Přeskočit
Insekticidy

Pirimor® 50 WG

Stále to ví každý tvor, na mšice je Pirimor

Pirimor

základní informace

Pirimor® 50 WG je selektivní insekticid speciálně vyvinutý na hubení všech druhů mšic. Ostatní užitečný hmyz však zůstává nepoškozen. Má kontaktní i požerový účinek. Navíc v porostu fumiguje, a tak zlikviduje i skrytě žijící mšice a také mšice, které nejsou přímo zasaženy postřikem nebo druhy chráněné voskováním, jako jsou vlnatky. Registrován do mnoha plodin.
 
Výhody použití
  • Selektivní působení pouze na mšice, včetně vlnatky krvavé
  • Knockdown efekt - okamžité působení eliminuje přenos viróz
  • Nepoškozuje užitečný hmyz, opylovače ani ostatní hmyz
  • Kontaktní i požerový účinek
  • Fumigační efekt opraví nedokonalou aplikaci
  • Mísitelný s fungicidy i listovými hnojivy s mikroprvky
  • Při kontaktu se zemí se rychle rozkládá bez rizika následných reziduí v půdě, či vodě
  • Vyhovuje kritériím Integrované produkce plodin
  • Krátké ochranné lhůty - většinou jen 3–7 dnů
  • Registrován do 36 plodin

Postřikový insekticid ve formě dispergovatelného granulátu k ochraně rostlin speciálně proti mšicím.

Zjistit více o Pirimor® 50 WG

Působení

Pirimor® 50 WG je selektivní insekticid - aphicid, tj. specialista proti mšicím. Působí ihned po aplikaci, což je jeho velká výhoda při boji proti přenosu virových chorob (mšice jsou jejich nejčastějšími přenašeči). Účinná látka pirimicarb inhibuje cholinesterázu a patří do skupiny karbamátů. Proniká do listů, šíří se systémově a má navíc i fumigační efekt. Díky tomu je Pirimor® 50 WG schopen likvidovat i mšice, které nejsou přímo zasaženy postřikovou kapalinou, nebo se k nim přes jejich ochranné voskové vláknité výpotky nedostane. V ovocnářství se proto používá k likvidaci vlnatky krvavé, s níž si jiné insekticidy neporadí. Systémového působení a fumigačního efektu však lze využít také u dalších druhů mšic, protože ty se často vyskytují na spodní straně listů, kde jsou kontaktními insekticidy těžko zasažitelné. Dosud nepřekonanou výhodou přípravku Pirimor® 50 WG je jeho vysoká selektivita – nepoškozuje opylovače a další indiferentní hmyz. To je velmi důležité zejména ve složitých společenstvích ovocných výsadeb, kde by širokospektrální insekticid likvidací predátorů narušil přirozenou rovnováhu. Pirimor® 50 WG se velmi rychle rozkládá v půdě a nezanechává v ní ani ve spodních vodách škodlivá rezidua. Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, necílových členovců, půdních mikroorganismů a půdních makroorganismů ani necílových rostlin. Má velmi nízkou toxicitu pro člověka i ostatní savce.

Praktické možnosti aplikace

Pirimor® 50 WG působí velmi rychle (knockdown efekt). To je důležité v případě ošetřování proti mšicím, které přenášejí virózy. Týká se to především sadbových brambor, řepky, cukrovky, ale i ovocných dřevin, rajčat nebo papriky. U jiných systémových insekticidů (např. neonikotinoidů) je třeba i několik dnů pro vstřebání a rozvod účinné látky, která pak až následně mšice likviduje při jejich sání. Za tu dobu však už většinou dojde k významnému rozšíření virové infekce.

Pirimor® 50 WG představuje účinné řešení mšic již rezistentních k nejčastěji používaným insekticidům - pyrethroidům a neonikotinoidům. Tato rezistence je u nás poměrně častá - například na kyjatku hrachovou, a to jak ve speciálních, tak i v polních plodinách. Je-li přípravek aplikován v souladu s platnou etiketou a návodem k použití, je velmi tolerantní k ošetřovaným rostlinám. Nebývají problémy ani v tankmixech s jinými přípravky na ochranu rostlin nebo listovými hnojivy. Před vlastním postřikem okrasných rostlin se doporučuje na menším počtu rostlin přezkoušet jejich citlivost v místních podmínkách. Neošetřovat za horkého a slunečného počasí! Zejména ve skleníkových podmínkách hrozí nebezpečí poškození rostlin!