Skip

Globalna politika o borbi protiv podmićivanja i korupcije

Borba protiv podmićivanja i korupcije

Kompanija ADAMA je posvećena najvišim etičkim standardima, usaglašavanjem sa svim primenljivim zakonima, pravilima i propisima za potrebe sprečavanja javnog i privatnog podmićivanja i korumpirano ponašanje u našoj organizaciji. Ova politika detaljno opisuje značenje i implikacije ovih obaveza, kao i način na koji ih treba sprovesti.

Ova politika se primenjuje na sve zaposlene, direktore i službenike kompanije ADAMA, kao i na sve treće strane koje postupaju u ime kompanije ADAMA ili pružaju usluge ili su dobavljači kompanije ADAMA.