Přeskočit
Fungicidy

Folpan® Gold

Dlouhodobá ochrana za každého počasí

Folpan Gold

základní informace

Folpan® Gold je dvousložkový fungicid s dlouhodobým systémovým i kontaktním účinkem proti peronospoře v révě vinné i chmelu. Díky rychlému příjmu a velmi dobré pohyblivosti systémové složky v rostlině spolehlivě chrání i nové přírůstky. Má dobrý vedlejší účinek na padlí, botrytidu a bílou hnilobu. Kvalitní patentovaná formulace Pepite zajišťuje bezprašnou manipulaci a výbornou rozpustnost.
 
Výhody použití
  • Dlouhodobý systémový + kontaktní účinek
  • Velmi rychlý příjem a šíření metalaxylu-M v rostlině
  • Dobrý vedlejší účinek proti padlí, botrytidě a bílé hnilobě
  • Kvalitní patentovaná formulace Pepite - bezprašnost a výborná rozpustnost
  • Příznivý ekotoxikologický profil

 

Folpan® Gold je systémově i kontaktně působící fungicid ve formě dispergovatelných granulí k ochraně révy vinné a chmele proti peronospoře.

Zjistit více o Folpan® Gold

Působení

Folpan® Gold je systémově i kontaktně působící fungicid s preventivním a kurativním účinkem. Systémová účinná látka metalaxyl-M patří do skupiny fenylamidů. Její příjem přes listy je rychlý (srážky 30 minut po aplikaci již významně neovlivní účinnost), v rostlině se pak pohybuje směrem nahoru k novým přírůstkům i dolů ke kořenům. Metalaxyl-M inhibuje syntézu proteinů a tím růst i rozmnožování patogenních hub. Folpet je kontaktní fungicidní látka s protektivní účinností proti plísni révové a s významnou vedlejší účinností proti padlí, černé skvrnitosti révy vinné, červené spále, botrytidě a bílé hnilobě na révě. Potlačuje růst mycelia a inhibuje klíčení spor houbových patogenů. Zasahuje do procesu respirace, permeability buněčné stěny a dělení buněk hub. Díky tomuto vícesměrnému mechanismu působení není folpet ohrožen nástupem rezistence patogenů.

Praktické možnosti aplikace

Réva vinná
Přípravek Folpan® Gold se aplikuje preventivně, nastanou-li vhodné podmínky pro šíření plísně révové. Ošetřuje se nejdříve od fáze 4 vyvinutých listů (BBCH 14), nejpozději pak 2 týdny po ukončení kvetení. Vzhledem k rychlému vstřebávání a distribuci systémové složky se doporučuje přípravek zařadit zejména v období nejintenzivnějšího růstu. Réva vinná se ošetřuje v min. intervalu 10 – 14 dní. Pokud je zásah proveden v období kvetení, kontroluje i případné napadení květů botrytidou.
Chmel
Ošetřuje se preventivně, nastanou-li vhodné podmínky pro šíření plísně. Podobně jako u révy vinné přednostně v období nejintenzivnějšího růstu - od BBA 31 (rostliny dosáhly výšky 1/4 drátu) do BBA 61 (vývoj květenství).