Smáčedla

Adaptic®

Sedmistupňové zlepšení aplikace

Adaptic

základní informace

Adaptic® je systém smáčedel vyvinutý pro zvýšení herbicidní účinnosti glyphosátu, a kontaktních fenoxykyselin. Zlepšuje vlastnosti postřikové jíchy snížením pH, redukcí tvrdosti vody a omezením pěnivosti. Snižuje úlet postřiku, zlepšuje pokryvnost a rozprostření na listech, urychluje účinek a zvyšuje odolnost proti dešti.

 

Výhody použití:
  • Redukce úletu postřikové kapaliny
  • Optimalizace zachycení a rozprostření postřiku
  • Odolnost proti dešti
  • Úprava tvrdosti vody
  • Optimalizace pH vody
  • Antipěnící účinek
  • Omezení posklizňových ztrát

Adaptic® je smáčedlo ve formě rozpustného koncentrátu pro použití v zemědělství, zahradnictví a lesnictví. Je určený ke zlepšení vlastností postřikových kapalin, snížení pěnivosti, snížení úletu při aplikaci, rovnoměrnému pokrytí ošetřovaného povrchu a zvýšení odolnosti proti dešti.

Zjistit více o Adaptic®

Působení

Adaptic® je komplex smáčedel, která přinášejí uživateli novou šestistupňovou kvalitu při aplikaci zejména přípravků s účinnou látkou glyphosate, herbicidů na bázi fenoxykyselin a insekticidů na bázi pyrethroidů.
Speciální polymery zamezují tvorbě příliš malých kapiček, čímž se redukuje úlet i ztráty způsobené vypařením postřiku před dopadem na list. Dále dochází k redukci odskakování kapek od povrchu listu, k redukci stékaní kapek a následného odtečení postřiku mimo list. Obsažené polymery pracují jako lepidlo, zlepšují uchycení postřiku na list a tím zvyšují jeho následnou odolnost proti smyvu deštěm. Adaptic® se používá s registrovanými přípravky na ochranu rostlin v souladu se schválenými podmínkami pro jejich použití. Používá se v následujících plodinách do uvedeného vývojového stádia plodiny se všemi schválenými pesticidy do jejich plné registrované dávky.

Praktické možnosti aplikace

Relativně vysoká tvrdost vody používaná při postřicích je v českém a moravském prostředí nepříjemným, ale častým faktem vycházející z přírodních podmínek. Skupiny přípravků, jejichž účinné látky chemicky vycházejí z kyselin, jsou pak v takovéto vodě konfrontovány s volně rozpustnými kationty, které vyvazují účinné látky do inaktivních solí. Navíc, některé druhy plevelů mají přirozeně vysoce zásaditý povrch listů, kde po postřiku dochází k obdobným reakcím. Ve výsledku tento efekt vede ke snížení účinnosti zásahu. Řešením je použít Adaptic®. Adaptic® dokáže deaktivovat volné kationty a optimalizovat pH vody zároveň.