Preskočiť
Novinky 2023

Predstavujeme novinky ADAMA 2023.

Zistite viac...
Novinky 2023

Objavte naše tohtoročné novinky...

AVASTEL PACK

TOP FUNGICÍDNA NOVINKA 2023
Prémiová T2 fungicídna ochrana listov a stebiel pšenice pre ošetrenie 8–10 ha.

AVASTEL® PACK je funkčný balík dvoch vysoko účinných fungicídov na ochranu pšenice proti všetkým hospodársky významným chorobám. Skladá sa z fungicídu Pioli® a Prometeus® zabalených v pomere 10 l + 5 l v jednej kartónovej krabici.
Kliknite a zistite viac...

NOVÝ FUNGICÍDNY BALÍK 

Určený na T1 a T3  fungicídnu ochranu 20 ha pšenice. 
FORAPRO® PACK je flexivilný balík určený na T1 a T3 fungicídnu ochranu 20 ha pšenice v zložení: LEANDER (2×5 l) + PROMETEUS (2×5 l). Využite ho proti najčastejšie sa vyskytujúcim chorobám pšenice ozimnej ako múčnatka, hrdza pšenicová, septorióza plevová, klasové fuzariózy, vedľajší účinok na steblolam (PROMETEUS), významné vedľajšie pôsobenie na septoriózu pšenicovú a hrdzu plevovú. Prináša silný štart pre pšenicu pri použití v T1, pevný štít v závere vegetácie (T3).

Kliknite a zistite viac...

NOVÝ FUNGICÍDNY BALÍK PRE OCHRANU PŠENICE A REPKY

Obsahuje prípravky MIRADOR (30 l)  a PROMETEUS (20 l) na plochu 50 ha, určené pre fungicídnu  ochranu pšenice v termíne T2 a repky v termíne T3.
MAXENTIS® PACK poskytuje spoľahlivú kontrolu chorôb, akými sú múčnatka, hrdze, septoriózy a fuzariózy  v pšenici. V repke ozimnej poskytuje vylepšenú účinnosť proti bielej hnilobe a alternárii. Pridanou hodnotou, vďaka fyziologickému pôsobeniu v ošetrených plodinách, je vyššia úroda a kvalita. Určený predovšetkým pre májovú pracovnú špičku ako univerzálne riešenie... 

Kliknite a zistite viac...

TALISMAN

NOVÉ BIOSTIMULAČNÉ LISTOVÉ HNOJIVO

Biostimulačné hnojivo s obsahom NPK + mikroživín obohatené o unikátnu kombináciu piatich biostimulantov.TALISMAN pomáha preukázateľne zvýšiť úrodu plodín v priemere o 6–8 %, a to vďaka zvýšeniu schopnosti prijímať živiny a stimuláciu tvorby bielkovín aj v nestresových “normálnych” podmienkach. V stresových situáciách chráni úrodový potenciál rastlín vďaka redukcii toxického pôsobenia amoniaku, preukázateľne zvyšuje množstvo chlorofylu a robí koreňový system ako aj nadzemnú hmotu viditeľne robustnejšími. To všetko vedie k podstatne rýchlejšej regenerácii ošetrených plodín.

Kliknite a zistite viac...

PROMETEUS

FUNGICÍDNA NOVINKA 2023

Flexibilný fungicíd robustný sólo a výhodný do TM kombinácií. 
PROMETEUS je osvedčený, široko využiteľný systémový fungicíd so širokým aplikačným intervalom. Robustný sólo a výhodný do TM kombinácií s účinnými látkami fluxapyroxad, fenprodpidin, či azoxystrobín pre kontrolu chorôb ako sú hrdza pšeničná, septorióza plevová, septorióza pšenice, helmintosporióza pšenice, steblolam, múčnatka, fuzariózy a biela hniloba.

Kliknite a zistite viac...

TRIMMER

TRIMMER JE SPÄŤ V PONUKE ADAMA

Prinášame obnovené spojenectvo pre špičkové jarné odburinenie obilnín. 
Využite užitočný balík v zložení: 1 kg TRIMMER (tribenuron-methyl 750 g/kg) + 20 l TOMIGAN 250 EC (fluroxypyr 250 g/l) na ošetrenie 50 ha jarných a ozimných obilnín, TM kontroluje široké spektrum odolných dvojklíčnolistových burín vrátane lipkavca, pupenca, pichliača atď v jarných a ozimných obilninách. 

Kliknite a zistite viac...