Elegant 2 FD

Na křídlech prosperity

Elegant obrázek

Škodlivý činitel

  • svízel přítula

  • plevele heřmánkovité

  • plevele dvouděložné jednoleté

  • brukvovité plevele

Ochrana rostlin

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzní emulze
k ošetření obilnin proti dvouděložným plevelům.

Výhody použití

  • Široké spektrum dvouděložných plevelů
  • Dvojí mechanismus účinku
  • Do pšenic, ječmenů i tritikale
  • Ekonomicky zajímavé řešení pro jarní odplevelení obilnin

Spektrum účinnosti
Elegant® 2 FD je širokospektrální herbicid, který hubí většinu dvouděložných plevelů vyskytujících se v ozimých a jarních obilninách, kukuřici a trávách na semeno. Citlivé plevele: heřmánkovité plevele (heřmánkovec přímořský, heřmánek
pravý, rmeny, heřmánek terčovitý), svízel přítula, brukvovité plevele (kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, hořčice
rolní, ředkev ohnice, výdrol ozimé řepky), ptačinec žabinec, výdrol slunečnice roční,mák vlčí, laskavce, pcháč oset, chrpa
modrák, pohanka svlačcovitá, rdesno blešník, úhorník mnohodílný, merlíky, ostrožka polní.

 

Elegant 2FD balení

Elegant balení

Účinná látka

6,25 g/l florasulam
300 g/l 2,4D