Přeskočit
Fungicidy

Folpan® 80 WG

Základ ochrany révy vinné a chmele

Folpan

základní informace

Kontaktní fungicid Folpan® 80 WG obsahuje světově nejvíce používanou účinnou látku v ochraně révy vinné folpet. Přináší rychlou a ekonomickou ochranu proti plísni révové - peronospoře.
Výhody použití:
  • Širokospektrální fungicid
  • Zařazený do integrované produkce révy vinné Ekovín
  • Použitelný v průběhu celé sezóny
  • Vhodný do antirezistentních postřikových sledů pro kombinaci se strobiluriny a dalšími systemickými účinnými látkami ohroženými rezistencí

 

Fungicidní přípravek ve formě granulí dispergovatelných ve vodě určený k ochraně révy vinné a chmele proti houbovým chorobám.

Zjistit více o Folpan® 80 WG

Působení

Folpan® 80 WG je kontaktní fungicid s protektivním účinkem potlačující růst mycelia a inhibující klíčení spor houbových patogenů. Zasahuje do procesu respirace, propustnosti buněčné stěny a dělení buněk hub. Po aplikaci fungicidu nevzniká rezistence fytopatogenních hub vůči folpetu, proto jsou výhodné kombinace přípravku Folpan® se systémovými fungicidy k omezení vzniku rezistence.
Folpan® 80 WG účinkuje proti: peronospora révy vinné (Plasmopara viticola), plíseň bramborová (Phytophthora infestans), plíseň chmelová (Pseudoperonospora humuli), strupovitost jabloní (Venturia inaequalis). Výrazná vedlejší účinnost: plíseň šedá (Botrytis cinerea), padlí révové (Uncinula necator), černá skvrnitost (Phomopsis viticola), bílá hniloba révy vinné (Metasphaeria diplodiella), černá hniloba révy vinné (Guignardia bidwellii), červená spála révy vinné (Pseudopeziza tracheiphila).

Praktické možnosti aplikace

Vhodný do kombinací se systémovými fungicidy a strobiluriny. Použití v systémech integrované ochrany.
Réva vinná
Ošetřujte podle signalizace 1–2× před květem. Po odkvětu v intervalech 7–10 dní podle infekčního tlaku a signalizace. Přípravek Folpan® 80 WG má vedlejší účinek také proti padlí révovému (Uncinula necator), plísni šedé (Botrytis cinerea) a bílé hnilobě (Metasphaeria diplodiella). Do postřiku, a zvláště v období bohatém na dešťové srážky, přidejte 0,2–0,5 l/ha smáčedla Adaptic®, které zvýší odolnost proti smytí, sníží úlet postřiku a zajistí ochranné krytí. Použití TM s Adaptic® umožňuje prodloužit intervaly ošetření ze 7–10 dní na 9–12 dní.
Chmel
Přípravek ve chmelu lze použít v širokém aplikačním okně BBCH 32–67. Má standardní, vyrovnanou účinnost na peronosporu a žádnou náchylnost na vznik rezistence. Díky jeho kontaktnímu mechanismu působení jej ve chmelu používáme k prostřídání sledů fungicidní ochrany a k preventivní obraně proti vzniku rezistence choroby na přípravky se systemickým účinkem. Do postřiku, a zvláště v období bohatém na srážky, přidejte 0,2–0,5 l/ha smáčedla Adaptic® , které zvýší odolnost proti smytí, sníží úlet postřiku a zajistí ochranné krytí. Adaptic® rovněž kvalitativně zlepší parametry užité vody.