Přeskočit
Herbicidy

Efica® 960 EC

Řešení trávovitých plevelů není hlavolam

Efica

základní informace

Efica® 960 EC je specialistou na hubení lipnicovitých plevelů. Spolehlivě a dlouhodobě drží pod kontrolou ježatku kuří nohu, chundelku metlici, ale také přibývající sveřepy, béry, psárky nebo rosičky. Bonusem navíc je vedlejší účinnost na dvouděložné plevele jako jsou laskavce, heřmánky, hluchavky, rdesna a další. To jej činí vhodným partnerem do kombinací určených na kompletní likvidaci plevelů v kukuřici, slunečnici, cukrovce, bramborách, lupině i hrachu.

 

 

Výhody použití
  • Razantní a dlouhodobá účinnost na lipnicovité plevele
  • Vedlejší účinnost na některé dvouděložné plevele (laskavce, heřmánky, hluchavky, rdesna a další)
  • Registrace v mnoha plodinách:kukuřice, slunečnice, cukrovka, hrách, lupina, brambory
  • Vhodný tank mix partner do kombinací

 

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k hubení lipnicovitých trav a některých jednoletých dvouděložných plevelů v cukrovce, hrachu, slunečnici, kukuřici a bramboru.

Zjistit více o Efica® 960 EC

Působení

Efica® 960 EC brzdí klíčení plevelných rostlin krátce po začátku klíčení. Účinná látka je přijímána prostřednictvím koleoptyle, klíčků a kořenů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk. Účinnost proti dvouděložným plevelům se dá zvýšit použitím specifických přípravků na dvouděložné plevele. Přípravek nepůsobí na vytrvalé plevele. ípravek Efica® 960 EC se aplikuje preemergentně do 3 dnů po zasetí. V cukrovce a kukuřici lze přípravek Efica® 960 EC aplikovat sólo i postemergentně ve fázi 1–2 listů ježatky kuří nohy a bérů. Při postemergentní aplikaci klesá výrazně účinnost na dvouděložné plevele. Při ošetření je třeba dbát na rovnoměrné rozdělení postřikové kapaliny. Povrch půdy musí být dobře připravený, bez hrud. Přípravek Efica® 960 EC se aplikuje pouze jednou za vegetaci.

Praktické možnosti aplikace

Kukuřice

Aplikace se provádí do 3 dnů po zasetí nebo postemergentně do vzejití prvních rostlin lipnicovitých trav (maximálně do stadia 1–2 listů) nezávisle na růstové fázi kukuřice. Pro zkompletování účinku na celé spektrum plevelů včetně dvouděložných doporučujeme kombinaci s herbicidem Sulcotrek® v dávce 1,75–2,2 l/ha. Dávku volíme dle termínu aplikace i očekávanému tlaku plevelů. Preemergentní aplikace je zde možná, ale účinnější je si počkat na tzv. časně postemergentní stadium (kukuřice má 1–2 pravé listy). Zde kombinace Efica® 1,2 l/ha + Sulcotrek® 2 l/ha bude dosahovat nejlepších výsledků. Za extrémního sucha se osvědčila aplikace přípravku Efica® 960 EC při přípravě půdy před setím s lehkým zapravením maximálně do hloubky 5 cm. Při ošetření je třeba dbát na rovnoměrné rozdělení postřikové kapaliny. Povrch půdy musí být dobře připravený, bez hrud.

Efica® 1–1,2 l/ha je rovněž výborný partner do tankmixu s přípravkem Nikita 0,4 kg/ ha + olej 1 l/ha. Tuto kombinaci používáme všude tam, kde je silný výskyt nejen ježatky, ale i dalších prosovitých trav.

Slunečnice

Zde se Efica® 960 EC aplikuje preemergentně do 3 dnů po zasetí v dávce 1,2 l/ha. Herbicidní účinnost proti širokému spektru dvouděložných plevelů se dá zvýšit TM kombinací se specifickým herbicidem na dvouděložné plevele - Racer® 25 EC v dávce 1,5 l/ha.

Cukrovka

V této plodině lze aplikaci přípravku provést do 3 dnů po zasetí nebo ve fázi 1–2 listů ježatky kuří nohy a bérů. Při postemergentní aplikaci výrazně klesá účinnost na přerostlé dvouděložné plevele. Herbicidní účinnost proti širokému spektru dvouděložných plevelů se dá zvýšit TM kombinací s herbicidy na bázi metamitronu jako je Goltix® Top, či Goltix® Titan.