Přeskočit
Smáčedla

Velocity®

Akcelerátor systémových fungicidů

Velocity

základní informace

Velocity® je smáčedlo speciálně vyvinuto pro zvýšení účinnosti systémových a lokálně systémových fungicidů, zejména azolů, strobilurinů, boscalidu a prochlorazu. Zvyšuje rovněž účinek regulátorů růstu na bázi CCC a trinexapac ethyl.
Výhody použití
  • Aktivně vtahuje účinnou látku do rostlinných pletiv
  • Prokazatelně zvyšuje výnos
  • Zvyšuje regulační efekt azolů v řepce
  • Umožňuje snížení dávky vody až na 100 l/ha

Velocity® je smáčedlo ve formě emulgovatelného koncentrátu pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnictví. Je určeno ke zlepšení vlastností postřikových kapalin, zvýšení a zrychlení penetrace přípravků do rostlin a zvýšení biologické účinnosti pesticidů zvláště fungicidů se systémovým účinkem.

Zjistit více o Velocity®

Působení

Velocity® dokáže nejen zlepšit parametry smáčení povrchu listu ošetřovaných rostlin, ale unikátně napomáhá přítomné fungicidní účinné látce aktivně překonat voskovou vrstvičku na povrchu kutikuly rostlin a lépe a ve větším množství se tak dostat do cévních svazků rostlin. Velocity® v tank mixu se systémovým fungicidem prokazatelně zvyšuje jeho účinnost a má dodatečný výnosotvorný efekt. Velocity® rovněž umožňuje efektivněji hospodařit s vodou a přejít na nižší dávky vody 100–200 l/ha, pokud ruku v ruce máme k dispozici odpovídající techniku, a to bez snížení účinnosti aplikace. Umožňuje tak zvýšit produktivitu práce postřikovače.

Praktické možnosti aplikace

Obilniny
V rozsáhlých přesných pokusech prováděných v ZVÚ Kroměříž s dvanácti nejpoužívanějšími fungicidy v českých podmínkách v pšenici činil průměrný dodatečný výnosotvorný efekt 5,6 %, což několikanásobně vrátilo vynaložené náklady na Velocity®.

Řepka olejka
V řepce olejce nachází Velocity® nejvyšší uplatnění přidáním do podzimního, či časně jarního fungicidního postřiku, kdy potřebujeme nejen omezovat působení houbového onemocnění Phoma, ale i vyvolat vhodný zkracující efekt. Velocity® dokáže nejen prokazatelně zvýšit účinnost zásahu proti oběma typům Phomy, ale i posílit zkracovací efekt, a to jak u tebuconazole, tak metconazole či paclobutrazolu. Pro pozdní zásah při kvetení řepky proti hlízence dopručujeme použít spíše smáčedlo Rollwet®.

Ostatní plodiny
Velocity® podporuje účinek fungicidu všude tam, kde jsou používány fungicidy se systémovým účinkem, kterým aktivně pomáhá proniknout přes kutikulu rostlin. Kutikula rostlin je opatřenou voskovou vrstvičkou, která se téměř vždy stará o určitý stupeň odpudivosti vody a omezuje tak plné využití potenciálu účinné látky. Velocity® dokáže efektivně pomoci účinné látce dostat se dovnitř cévních svazků rostlin, odkud je pak rozváděna a působí v celé rostlině.

• Od 19.4.2020 platí nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání výrobků neharmonizované sféry 2019/515, pod jehož působnost spadají i výše uvedená smáčedla.
• Platí, že pokud jsou smáčedla povolena v některém z členských států EU, lze na základě tohoto povolení formou vzájemného uznávání výrobků neharmonizované sféry uvádět tyto pomocné prostředky na trh i v ČR.
• Smáčedla již tedy nespadají pod stejnou legislativu jako přípravky na ochranu rostlin, a proto nejsou uváděna v registru přípravků pro ochranu rostlin. Informace uváděné na webu ÚKZÚZ jsou tedy platné pro smáčedla, která byla registrována/uvedena na trh dle staré legislativy (tzv. do spotřeby zásob).
• Smáčedla jsou nyní registrována na „dobrovolné“ bázi a registr bohužel (zatím) není veřejně dostupný.
• Naše smáčedla jsou notifikována podle nově platného nařízení ÚKZÚZ. Na etiketách smáčedel není uvedeno evidenční číslo, pouze informace „Pomocný prostředek na ochranu rostlin uváděný na trh podle nařízení o vzájemném uznávání 2019/515“.
• Informace na stránce ÚKZÚZ nemohou být vymazány (pro případ, že se k pěstiteli ještě dostane smáčedlo se starou etiketou, musí vědět, do kdy ho může odepsat).
• Po uplynutí přechodné doby tento problém pomine, případně ÚKZÚZ zpřístupní svůj interní registr.