Přeskočit
Herbicidy

Glyfogan® Extra

Usuší, na co kápne. I kdyby trakaře padaly.

Glyfogan Extra

základní informace

Glyfogan® Extra je nová verze univerzálního neselektivního herbicidu obsahující moderní formulaci účinné látky glyphosate od originálního výrobce. Široce použitelný pro ekonomickou likvidaci plevelů.
 
Výhody použití
  • Univerzální neselektivní herbicid, použitelný v zemědělství, ovocnářství, lesním a vodním hospodářství
  • Mnohem širší registrace než doposud
  • Možnost použití na nezemědělské půdě a železnici
  • Moderní formulace známé účinné látky
  • Rychlé rozvedení do kořenů vytrvalých plevelů a jejich spolehlivé vyhubení
  • Výborné ekotoxikologické vlastnosti
  • Ekonomičnost použití

 

Glyfogan® Extra je postřikový neselektivní herbicid se systémovým účinkem ve formě rozpustného koncentrátu pro aplikaci na list, určený k hubení jednoletých a vytrvalých plevelů na orné půdě, nezemědělské půdě, loukách a pastvinách, v lesnictví a v sadech.

Zjistit více o Glyfogan® Extra

Působení

Glyfogan® Extra je neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem. Rostlinami je přijímán výhradně zelenými částmi a je rozváděn do celé rostliny včetně podzemních orgánů. Přesunem do kořenového systému je zajištěno zničení vytrvalých plevelů. Přípravek není přijímán kořeny rostlin a nepůsobí na semena. Zásah proti vytrvalým a hluboko kořenícím plevelům je úspěšný v době, kdy si vytvořily dostatečnou

listovou plochu a při současném zajištění jejího dostatečného ovlhčení. Aby bylo dosaženo při hubení vytrvalých plevelů nejvyšší účinnosti, provádí se aplikace v období intenzivního růstu, od nasazení poupat do odkvětu rostliny tak, aby byl zajištěn maximální příjem účinné látky

rostlinou. Typickými příznaky je nejprve vadnutí, dále žloutnutí a později hnědnutí zasažených rostlin, včetně kořenů. Účinek přípravku zvyšuje vyšší intenzita světla a vyšší relativní vlhkost vzduchu. Za tepla a dostatku vláhy postačuje pro spolehlivý účinek odstup aplikace od srážek 2 hodiny, pokud jde o srážky do 3 mm, stačí i 1 hodina. Za sucha a chladného počasí na jaře nebo na podzim pak 4–6 hodin.

Praktické možnosti aplikace

Na plevele vzešlé z půdní zásoby je potřebné postřik zopakovat. Maximální množství vody je 200 l/ha. Platí zásada, že čím je menší objem vody, tím se dá pracovat s vyšší koncentrací a dosáhne se lepšího účinku. Proti svlačci rolnímu ošetřujte po nasazení květních pupenů, proti turance kanadské je nejvýhodnější ošetřovat ve stadiu přízemní růžice. U ostatních plevelů aplikujte při plném růstu a jejich výšce maximálně 15–20 cm. Víceleté, hluboko kořenící plevele nesmí být zakryté jinými rostlinami.