Přeskočit
Herbicidy

Sultan® 50 EC

Nejsilnější metazachlor na trhu

Sultan

základní informace

Sultan® 50 SC je herbicid do řepky olejky s nejsilnější formulací účinné látky na trhu. Vysoká selektivita pro kulturní plodinu a účinek proti širokému spektru plevelů z něj činí spolehlivého partnera do kombinace s herbicidem doplňující jeho účinek na svízel přítulu.
 
Výhody použití
 • Nejsilnější formulace účinné látky na trhu
 • Vynikající účinek proti širokému spektru plevelů
 • Výrazné snížení omezení použití
  přípravku:
  - Nyní již povolen v OP II. povrchových vod
  - Ochranná vzdálenost od povrchových vod snížena z 30 m na pouze 5 m
 • Využitelný pro preemergentní i časně postemergentní ošetření
 • Účinnost prostřednictvím kořenů i listů
 • Vysoká selektivita a bezpečnost pro kulturní plodinu

Sultan® 50 SC je selektivní herbicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v řepce olejce ozimé.

Zjistit více o Sultan® 50 SC

Působení

Sultan® 50 SC je herbicid určený k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v porostech řepky olejky. Účinná látka metazachlor je přijímána především kořenovým systémem při vzcházení a po vzejití plevelů a je částečně přijímána i listy. Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je herbicid přijímán klíčícími pleveli a způsobuje jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Protože k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne se spolehlivé účinnosti jen při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Praktické možnosti aplikace

Pro zajištění dobré účinnosti proti svízeli přítule praxe nejčastěji používá tato řešení:
Sultan® 50 SC 1,25 l /ha + clomazone 36 CS 0,15–0,2 l/ha, preemergentně do tří dnů po zasetí řepky
Sultan® 50 SC 1,25–1,5 l/ha preemergentně a následně Galera Podzim 0,2 l/ha postemergentně, nebo Belkar 0,25–0,5 l/ha na pozdější kombinace.
Tuto operaci lze sloučit i do jediné časně postemergetní aplikace za předpokladu výskytu plevelů v 1. páru pravých listů.