Přeskočit
Insekticidy

Mavrik®Smart

Blýskáčky vyřeší, včely potěší

Mavrik

základní informace

Mavrik® Smart je nekompromisní insekticid zejména proti blýskáčkům v řepce a v hořčici včetně rezistentních populací. Vyniká neškodností vůči včelám i většině užitečných organizmů. Účinný i za vysokých teplot, odolný vůči dešti, vhodný i do TM s fungicidy a dalšími přípravky.
 
 
Výhody použití
  • Neslučitelný s životem blýskáčka

Vysoký účinek i na blýskáčky rezistentní na běžné pyrethroidy. Široké registrace proti savým škůdcůma mšicím v okolních zemích.

  • Volba vašich včel

Zcela neškodný pro včelu medonosnou. Stejná účinná látka léčí varoázu včel.

  • Nepotřebuje slunečník ani deštník

Spolehlivá účinnost i za vysokých teplot (nad 25 °C). Odolný proti smyvu deštěm.

  • 9 z 10 užitečných organismů poděkuje

Tolerantní k pestřenkám, zlatoočkám, slunéčkům, střevlíkům, svižníkům, drabčíkům, lumkům, lumčíkům, mšicomarům.

  • Možnost použití v OP II. stupně podzemních i povrchových vod.

 

Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulze typu olej ve vodě proti blýskáčku řepkovému v řepce olejce a hořčici, mandelince bramborové v bramboru.

Zjistit více o Mavrik® Smart

Působení

Insekticidní přípravek Mavrik® Smart obsahuje účinnou látku tau-fluvalinate. Jedná se o systémovou pyrethroidní účinnou látku, která působí jako kontaktní a požerový jed: působí na široké spektrum savých a žravých škůdců.

Praktické možnosti aplikace

Řepka olejka, hořčice
Mavrik® Smart s účinnou látkou tau-fluvalinate je odlišný pyrethroid ze skupiny kyseliny aminové (valinu) na rozdíl od většiny dnes dostupných pyrethroidů, které jsou z jiné chemické skupiny kyseliny chrysantémové (deltametrin, lambda cyhalotrin, cyflutrin, beta cyflutrin, bifentrin, cypermetrin atd). Tento jiný chemizmus poskytuje přípravku odlišné a nyní i vysoce ceněné vlastnosti. Dostatečně hubí blýskáčka řepkového, a to včetně i jeho jinak rezistentních populací na běžné pyrethroidy. Další obrovskou praktickou výhodou je jeho naprostá neškodnost pro včely, včetně včelích vajíček i plodu. Běžné pyrethroidy mají toleranci ke včelám založenou pouze na repelentním účinku
účinné látky, který je však narušen, když přípravek se například smíchá s fungicidy do tank mixu. Rovněž je zde nutná aplikace po skončení letu včel. V laboratorních podmínkách jsou tyto pyrethroidy pro včely smrtelně jedovaté. Mavrik® má však jiné vlastnosti, neboť včely nemají receptory na přijetí účinné látky tau-fluvalinate, a proto je přípravek pro ně zcela neškodný.

Brambor
Zásadou úspěšné aplikace přípravku je termín. Přípravek používejte v době maximálního líhnutí larev. Je to doba, kdy obvykle převažují v napadeném porostu larvální stadia L1 až L3.

V okolních zemích i ve světě je přípravek v dávce 0,2 l/ha široce registrován proti dalším savým škůdcům, mšicím, třásněnkám, pidikřískům a sviluškám. Často je využíván i jeho poměrně silný akaricidní účinek.
V registračním řízení je použití přípravku Mavrik® Smart proti obalečům v jádrovinách, kde bude velmi efektivně řešit i řadu dalších škůdců, např. mšice.