Přeskočit
Herbicidy

Goltix® Super

Ničí plevele silou tornáda

Goltix Super

základní informace

Goltix® Super je nový herbicid do cukrovky obsahující metamitron a ethofumesate od originálního výrobce. Přípravek přináší excelentní půdní i listovou účinnost proti plevelům a rovněž dlouhodobou reziduální aktivitu. Zároveň je však vysoce bezpečnou formulací pro kulturní plodinu.
 
 
Výhody použití
  • Ověřená bezpečnost pro plodinu
  • Excelentní půdní i listová účinnost
  • Dlouhodobá reziduální aktivita

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně cukrovky proti jednoletým dvouděložným plevelům.

Zjistit více o Goltix® Super

Působení

Mechanizmus účinku u herbicidu Goltix® Super je založen na inhibici přenosu elektronů v procesu fotosyntézy, ke které dochází prostřednictvím účinné látky metamitron. Druhá účinná látka ethofumesate inhibuje dělení buněk a syntézu lipidů u citlivých plevelů, což vede k retardaci meristémových buněk. Metamitron je přijímán především kořeny a listy, ethofumesate vzcházejícími částmi rostlin: u trav koleoptilí, u širokolistých plevelů hypokotylem. Metamitron je v rostlině rozváděn akropetálně zatímco ethofumesate je systémově transportován z kořene, koleoptile a hypokotylu do listů. Účinnost přípravku se u citlivých plevelů projevuje chlorózami, žloutnutím a zřetelným odbarvováním pletiv, které vedou k celkovému odumírání plevelů. Přípravek je vysoce selektivní ke kulturní plodině.

Praktické možnosti aplikace

Goltix® Super se požívá samostatně, nebo v kombinaci s účinnou látkou phenmedipham. Tím se vytvoří základní koncept postřiku na T2 i T3, který ještě doporučujeme doplnit přípravkem Safari (triflusulfuron) dle schématu.