Přeskočit
Herbicidy

Tomahawk®

Na svízel. Kdykoliv

Tomahawk

základní informace

Tomahawk® účinkuje na řadu dvouděložných plevelů včetně svízele přítuly ve všech jeho růstových fázích. Mnohostranně použitelný v mnoha plodinách.
Výhody použití
  • Vynikající účinek na svízel přítulu při nejnižších nákladech na ha
  • Použitelný v mnoha plodinách
  • Použitelný v TM s jinými přípravky

Tomahawk® je postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu pro ředění vodou k postemergetnímu hubení odolných dvouděložných plevelů v obilninách bez podsevu, kukuřici, máku setém, v travách na semeno, loukách a pastvinách, okrasných a účelových trávnících, travnatých hřištích, okrasných cibulovinách.

Zjistit více o Tomahawk®

Působení

Herbicid Tomahawk® proniká do rostlin přes listy, účinná látka je rychle translokována. Účinek přípravku na plevele je patrný již za několik hodin po aplikaci. Dešťové srážky déle než 2 hodiny po aplikaci neovlivní negativně účinek přípravku na plevele. Pro dobrý účinek potřebuje teplotu nad 12 °C.

Praktické možnosti aplikace

Obilniny

Herbicid je nabízen rovněž v praktickém balíčku s logickým partnerem Trimmer® 500. Použití kombinace těchto přípravků zaručuje kompletní, přitom šetrné odplevelení obilnin na jaře od dvouděložných plevelů.

Obecně

Dvouděložné plevele, které jsou ve spektru účinnosti přípravku, jsou nejcitlivější ve fázi 2 až 4 listů. Svízel přítula je huben ve všech růstových fázích, optimální je však aplikovat ve fázi 2–8 přeslenů.