Přeskočit
Herbicidy

Goltix® Top

Základ herbicidní ochrany cukrovky

Goltix Top

základní informace

Goltix® Top je přípravek obsahující metamitron od originálního výrobce. Praxí prověřena formulace nabízí vysoký standard účinnosti i vynikající stupeň tolerance vůči cukrové řepě.
 
Výhody použití
  • Nejvyšší stupeň tolerance vůči cukrovce
  • Využitelný pro všechny druhy aplikací
  • Účinnost prostřednictvím kořenů i listů
  • Možnost aplikace přes den
  • Ideální kombinační partner pro kontaktní herbicidy

 

Goltix® Top je postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k hubení plevelů v cukrovce a krmné řepě.

 

Zjistit více Goltix® Top

Působení

Goltix® Top je selektivní herbicid s dlouhým reziduálním působením, který je cukrovkou i krmnou řepou velmi dobře snášen. Je přijímán jak kořeny, tak i listy plevelných rostlin a dále rozváděn do chloroplastů. Účinná látka metamitron brzdí v citlivých rostlinách fotosyntézu (Hillovu reakci), takže se plevele nemohou dále vyvíjet a negativně ovlivňovat vývoj řepných rostlin. Plevelohubný efekt je nejmarkantnější od fáze klíčení plevelů až do rozvinutí prvního páru pravých listů. Předpokladem dobrého účinku při preemergentní aplikaci je dostatečná půdní vlhkost.

Praktické možnosti aplikace

Systém 3 postřiků (T1–T3)
Ve standardním schématu 3 postřiků následují aplikace herbicidů vždy po cca 10–15 dnech a to vždy v závislosti na růstové fázi plevelů.

K zvýšení a prodloužení herbicidní účinnosti, k snížení nežádoucího proplachu účinné látky profilem půdy, k snížení stresu pěstované plodiny a k snížení úletu postřiku mimo cílovou plochu lze použít kombinaci s půdním smáčedlem Grounded® v dávce 0,2–0,4 l/ha v závislosti na množství použité vody a druhu půdy. Na lehčích půdách použijte vyšší dávku.