Přeskočit
Herbicidy

Racer® 25 EC

Osvědčený partner

Racer

základní informace

Racer® 25 EC je léty osvědčený herbicid k hubení plevelů ve slunečnici, kukuřici a bramborách. Tradiční partner do kombinace s přípravky obsahující účinnou látku S-metolachlor a pethoxamid. Při preemergentní aplikaci spoluvytváří kompletní řešení plevelného spektra.
 
Výhody použití
  • Spolehlivý herbicid k hubení plevelů ve slunečnici, kukuřici a bramborách
  • Tradiční partner do kombinace s přípravky obsahující účinnou látku S-metolachlor a pethoxamid
  • Bez podstatných registačních omezeních
  • Při preemergentní aplikaci spoluvytváří kompletní řešení plevelného spektra včetně ježatky kuří nohy
  • Nezařazen z hlediska použití v OP II. stupně

Racer® EC je emulzní přípravek pro hubení jednoletých plevelů v bramborách, ozimé pšenici, kukuřici a slunečnici.

Zjistit více o Racer® 25 EC

Působení

Racer® 25 EC je preemergentní herbicid ze skupiny pyrolidonů. V prvé řadě působí prostřednictvím kořenů klíčících plevelů, ale není vyloučen ani příjem hypokotylem a listy plevelů. Účinná látka flurochloridone blokuje syntézu karotenoidů, které chrání chlorofyl před fotooxidací. Vlivem slunečního záření dochází k poruše listové zeleně, což je příčinou odumření zasažených plevelů.

Praktické možnosti aplikace

Brambory

Kombinace Racer® 25 EC 1,5 l/ha + Glyfogan® Extra 0,8–1 l/ha se aplikuje 10–14 dnů před vzcházením brambor. Glyfogan® Extra eliminuje již vzešlé plevele a Racer® vytváří herbicidní film proti nově vzcházejícím plevelům. Po aplikaci se již žádný další kultivační zásah neprovádí.Slunečnice a kukuřice

Při vyšším výskytu trávovitých plevelů je vhodné provést kombinaci s některým z následujících herbicidů:

Racer® 25 EC 1,5 l/ha + Efica® 960 EC 1,2 l/ha

Racer® 25 EC 1,5 l/ha + Successor 600 2 l/ha

Racer® 25 EC 1,5 l/ha + Quantum 2 l/ha