Přeskočit
Fungicidy

Forapro® Pack

Na choroby chytře

Forapro

základní informace

Forapro® Pack je funkční balíček dvou synergicky účinných fungicidů na ochranu pšenice a ječmenů. Určen zejména pro první ozdravný zásah na jaře (T1). Skládá se z fungicidů Leander® a Promino® 300 EC. Zabaleno v poměru 10 l + 10 l v samostatné kartonové krabici. Synergické působení látek fenpropidin + prothioconazole přináší ekonomicky výhodný, přitom účinný zásah proti širokému spektru chorob.

Výhody použití Forapro® Pack

 • Extra silná formulace prothioconazole (azol) + fenpropidin (morfolin)
 • Registrace do pšenice ozimé a ječmene jarního
 • Synergický efekt v účinku obou látek
 • Ideální použití: první ozdravný zásah s výborným poměrem účinku a ceny

Výhody použití Leander®

 • Jediný samostatný morfolinový přípravek
 • Specialista na padlí travní s výrazným stop efektem na rozvinutou chorobu
 • Silný podpůrný účinek účinek na rzi
 • Dostatečná účinnost i za nízkých teplot
 • Synergický efekt při použití s azoly

Výhody použití Promino® 300 EC

 • Extra silná formulace prothioconazole
 • Registrace v pšenici, ječmeni, žitu a triticale, v řepce ozimé i jarní
 • Univerzální komplementární partner pro řadu fungicidů a pro samostatné použití

Zjistit více o Forapro® Pack

Působení Leander®

Fungicid Leander® je systémový fungicid s preventivním, kurativním i eradikativním účinkem. Přípravek obsahuje účinnou látku fenpropidin ze skupiny morfolinů, jehož mechanismem účinku je inhibice isomerázy a reduktázy v biosyntéze sterolu u houbových patogenů. Mechanismus účinku je odlišný od azolů. Fenpropidin je přijímán listy a stonky a následně systémově rozváděn do celé rostliny. Působí proti padlí, rzím a rynchosporiové skvrnitosti. Doba účinnosti se pohybuje v rozmezí 3–4 týdnů po aplikaci. Popsané vlastnosti z něj činí velmi vhodného partnera k azolům, jak z hlediska antirezistentní strategie, tak z hlediska posílení a doplnění účinnosti.

Působení Promino® 300 EC

Promino® 300 EC obsahuje systémově působící účinnou látku prothioconazole. Po aplikaci velmi rychlé proniká do vodivých pletiv a je akropetálně transportován i do těch částí, které nebyly přímo zasaženy postřikem. Prothioconazole patří do chemické skupiny triazolinthionů a na škodlivé organismy působí inhibicí tvorby ergosterolu, který je základním stavebním prvkem buněčných membrán. Podobně jako strobiluriny působí stimulačně a tím podporuje zvýšení úrody. Má velmi dobrou účinnost proti širokému spektru houbových patogenů a dlouhou dobu trvání účinku.

Praktické možnosti aplikace

Forapro® Pack je koncipován tak, aby umožnil pěstiteli snadné dávkování balíčkových komponentů na hektar. Základní doporučení pro zvolení dávky ošetření Leander® + Promino® 300 EC je 0,4 l + 0,4 l/ha. Takhle tedy ošetříme jedním balíčkem až 25 ha. Vzhledem k poměru balíčku 1:1 pak snadno můžeme dávku upravovat směrem nahoru dle konkrétně zjištěné či očekávané intenzity napadení chorobami, i dle vlastní úvahy ekonomiky nastavení ošetření. Maximální registrovaná dávka při dodržení tohoto konceptu je možná až 0,65 l + 0,65 l /ha, avšak v praxi, pokud budeme uvažovat o zvýšení dávky, bude téměř určitě postačovat zvolení dávky do 0,5 l/ha u obou komponentů, což by stačilo na 20 ha ošetření. Koncepce balíčku však přináší výhodu flexibility při rozhodování, což umožní ušetřit prostředky.

Forapro® Pack se nejlépe zhodnotí nasazením na první jarní ozdravný zásah v případě intenzivních porostů nebo jako jediný zásah s vysokou ekonomickou návratností v případě porostů střední intenzity zejména při celkově sušším průběhu jara, kdy se kromě padlí listové choroby tolik nemanifestují a nebezpečná situace vypukne až později s nástupem rzí. Obě tyto zdravotní situace však právě Forapro® pack výborně zvládá. Pokud čelíte po zimě výskytu stéblolamu, použijte účinného specialistu Mirage® C.