Přeskočit
Herbicidy

Mistral®

Známou cestou k cíli

Mistral

základní informace

Herbicid Mistral® obsahuje známou účinnou látku metribuzin. Používán je v bramborách na kontrolu řady důležitých dvouděložných plevelů v kombinaci s přípravkem na posílení kontroly svízele přítuly.
 
Výhody použití
  • Příznivá cena ošetření
  • Preemergentní i postemergentní ošetření
  • Dlouhodobý půdní účinek až 12 týdnů
  • Účinnost i proti výdrolu slunečnice

Mistral® je selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě granulí dispergovatelných ve vodě k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v porostech bramboru.

Zjistit více o Mistral®

Působení

Mechanizmus účinku u herbicidu Mistral® je založen na inhibici fotosyntézy ve fotosystému II u citlivých plevelů. Metribuzin je přijímán kořeny, listy a stonky plevelů. Účinná látka je v rostlinách systémově rozváděna převážně xylémem, méně pak floémem. Protože je metribuzin účinný rovněž přes půdu, účinkuje i na plevele vzcházející po aplikaci herbicidu. Vlhké půdní podmínky zvyšují účinnost u preemergentních aplikací. Půdní účinek trvá až 12 týdnů. Mistral® se proto hodí i pro technologie pěstování na odkameněných půdách, kde se neprovádí proorávky naslepo, ale spoléhá se na dlouhodobou účinnost preemergentního herbicidu.

Praktické možnosti aplikace

Maximální počet aplikací: 1× za vegetaci. Přípravek je možné aplikovat běžnými pozemními postřikovači, které zabezpečí rovnoměrnou aplikaci přípravku podle návodu. U citlivých odrůd bramboru může při postemergentní aplikaci dojít k zpravidla přechodné fytotoxicitě, která se projevuje zesvětlením listů až slabou nekrózou. Citlivost odrůd bramboru k účinné látce metribuzin konzultujte s dodavatelem sadbového materiálu i s dodavatelem přípravku. Pro zvýšení účinnosti na svízel přítulu praxe
kombinuje přípravek Mistral® s přípravkem Command. Při preemergentních aplikacích se používá tankmix Mistral® 0,5–0,75 kg/ha + Command 36 CS 0,15–0,25 l/ha.