonového smáčedla speciálně vyvinuta pro zvýšení účinnosti kontaktních fungicidů a herbicidů na bázi sulfonylmočovin.
 
Výhody použití:
  • Dokonale ovlhčí povrch listů včetně silné voskové vrstvičky
  • Zabrání stékání postřiku z povrchu listu
  • Zvyšuje účinnost zejména kontaktních fungicidů
  • Zvyšuje účinnost proti hlízence a alternárií v řepce
  • Zvyšuje účinnost graminicidů proti výdrolu zejména při stresových situacích (sucho, chlad)
  • Zvyšuje účinnost sulfonylmočovin

Rollwet® je smáčedlo ve formě rozpustného koncentrátu pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnictví. Je určený ke zlepšení vlastností postřikových kapalin, snížení úletu při aplikaci, rovnoměrnému pokrytí ošetřovaného povrchu a zlepšení biologické účinnosti pesticidů, zvláště kontaktních fungicidů a přípravků na bázi sulfonylmočovin.

Zjistit více o Rollwet®

Působení

Rollwet® je nová generace organo-silikonového smáčedla speciálně vyvinuta pro zvýšení účinnosti kontaktních fungicidů a herbicidů na bázi sulfonylmočovin. Kromě toho se také využívá ke zlepšení účinnosti zásahu proti hlízence a alternáriím v řepce, nebo při zvýšení účinnosti graminicidů, zvláště hrozí-li rostlinám stresové situace díky nadměrnému suchu, či chladu.

Rollwet® dokonale ovlhčí povrch listů včetně i těch, které jsou pokryty silnou voskovou vrstvičkou. Výrazně snižuje povrchové napětí kapek. Brání stékání postřiku z povrchu listu a tak omezuje ztráty účinnosti a podporuje lepší využití společně aplikované účinné látky.

Praktické možnosti aplikace

Kontaktní fungicidy

Všude tam, kde se používají kontaktní fungicidy (např. Merpan®, Folpan®, fungicidy na bázi mědi a jiné). Rollwet® umožňuje dokonalým ovlhčením cílové rostliny vyšší úroveň ochrany proti houbovým chorobám.Řepka olejka

V řepce olejce nachází Rollwet® nejvyšší uplatnění do zásahu proti hlízence a alternáriím, který se provádí nejčastěji v první polovině kvetení porostu, a kdy je dokonalé ovlhčení porostu kriticky důležité, aby se účinné látky co nejvíce dostaly do kontaktu s patogenem. Pro podzimní, či časně jarní zásahy proti fómě a na úpravu výšky porostu doporučujeme spíše použít smáčedlo Velocity®, které dokáže aktivně vtáhnout účinnou látku do pletiv rostliny.

• Od 19.4.2020 platí nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání výrobků neharmonizované sféry 2019/515, pod jehož působnost spadají i výše uvedená smáčedla.

• Platí, že pokud jsou smáčedla povolena v některém z členských států EU, lze na základě tohoto povolení formou vzájemného uznávání výrobků neharmonizované sféry uvádět tyto pomocné prostředky na trh i v ČR.

• Smáčedla již tedy nespadají pod stejnou legislativu jako přípravky na ochranu rostlin, a proto nejsou uváděna v registru přípravků pro ochranu rostlin. Informace uváděné na webu ÚKZÚZ jsou tedy platné pro smáčedla, která byla registrována/uvedena na trh dle staré legislativy (tzv. do spotřeby zásob).

• Smáčedla jsou nyní registrována na „dobrovolné“ bázi a registr bohužel (zatím) není veřejně dostupný.

• Naše smáčedla jsou notifikována podle nově platného nařízení ÚKZÚZ. Na etiketách smáčedel není uvedeno evidenční číslo, pouze informace „Pomocný prostředek na ochranu rostlin uváděný na trh podle nařízení o vzájemném uznávání 2019/515“.

• Informace na stránce ÚKZÚZ nemohou být vymazány (pro případ, že se k pěstiteli ještě dostane smáčedlo se starou etiketou, musí vědět, do kdy ho může odepsat).

• Po uplynutí přechodné doby tento problém pomine, případně ÚKZÚZ zpřístupní svůj interní registr.