Přeskočit
Fungicidy

Momentum®

Pro zdravou a odolnou révu

Momentum

základní informace

Momentum® je nový dvousložkový fungicid s dlouhodobým systémovým i kontaktním působením proti peronospoře a zároveň s výraznou vedlejší účinností na padlí, botrytidu a bílou
hnilobu. V rostlinách stimuluje obranné reakce, jež podporují jejich odolnost k dalším infekcím. Prokazatelně zvyšuje i obsah žádoucího fytoalexinu resveratrolu. Díky nízkému riziku rezistence lze použít až 5× za veg. období.
 
Výhody použití
  • Dlouhodobý systémový + kontaktní účinek na peronosporu
  • Stimulace obranných mechanismů rostliny
  • Stimulace tvorby resveratrolu
  • Odlišný mechanismus působení oproti ostatním systémovým látkám
  • Velmi rychlý příjem a šíření fosetylu-Al v rostlině
  • Dobrý vedlejší účinek proti padlí, botrytidě a bílé hnilobě
  • Není ohrožen rezistencí patogenů
  • Použití až 5× za sezónu

Momentum® je systémově i kontaktně působící fungicid ve formě dispergovatelných granulí k ochraně révy vinné proti peronospoře

Zjistit více o Momentum®

Působení

Momentum® je systémově i kontaktně působící fungicid s preventivním a kurativním účinkem. Systémová účinná látka fosetyl-Al patří do skupiny ethyl-fosfonátů. Její příjem přes listy je rychlý (srážky 30 minut po aplikaci již významně neovlivní účinnost), v rostlině se pak pohybuje směrem nahoru k novým přírůstkům i dolů ke kořenům. Fosetyl-Al přímo brání klíčení sporangií patogenních hub a inhibuje růst podhoubí, nepřímo pak stimuluje obranné mechanismy rostlin - podporuje tvorbu tzv. fytoalexinů, kam patří např. resveratrol. Tato stimulace je výrazná zejména po opakovaných aplikacích (ošetřování v blocích). Na fosetylu- Al je ceněný především dlouhodobý preventivní účinek, kurativní působení je jen krátkodobé – max. 2 dny po vzniku infekce. I když se jedná o systémovou fungicidní látku, vyznačuje se nízkým rizikem nástupu rezistentních populací (nebylo zatím nikde zaznamenáno), nehrozí ani křížová rezistence s jinými skupinami systémových fungicidů. Folpet je kontaktní fungicidní látka s protektivní účinností proti plísni révové a s významnou vedlejší účinností proti padlí, černé skvrnitosti révy vinné, červené spále, botrytidě a bílé hnilobě na révě. Potlačuje růst mycelia a inhibuje klíčení spor houbových patogenů. Zasahuje do procesu respirace, permeability buněčné stěny a dělení buněk hub. Díky tomuto vícesměrnému mechanismu působení není folpet ohrožen nástupem rezistence patogenů.

Praktické možnosti aplikace

Přípravek Momentum® se aplikuje preventivně podle signalizace, infekčního tlaku patogenu nebo nejpozději při prvních příznacích napadení ve fázi BBCH 14–81 (4 listy až počátek zrání nebo vybarvování plodů). Vzhledem k dlouhodobému systémovému působení fosetylu-Al se doporučuje přípravek zařadit zejména v období těsně před květem nebo při dokvétání. Réva vinná se ošetřuje v min. intervalu 10–12 dní a dle registrace lze přípravek vzhledem k nízkému riziku rezistence použít až 5× za vegetační období. Pokud je zásah proveden v období kvetení, kontroluje i případné napadení květů botrytidou, podobně i závěrečná ošetření (od fáze uzavírání hroznů) výrazně omezují výskyt plísně šedé a bílé hniloby na hroznech. Momentum® není vhodné aplikovat společně s přípravky nebo hnojivy zásaditého charakteru (např. měďnaté fungicidy, vápenatá listová hnojiva apod.). Pokud se společné aplikaci nelze vyhnout, je třeba upravit pH roztoku na neutrální hodnotu přidáním přípravku Adaptic®. Nedoporučují se rovněž kombinace s listovými hnojivy s amonnou formou dusíku, kdy může dojít ke srážení. Dle zkušeností z Itálie působí pravidelné aplikace fosetylu-Al také proti Phaeoacremonium aleophilum a P. chlamydosporum, hlavním původcům tzv. chřadnutí révy (ESCA).