Přeskočit
Herbicidy

MaxRaptor®

Predátor plevelů

MaxRaptor

základní informace

MaxRaptor® je herbicid do řepky s výrazně vyšším obsahem osvědčených účinných látek a vynikající selektivitou. Nabízí jistější účinek a flexibilnější dávkování než jste byli zvyklí. Možnost preemergentní i časně postemergentní aplikace snižuje riziko nejistých investic, umožňuje precizní načasování postřiku i za nestálého počasí.
 
 
Výhody použití
 • Extra silná formulace
  - o 13 % metazachloru /ha více, než jste byli zvyklí
  - o 50 % quinmeracu /ha více, než jste byli zvyklí
 • Preemergentní + časně postemergentní aplikace
  - Prodlužuje aplikační okno až do děložních lístků plevelů
  - Vysoká dávka quinmeracu zvyšuje účinnost na svízel i bez vybělení
 • Flexibilní rozpětí dávky 1,75–2 l/ha
  - přináší větší variabilitu použití
 • Jednoduchost použití
  - Dávkové rozpětí se lépe vykazuje
 • Vynikající selektivita 
  - Jedno z nejšetrnějších ošetření v řepce
 • Sekvenční ošetření s Belkar

 

Selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoletých plevelů v ozimé řepce olejce.

Zjistit více o MaxRaptor®

Působení

MaxRaptor® je herbicid obsahující dvě účinné látky s rozdílným mechanismem účinku: metazachlor a quinmerac. Je určený k hubení jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů v porostech ozimé řepky olejky. Účinná látka metazachlor je přijímána především kořenovým systémem při vzcházení, kdy inhibuje klíčení a vzcházení. Účinná látka quinmerac je přijímána primárně kořeny plevelů a částečně také listy. Protože k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne se spolehlivé účinnosti jen při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Praktické možnosti aplikace

Řepka olejka
V řepce olejce ozimé se MaxRaptor® používá preemergentně až postemergentně v období od zasetí do fáze 4 listů plodiny (BBCH 00–14). Aplikaci je nutné provést nejpozději ve fázi děložních listů plevelů. Pro dobrý herbicidní účinek preemergentní aplikace je nutné zajištění kvalitně připravené půdy bez hrud s drobtovitou strukturou. Příliš kypré a hrudovité půdy je nutné před aplikací přípravku uválet. Preemergentní použití přípravku na kamenitých nebo hrudovitých půdách může být jen částečně účinné, protože semena plevelů klíčící zpod hrud a kamenů se nedostanou do kontaktu s účinnou látkou přípravku. Pro zajištění dobré snášenlivosti řepkou je potřeba dodržet hloubku setí 1,5–2,0 cm a semena zakrýt dostatečnou vrstvou drobtovité půdy. Při přesušení povrchové vrstvy půdy může dojít ke zbrzdění účinnosti, které se však obnoví následnými srážkami.

Jak na nově vyselektované plevele
Vlivem časté rotace řepky existují pole, kde se začaly nově selektovat určité typy plevelů, které nejsou metazachlorem dobře kontrolovány, jako jsou kakosty, úhorník, zemědým, případně chrpa a merlíky. V tomto případě se doporučuje použít MaxRaptor® v nižší dávce 1,75–(1,5) l/ha, a to v obvyklém termínu časně postemergentní aplikace. Následně spolu se zásahem graminicidu Agil 0,5 l/ha proti výdrolu obilnin použít do tank mixu přípravek Belkar v dávce 0,25 l/ha.

Kompletní varianta
Víceletým opakovaným řazením řepky do osevního postupu se již vyselektovaly plevele, které jsou odolné k půdním herbicidům. Většinu těchto plevelů lze ale řešit doplňkovým zásahem po jejich vzejití: - pcháč, violky, merlíky, lebedy, výdrol hrachu nebo slunečnice, durman, kakosty, šťovíky, obrůstající jeteloviny herbicidem Galera® Podzim nebo Belkar®

Přípravek je dobře mísitelný s graminicidem Agil® 100 EC, případně s dalšími graminicidy.