Přeskočit
Hnojiva a biostimulanty

Status®

Překoná sucho a horko

Status

základní informace

Status® je první speciálně vyvinutý biostimulátor na efektivní překonávání stresu z horka a sucha. Patentově chráněný přípravek zvyšuje obsah chlorofylu v rostlinách, což zvyšuje tvorbu asimilátů při fotosyntéze. Zintenzivňuje růst stonku i kořenové soustavy, a tím i příjem živin a vody. Zásadně zlepšuje využití dodaného dusíku rostlinami. Status® Vám úrodu prokazatelně zvýší a ochrání.

Výhody použití

  • Chrání úrodu, a to zejména v podmínkách horka a sucha
  • Prokazatelně podporuje růst a kvalitu kořenové soustavy, a tím i využití živin a vody
  • Zvyšuje absorpci světla produkcí většího množství fotosyntetických pigmentů jako jsou chlorofyly a & b, karoteny, xantofyly a lutein
  • V současné době nejúčinnější obrana proti degradaci chlorofylu
  • Zvyšuje využití dusíku o 15–20 % u všech polních plodin
  • Významné zvýšení produkce asimilátů způsobuje nárůst výnosu včetně zlepšení jeho kvalitativních parametrů

Biostimulant rostlin kombinující dvě komplementární účinné látky: v České republice nově vyvinutý syntetický fytohormon ze skupiny cytokininů - MTU a pidolovou kyselinu. Zásadním přínosem je podstatně lepší využití dodaného dusíku rostlinami.

Zjistit více o Status®

Působení

Status® je unikátní kombinace dvou biostimulačních účinných látek se specifickými účinky, které se vzájemně doplňují. MTU je nově vyvinutý syntetický hormon s mimořádnou aktivitou při zvyšování obsahu rostlinných pigmentů, zejména chlorofylu a, chlorofylu b, ale i karotenů (např. xantofyly a lutein). MTU aktivizuje fytochromové receptory rostlin, což způsobuje vyšší absorbování slunečního světla a zvýšenou produkci asimilátů. Další unikátní vlastností MTU je, že stimuluje cytokininový receptor AHK3, což spolu s pomocí asimilátů způsobuje větší růst kořenové soustavy. Dochází zde k opačnému efektu, než u běžných cytokininů). Asimiláty (cukry) jsou ovšem využívány i k rychlejšímu růstu nadzemní části. MTU rovněž oddaluje senescenci rostlin tím, že zpomaluje degradaci chlorofylu. Díky tomu brání úhynu listů při horku a suchu. Kyselinu pidolovou (synonymum kyselina pyroglutamová) rostliny používají jako signální složku při udržování cyklu asimilace dusíku v chodu. Nedostatek pidolové kyseliny rostliny vnímají jako signalizaci stresu a přepínají do katabolického režimu. Dodáním určitého množství pidolové kyseliny účinně pomáháme rostlinám se zotavit ze stresu, vstřebávat a používat dusík, což chrání výnosový potenciál pěstované plodiny. Oba tyto komponenty spolu synergicky působí, zvyšují růst kořenové soustavy, zlepšují využití dusíku rostlinou v průměru o 15–20 %, zvyšují účinnost fotosyntetického aparátu a chrání je před degradací způsobenou zejména suchem, horkem, ale i zasolením půdy. Ve stresových podmínkách, jako jsou horko a sucho, rostliny ošetřené přípravkem Status® investují především do růstu kořene, což jim umožňuje lépe získávat vodu a v ní rozpuštěné živiny. To vše vede k prokazatelnému zvýšení množství úrody ale i žádoucích kvalitativních parametrů úrody.

Praktické možnosti aplikace

Status® je přípravek, kterým rostlinu zároveň stimulujeme k vyššímu výkonu fotosyntézy a tím vyššímu ukládání asimilátů a zároveň k lepšímu využití dusíku. Tento synergický efekt se vždy projeví, a to i v podmínkách, kdy rostlina stresovaná není a dochází u ní v pozdním jaře k rychlému růstu (konec dubna-červen). Daleko viditelněji se však projeví, je-li rostlina stresovaná, a to zejména horkem a suchem, rovněž také pokud se potýká s vyšším zasolením půdy. Obecně pro všechny rostliny platí toto pravidlo použití: Pokud jsme detekovali periodu sucha či horka, či je nám předpovězena, použijeme Status® v dávce 0,2–0,25 l/ha. Účinek se viditelně projevuje poměrně dlouhou dobu, až jeden měsíc. Rostliny rychleji zregenerují při opětovném zavlažení, jsou zelenější, vitálnější, mají lépe vyvinutý kořenový systém a rychleji a lépe pokračují v růstu. Ve finále se pak efekt projeví ve zvýšení výnosu a zlepšení kvality produkce. Velice dobrých výsledků je opakovaně dosahováno v obilninách, řepce, cukrovce, kukuřici a slunečnici. Testování také velmi nadějně probíhá i v dalších plodinách, jako jsou zeleniny, vinná réva, mák, luskoviny, ale dosud nebylo nashromážděno dostatečně velké množství výsledků, aby to vedlo k obecnému doporučení, neboť se jedná o světovou novinku, která byla uvedena poprvé na trh ve Velké Británii v loňském roce.