Премини към основното съдържание
Рармер ин фиелд

Актуално от полето през Април

Пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед и царевица, с АДАМА България
Рармер ин фиелд

На база извършените огледи, направени от регионалните представители на АДАМА България прeз м. Април, се установи следното:

Пшеница и ечемик

Навлизат във фаза вретенене, за районите на Южна България и във фаза 3ти стъблен възел в Северна България. За момента не се откриват масово симптоми на характерни заболявания, като Септория, Бр. мана или Ръжда. При ечемика частично се откриват признаци на Мрежести петна по долните листа. Независимо от температурните амплитуди, през м. Април, посевите са в нормално физиологично и фитосанитарно състояние, с добър добивен потенциал. Повсевместните валежи през второто десетдневие на месеца, съчетани с повишаването на температурите, са отлична предпоставка за развитието на болестите и налагат необходимост от навременно обследване на площите, а при необходимост и превантивно третиране, с цел предпазване от развитието на патогени.

Препоръки от АДАМА България:

 

Състоянието на рапичните посеви

Рапицата е в различни фенологични стадии за отделните райони на страната, като на места все още изкарва цветоноса, а на други цветните пъпки са видими. Най- масово културата е във фаза развитие на цветонос около 20 см, общата височина на растенията е около 40 см. Отварят се първи цветове. Към момента не се забелязва нападение от болести. Локално по места се откриват симптоми на Фома. Картината се изменя, когато заговорим за неприятели – масова е появата на Рапичния цветояд. Поради пропуски в борбата с неприятелите, на места се отчита силно нападение от ларви на рапичен стъблен скритохоботник.

Препоръки от Адама България:

 

Пролетни култури

Площите със слънчоглед и царевица в Южна България вече са засяти. За районите на Северна България, сеитбата е към края си. По-ранните сетби слънчоглед вече „нареждат“, т.е „виждат се вече редовете“. При царевицата – развитието на кълна е от 5мм до 1см. Падналите валежи благоприятстват за доброто поникване на културите, но същевременно допринасят и за развитието на плевелите в посевите с царевица и слънчоглед. Навременното извеждане на борбата с тях е основна предпоставка за бъдещия добивен потенциал на културите.

Препоръки от Адама България:

  • При царевица и слънчоглед, третиране ССПП срещу едногодишни житни и широколистни плевели – Ефика 960 ЕК или Ордаго.
  • При царевица срещу широколистни плевели, третиране ССПП – Сулкотрек.
  • При царевица вегетационно третиране срещу житни и широколистни плевели - Сулкотрек, Никоган 4 ОД, Колтран, Аминопиелик 600 СЛ.
  • При слънчогледови хибриди, толерантни на хербициди съдържащи имидазолинони, срещу широколистни и едногодишни житни плевели - Салтус.
  • При слънчоглед, срещу житни плевели, в т.ч. Балур от коренища – Леопард 5 ЕК.

Винаги прилагайте продуктите на АДАМА, в съответствие с техните регистрации и препоръките за употреба, описани на етикета!