Skip

Politika privatnosti

Politika zaštite podataka o ličnosti ADAMA

Ova Politika zaštite podataka o ličnosti („Politika zaštite podataka o ličnosti“) na snazi je od 25. maja 2018. godine. Povremeno vršimo izmene ove Politike zaštite podataka o ličnosti, ali bez smanjenja Vaših prava. Izmene važe od datuma stupanja na snagu, kako je navedeno na sajtu.

Namena ove Politike zaštite podataka o ličnosti

 

Obavezujemo se da ćemo zaštiti Vašu privatnost i osigurati zaštitu Vaših podataka o ličnosti. Namena ove Politike zaštite podataka o ličnosti jeste da objasni postupanje sa podacima o ličnosti koje nam stavljate na raspolaganje („Podaci o ličnosti“), kao što su Vaše ime, poštanska ili adresa elektronske pošte.

 

Ovom internet stranicom upravlja ADAMA Agricultural Solutions Limited, sa sedištem na adresi ul. Golan, Airport City, 7015103, Izrael („ADAMA“). Svim podacima o ličnosti koje ADAMA obrađuje u vezi sa ovom internet stranicom rukuje ADAMA kao „rukovalac podataka“.

 

Pojedina naša zavisna društva takođe mogu upravljati javnim internet stranicama, a u ovoj Politici zaštite podataka o ličnosti, svako upućivanje na „Sajt“ označava ovu internet stranicu i internet stranice naših zavisnih i povezanih društava, a „mi“, „naš“ ili „nas“ se odnosi na ADAMA i zavisna i povezana društva („ADAMA Grupa“).

 

U posebnim okolnostima navedenim u nastavku, ADAMA ne snosi isključivu, već zajedničku odgovornost sa drugim društvima koja su deo ADAMA Grupe za zakonitost obrade podataka o ličnosti.

 

Internet stranice trećih lica

 

Ova Politika zaštite podataka o ličnosti odnosi se na podatke o ličnosti u vezi sa korišćenjem našeg sajta. Ne odnosi se na informacije koje prikupljaju internet stranice, platforme i aplikacije trećih lica kojima možete pristupiti putem linkova na sajtu.

Ove internet stranice, platforme i aplikacije trećih lica mogu imati sopstvenu politiku zaštite podataka o ličnosti.

 

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti

 

Podatke o ličnosti možemo obrađivati po različitim pravnim osnovama: i) pristanak ili izričit pristanak, u zavisnosti od slučaja, ii) zaključivanje ugovora, iii) ispunjavanje zakonskih obaveza s naše strane, iv) legitimni interes, kako je navedeno u nastavku, v) u cilju zaštite vitalnih interesa Vas ili drugih pojedinaca, ili vi) za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnog zahteva.

 

Šta i kako prikupljamo i kako koristimo podatke o ličnosti

Sajt automatski evidentira, a mi obrađujemo informacije iz pretraživača koje se koriste za pristup sajtu, na primer, IP adresa, stranice koje se posećuju sa te adrese i internet stranica sa koje posećujete sajt, ukoliko je Vaš računar podešen tako da dozvoljava tu vrstu prikupljanja. Ove informacije koristimo za procenu interesovanja za naš sajt i za druge aktivnosti istraživanja tržišta, kao što je ispitivanje navika pregledanja na našem sajtu. Ne koristimo ove informacije za utvrđivanje identiteta korisnika koji pristupa sajtu.

Većina naših servisa ne zahteva registraciju. Međutim, pojedini servisi koji su dostupni putem sajta mogu zahtevati registraciju. Možda će se od Vas tražiti da dostavite, te ćemo stoga obraditi Vaše podatke za kontakt, kao što su ime, lokacija i informacije o Vašem preduzeću, zanimanju ili adresa elektronske pošte. Takođe Vam može biti ponuđeno da nam pošaljete pitanja ili komentare ili da pružite dodatne informacije putem anketa ili takmičenja. Davanje ovih informacija je potpuno dobrovoljno. Ako dostavite ove informacije, možemo ih koristiti da Vas kontaktiramo i obavestimo o promenama naših usluga ili našeg sajta, ako je to neophodno za iznad navedene svrhe. Takođe možemo koristiti ove informacije u cilju poboljšanja upotrebljivosti sajta i obezbeđenja relevantnosti istog, te ispunjenja Vaših potreba.

Takođe možemo tražiti od Vas da date saglasnost za određene upotrebe podataka ukoliko je korišćenje Vaših podataka o ličnosti neophodno u svrhe koje nisu obuhvaćene ovom Politikom zaštite podataka o ličnosti. Niste u obavezi da date ovu saglasnost, ali ako ne želite, učešće u određenim aktivnostima može biti ograničeno. Ovo ograničenje će se primenjivati samo ako su podaci o ličnosti prikupljeni uz Vaš pristanak neophodni za izvršenje ugovora zaključenog sa Vama, a prema kom pružamo navedene aktivnosti.

Štaviše, možemo koristiti podatke o ličnosti ukoliko smatramo da je to neophodno za zaštitu od bezbednosnih rizika, a ove informacije možemo dostaviti organima za sprovođenje zakona ako je to potrebno.

 

 

Obrada

Pravni osnov za obradu

Obrazac za kontakt

Ako popunite i pošaljete obrazac za kontakt na Talk To Us | ADAMA Vaše podatke o ličnosti obradićemo kako bismo odgovorili na Vaše upite, komentare ili zahteve za informacije. Takođe možemo koristiti podatke prikupljene putem obrasca za kontakt da bismo stupili u poslovni odnos sa Vama ili organizacijom koju predstavljate. Vaše upite možemo čuvati određeno vreme za interne administrativne potrebe ili poboljšanje naših usluga ili proizvoda.

ADAMA se oslanja na legitimni interes prilikom obrade podataka o ličnosti prikupljenih putem obrasca za kontakt. Prilikom popunjavanja obrasca za kontakt možete se opciono prijaviti na našu listu za slanje elektronskih poruka pritiskom na odgovarajuće polje za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potvrdu. Prijavljivanjem na našu listu za slanje elektronskih poruka dajete saglasnost na obradu podataka o ličnosti od strane ADAMA u marketinške svrhe i na prijem saopštenja za javnost, prijava za učešće na berzi, najnovijih informacija o ADAMA proizvodima i uslugama i informacija o našim događajima. ADAMA se oslanja na Vašu saglasnost za slanje iznad navedenih saopštenja.

Vaša prepiska sa ADAMA

Ako se dopisujete sa nama putem elektronske pošte, poštanske službe ili drugog oblika komunikacije, možemo čuvati ovu prepisku i informacije koje ista sadrži i koristiti je u odgovoru na Vaš upit, obaveštenju o našim događajima ili proizvodima ili vođenju zapisnika o Vašim reklamacijama.

ADAMA se oslanja na legitimni interes prilikom obrade podataka o ličnosti za potrebe prepiske.

Poslovni odnosi sa našim izvođačima

U toku poslovanja prikupljamo podatke koji su neophodni za izvršavanje ugovora sa našim izvođačima, dobavljačima i drugim licima. Ukoliko odlučite da stupite u poslovni odnos sa ADAMA, potrebna je obrada Vaših podataka radi zaključenja i izvršenja ugovora.

ADAMA se oslanja na neophodnost izvršenja ugovora zaključenog sa Vama pri obradi podataka o ličnosti.

Ukoliko zastupate drugo fizičko ili pravno lice

Ako zastupate drugo fizičko lice (npr. poljoprivrednik) ili pravno lice (npr. distributer naših proizvoda), podatke o ličnosti prikupljamo za potrebe kontakta i izvršenja ugovora sa licem koje zastupate. Ukoliko ste predstavnik prodaje jednog od

Ako zastupate drugo fizičko ili pravno lice, oslanjamo se na naš legitimni interes prilikom obrade podataka o ličnosti.

 

 

distributera naših proizvoda podatke prikupljamo kako bismo izvršili nove porudžbine naših proizvoda, pružili Vam informacije o našim novim proizvodima, ili o primeni naših proizvoda na njivama, vesti o usevima i vremenskim prilikama, informacije o privredi. Radimo to u cilju unapređenja Vašeg stručnog znanja i veština prodaje. Ako podatke ne dobijemo neposredno od Vas, dobijamo ih od lica koje zastupate.

 

Bilten i marketinška komunikacija

Ako ste se pretplatili na jedan od naših biltena kao što su: najnovije informacije na blogu, najnovije informacije o proizvodima, najnovije tehničke informacije, najnovije informacije u industriji, obrađujemo podatke za potrebe direktnog marketinga, uključujući profilisanje. Možemo Vas obaveštavati o našim novim proizvodima, događajima, popustima na naše proizvode, informacijama o poljima, vremenskim uslovima i još mnogo toga.

Pri slanju marketinških materijala oslanjamo se na datu saglasnost.

 

Ukoliko ste nam dostavili detaljnije informacije kao što su vrste useva, veličina njive, zemlja ili region njive ili želje, možemo Vam poslati vesti prilagođene Vašim potrebama ili željama, na osnovu profilisanja.

 

Poslovni događaji

Obradu podataka o ličnosti učesnika koji su zainteresovani za našu ponudu i koji su odlučili da nam dostave podatke za kontakt vršimo tokom raznih događaja koje organizuje ADAMA, kao i onih u kojima ADAMA učestvuje. To uključuje događaje kompanije, poslovne sastanke, sajmove, konferencije, prezentacije naših proizvoda i drugo.

Tokom iznad navedenih događaja možete se pretplatiti i na naš bilten.

ADAMA se oslanja na legitimni interes prilikom obrade podataka o ličnosti prikupljenih tokom poslovnih događaja.

 

 

 

Korisnici internet stranice

Koristimo kolačiće radi pomoći u poboljšanju Vašeg iskustva pri korišćenju naše internet stranice. U pojedinim slučajevima, kolačići se mogu smatrati podacima o ličnosti. Možemo prikupljati kolačiće koji su neophodni za korisničko iskustvo internet stranice, kao i kolačiće koji se koriste za funkcionalne, statističke ili marketinške potrebe. Za više informacija pogledajte našu Politiku korišćenja kolačića.

Prilikom obrade kolačića ADAMA se oslanja na pristanak na neophodnost izvršenja ugovora zaključenog sa Vama, ili na legitimni interes, u zavisnosti od vrste obrade i kolačića.

Za više informacija o načinu prikupljanja i korišćenja kolačića, pogledajte našu Politiku korišćenja kolačića.

Zaposlenje

ADAMA može vršiti obradu podataka o ličnosti za potrebe zaposlenja, odnosno u vezi sa prijavom za posao ili upitom. ADAMA može prikupljati podatke navedene u Vašoj biografiji ili drugoj dokumentaciji za zaposlenje koju nam dostavite ili putem agencija za zapošljavanje. Obim podataka o ličnosti koje obrađujemo zavisi od informacija koje navedete u svojoj prijavi. U slučaju saglasnosti, možemo koristiti Vaše podatke i za buduće procese zaposlenja.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti je neophodnost zaključivanja ugovora sa Vama ili naš legitimni interes da obezbedimo usklađenost u procesu zaposlenja, uključujući borbu protiv diskriminacije pri zapošljavanju. Ako pristanete da učestvujete u našim budućim procesima zaposlenja, oslanjamo se na Vašu saglasnost prilikom obrade podataka.

My ADAMA

My ADAMA je mrežni servis za klijente ADAMA (tj. poljoprivrednike, agronome i druge profesionalce). Preko My ADAMA obaveštavamo registrovane korisnike o vremenskim uslovima u Vašem regionu, pružamo informacije o zaštiti useva, uvid u tržište, informacije o ADAMA događajima ili javnim događajima i našim proizvodima i uslugama.

U okviru postupka otvaranja naloga prikupljamo podatke o ličnosti, kao što su: adresa elektronske pošte, ime, prezime, zemlja/region, grad i profesija.

Ukoliko kreirate My ADAMA nalog, obradu podataka o ličnosti vršićemo u cilju zaključenja i izvršenja ugovora. Prilikom obrade podataka za bezbednosne, analitičke potrebe ili radi poboljšanja naših usluga

 

 

Dostavljanje ovih podataka je dobrovoljno, ali je neophodno da biste se prijavili na My ADAMA.

Obradu podataka o ličnosti takođe vršimo za bezbednosne i analitičke potrebe da bismo razumeli kako korisnici koriste i ostvaruju vezu sa My ADAMA. Ovo će nam takođe pomoći da poboljšamo servis My ADAMA.

Prilagođene vesti

Ukoliko pružite dodatne informacije u postupku registracije, kao što su vrste useva i veličina zemljišta, možemo Vam preporučiti naše proizvode, usluge i savete za uzgoj biljaka koje najbolje odgovaraju Vašim potrebama. Pružanje dodatnih podataka je proizvoljno.

Bilten ADAMA

Tokom registracije možete se prijaviti za bilten ADAMA da biste dobijali novosti o našim proizvodima. Molimo pogledajte odeljak: e) Bilten i marketinška komunikacija. Možete otkazati pretplatu na bilten ADAMA u svakom trenutku promenom postavki u Account Settings /Podešavanjima naloga/.

Kreiranje naloga My ADAMA

Ukoliko odlučite da se registrujete na My ADAMA pomoću elektronske pošte, poslaćemo Vam link za potvrdu naloga.

Pritiskom na link moći ćete da završite registraciju.

ADAMA omogućava da kreirate My ADAMA nalog i prijavite se da biste koristili My ADAMA preko naloga na platformama trećeg lica kao što su Google, Twitter i Facebook.

Ako odlučite da se registrujete preko ili nam na drugi način dozvolite pristup Vašem nalogu na platformi trećeg lica, možemo prikupljati podatke o ličnosti

oslanjamo se na naš legitimni interes.

 

 

koji su već povezani sa Vašim nalogom na toj platformi, kao što su Vaše ime, adresa elektronske pošte, aktivnosti ili Vaša lista kontakata povezana sa tim nalogom.

Takođe možete imati opciju deljenja dodatnih informacija sa ADAMA preko naloga na društvenim medijima trećeg lica. Ako odlučite da pružite ove podatke o ličnosti, tokom registracije ili na drugi način, dajete ADAMA dozvolu da ih koristi, deli i čuva na način u skladu sa ovom Politikom zaštite podataka o ličnosti.

 

Elektronski potpis

Ovaj odeljak se odnosi na naše izvođače ili potencijalne izvođače, poslovne partnere i investitore od kojih se zahteva da sa nama potpišu ugovore i/ili druge dokumente elektronskim putem (npr. putem DocuSign i/ili drugih alata).

Vaši podaci o ličnosti prikupljeni tokom elektronskog potpisivanja dokumenta obrađuju se za potrebe izvršenja posla, posebno za zaključivanje i izvršenje ugovora između ADAMA i izvođača ili potencijalnih izvođača, poslovnih partnera i investitora, radi ispunjavanja zakonskih ili regulatornih zahteva, sudskih sporova i odbrane potraživanja i za sprečavanje, otkrivanje i istragu prevara.

Pri korišćenju DocuSign ili drugih alata za elektronski potpis, možemo prikupljati podatke o ličnosti kao što su: ime, naziv radnog mesta, IP adresa, potpis.

Vaše podatke možemo deliti sa našim izvođačima, potencijalnim izvođačima, poslovnim partnerima, investitorima i drugim kompanijama u okviru ADAMA Grupe. Takođe, Vaše podatke možemo deliti sa pružaocima usluga

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti je neophodnost zaključivanja i izvršenja ugovora sa Vama, odnosno naš legitimni interes ako samo zastupate našeg izvođača, potencijalnog izvođača, poslovnog partnera ili investitora.

 

 

(kao što su DocuSign i dobavljači usluga u oblaku).

 

 

 

 

 

Na koji način delimo podatke o ličnosti

Podatke o ličnosti posetilaca našeg sajta možemo deliti sa kompanijama naše globalne ADAMA Grupe, uključujući i zemlje bez adekvatne zaštite podataka, za potrebe poslovanja tih kompanija. Takođe možemo deliti podatke o ličnosti posetilaca internet stranice sa trećim licima, a u cilju usklađenosti sa zakonom, sudskim nalozima ili pravnim postupkom; sprovođenja ili primene naših sporazuma ili naše i zaštite naših prava, na osnovu zakona, kada se ti podaci o ličnosti prenose kao deo prodaje imovine (sredstava).

Pružaćemo objedinjene podatke o kupljenim proizvodima i uslugama, interesovanjima posetilaca, demografske podatke i druge informacije prikupljene sa našeg sajta prodajnim partnerima, oglašivačima i drugim zainteresovanim stranama u cilju sticanja saznanja o tome koji proizvodi i usluge su najpopularniji za naše kupce. Objedinjeni podaci biće u statističkom obliku anonimne grupe i neće biti povezani ni sa jednim licem.

Vaše podatke o ličnosti delimo sa našim kupcima, kao i sa našim dobavljačima usluga koji pružaju usluge u naše ime za iznad opisane potrebe. Posebno delimo podatke o ličnosti sa pružaocima marketinških usluga, usluga hostinga i IT podrške. Pružaoci usluga su obavezani zakonom i/ili ugovorom da štite poverljivost i bezbednost podataka o ličnosti i da koriste podatke o ličnosti samo za pružanje traženih usluga u skladu sa važećim zakonom.

 

Vaše podatke o ličnosti delimo sa drugim kompanijama, prodavcima i poslovnim partnerima koji obavljaju određene funkcije za nas, pri čemu su ove kompanije same odgovorne da utvrde svrhe i/ili sredstva obrade i posebno za zakonitost obrade, a kao što su banke, finansijske institucije i kompanije koje se bave kreditnim karticama.

 

Međunarodni prenos podataka o ličnosti

S obzirom da se kompanije ADAMA Grupe nalaze i pružaju usluge širom sveta, potreban je prenos podataka o ličnosti na međunarodnom nivou. Pojedine zemlje van Evropskog ekonomskog prostora u kojima se nalaze kompanije iz Grupe, naime Izrael i Švajcarska, zvanično su priznate kao zemlje koje pružaju adekvatan nivo zaštite podataka o ličnosti. Prenos podataka o ličnosti u druge zemlje koje nisu članice Evropskog ekonomskog prostora,

 

a koje nemaju isti nivo zaštite podataka o ličnosti kao u Evropskom ekonomskom prostoru, odvija se na osnovu našeg Ugovora o razmeni podataka unutar Grupe, koji je zasnovan na standardnim ugovornim klauzulama Evropske komisije za prenos podataka, i u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

 

Pojedini dobavljači usluga i ostala treća lica sa kojima delimo podatke o ličnosti mogu se takođe nalaziti u zemljama koje nisu članice Evropskog ekonomskog prostora i koje ne pružaju adekvatan nivo zaštite podataka o ličnosti. Prenosi ovim trećim licima odvijaju se korišćenjem prihvatljivog zakonitog mehanizma prenosa podataka, kao što su standardne ugovorne klauzule EU za prenos podataka.

Molimo pišite na našu kontakt adresu elektronske pošte navedenu u daljem tekstu ukoliko želite dodatne informacije ili, ako je dostupna, kopiju relevantnog mehanizma za prenos podataka.

 

Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti

 

Podatke o ličnosti koje dobijemo putem ovog sajta čuvamo ne duže nego što je objektivno neophodno za svrhu(e) za koju(-e) su prikupljeni, ali generalno, ove podatke o ličnosti čuvamo u evidenciji ne duže od godinu dana. U određenim slučajevima, podaci o ličnosti se mogu čuvati duži vremenski rok kako bi se ispunile zakonske obaveze, ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim zakonima.

 

Vaša prava u vezi sa podacima o ličnosti

Prava navedena u nastavku u vezi sa obradom podataka o ličnosti, primenjuju se na Vas samo ako posećujete našu internet stranicu iz EU, odnosno ako to predviđa Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti ili drugi važeći zakoni o zaštiti podataka u EU i podležu uslovima koji su u istim navedeni.

U slučajevima kada kompanije ADAMA Grupe deluju kao zajednički rukovaoci, ova prava možete ostvariti u odnosu na svakog od njih. Kompanije iz ADAMA Grupe koje deluju kao zajednički rukovaoci zaključile su sporazum koji odražava njihove uloge i odnose. Obratite nam se za više informacija o ovom ugovornom sporazumu.

 

Uvid

Imate pravo da od nas dobijete potvrdu da li se Vaši podaci o ličnosti obrađuju, relevantne informacije o toj obradi, kako je predviđeno važećim zakonima EU o

 

 

zaštiti podataka i kopiju podataka o ličnosti koji su u procesu obrade.

 

Ispravka

Imate pravo da od nas dobijete ispravku netačnih podataka o ličnosti koji se odnose na Vas i da dopunite nepotpune podatke o ličnosti. Međutim, neće biti dozvoljene promene podataka o ličnosti ako bi promena rezultirala netačnim informacijama ili bi promenila transakciju sa nama koja je već završena.

 

Prigovor

Imate pravo da uložite prigovor na obradu podataka o ličnosti iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju.

 

Takođe možete u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu podataka o ličnosti u marketinške svrhe. (Napominjemo da čak i ako imate prigovor na upotrebu podataka o ličnosti u svrhe direktnog marketinga, mi ćemo Vam i dalje slati poruke o transakcijama u vezi sa uslugama koje ste nabavili od nas. One uključuju odgovore na Vaša pitanja i informacije o usluzi koju ste nabavili od nas.)

 

Prenosivost

Imate pravo na prijem podataka o ličnosti koji se odnose na Vas, a koje ste dali rukovaocu u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu, kao i pravo da prenesete te podatke o ličnosti drugom rukovaocu bez ometanja od strane prvog navedenog rukovaoca.

 

Ograničenje obrade

Možete zatražiti ograničenje obrade podataka o ličnosti.

 

Brisanje

Možete zatražiti brisanje podataka o ličnosti.

 

Pravo na podnošenje žalbe

Takođe imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu, posebno u zemlji članici EU u kojoj se nalazi Vaše mesto prebivališta, mesto zaposlenja ili na lokaciji pojave problema koji je predmet žalbe.

 

Pravo na odbijanje ili povlačenje pristanka

Imate pravo da odbijete da date pristanak i možete povući (sa dejstvom u budućnosti) prethodno dat pristanak na obradu podataka o ličnosti u svakom trenutku bez ikakvih negativnih posledica.

 

To neće uticati na zakonitost obrade podataka o ličnosti do koje je došlo pre povlačenja pristanka.

 

 

Dodaci društvenih mreža

 

Naš sajt uključuje dodatke društvenih mreža, kao što su Facebook, Twitter, LinkedIn i Google („Dodaci društvenih mreža“) koje možete koristiti za preporučivanje sadržaja na našim internet stranicama prijateljima i porodici.

 

Dodatne informacije o dodacima društvenih mreža i obimu i svrsi obrade podataka od strane njihovih dobavljača mogu se naći u politici zaštite podataka o ličnosti dobavljača usluga društvenih mreža.

 

Vidi politiku zaštite podataka o ličnosti za LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy- policy

Vidi politiku zaštite podataka o ličnosti za Twitter: http://twitter.com/privacy

Vidi politiku zaštite podataka o ličnosti za Google: https://policies.google.com/privacy

 

 

Facebook

 

Ako ste posetili Facebook, pa posećujete naš sajt, pretraživač šalje informacije Facebook-u. Podaci koji se prenose Facebook-u mogu uključivati informacije kao što su korisnički ID, internet stranica koju posećujete, datum, vreme i druge informacije u vezi sa pretraživačem. Facebook beleži neke od ovih informacija i može ih koristiti za poboljšanje proizvoda i usluga i u reklamne svrhe. Nemamo uticaj na obim ili sadržaj podataka koje Facebook prikuplja pomoću ovih dodataka. Kroz integraciju dodataka, Facebook dobija informacije da ste pozvali odgovarajuću stranicu našeg sajta. Ako ste prijavljeni na korisnički nalog na Facebook-u dok posećujete naš sajt, Facebook posetu može dodeliti ovom nalogu. U slučaju interakcije sa dodacima, na primer korišćenjem dugmeta „like“ / Sviđa mi se/ ili ostavljanjem komentara, informacije o tome se prenose direktno Facebook-u gde se i čuvaju. Ako želite da sprečite ovaj prenos podataka, morate se odjaviti sa Facebook naloga pre posete našeg sajta. Za svrhu i obim prikupljanja podataka i dalju obradu i korišćenje podataka od strane Facebook-a, kao i za Vaša srodna prava i mogućnosti podešavanja zaštite podataka o ličnosti, vidi izjavu o zaštiti podataka o ličnosti Facebook-a na https://www.facebook.com/about/privacy.

 

LinkedIn

Koristimo dodatak koji obezbeđuje LinkedIn („LinkedIn“). Ovaj dodatak se može prepoznati po logotipu LinkedIn na dugmetu „share“ /deli/. Kada pozovete stranicu

 

na našem sajtu pomoću ovog dugmeta, pretraživač postavlja direktnu vezu sa LinkedIn serverima, a LinkedIn prima informacije da ste Vi i Vaša IP adresa pristupili ovom sajtu. Ako ste prijavljeni na LinkedIn nalog, pritiskom na ,,share‘‘ LinkedIn dugme, LinkedIn može dodeliti posetu ovom nalogu. Nemamo uticaj na obim ili sadržaj podataka koje LinkedIn prikuplja pomoću ovog dodatka. Za svrhu i obim prikupljanja podataka i dalju obradu i korišćenje podataka od strane LinkedIn-a, kao i Vaša srodna prava i mogućnosti podešavanja zaštite podataka o ličnosti, vidi politiku zaštite podataka o ličnosti LinkedIn-a.

 

Twitter

Ovaj sajt koristi Twitter dugmad, („Twitter“). Ovaj dodatak se može prepoznati po Twitter logotipu ili rečima „twitter“ ili „tweet“. Između ostalog, Twitter dugmad omogućavaju da se tekst ili stranica sa ovog sajta deli na Twitter-u. Kada pozovete stranicu na našem sajtu sa ovim dugmetom, pretraživač će uspostaviti direktnu vezu sa Twitter serverima, a sadržaj dugmeta će biti prenet u Vaš pretraživač, koji će ga ugraditi u sajt. Nemamo uticaj na obim ili sadržaj podataka koje Twitter prikuplja pomoću ovih dugmadi. Prema informacijama koje pruža Twitter, podaci iz evidencije kao što su Vaša IP adresa, sajt kom ste prethodno pristupili itd., se zatim prenose na Twitter. Dodatne informacije o ovome dostupne su u izjavi o zaštiti podataka o ličnosti na Twitter-u: http://twitter.com/privacy.

 

Google Analytics

Koristimo Google Analytics, servis mrežne analitike koji pruža Google. („Google“). Google Analytics koristi kolačiće da nam pomogne da analiziramo kako korisnici koriste sajt. Google prima informacije koje generiše kolačić o Vašem korišćenju sajta kroz integraciju dodatka, odnosno informacije da ste pozvali odgovarajuću stranicu našeg sajta. Informacije koje generiše kolačić o Vašem korišćenju sajta biće prenete Google gde se i čuvaju. Možete odbiti upotrebu kolačića onemogućavanjem praćenja preko Google Analytics, a što proizvodi dejstvo u budućnosti, tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pretraživač za onemogućavanje Google Analytics za Vaš trenutni pretraživač: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Ostale informacije

 

Bezbednost podataka, prenos preko Interneta

U obavezi smo da čuvamo Vaše podatke o ličnosti. Međutim, nemoguće je garantovati apsolutnu sigurnost podataka o ličnosti. Ukoliko imate nedoumica o ugroženosti MY ADAMA naloga ili podataka o ličnosti,

 

na primer, ako je neko koristio Vaš nalog, odmah nas kontaktirajte.

 

Zaštita maloletnih lica

Ne prikupljamo, ne obrađujemo i ne otkrivamo podatke o ličnosti maloletnika, odnosno lica mlađih od 16 godina, svesno i bez prethodnog pristanka roditelja ili staratelja.

Lokalni zakoni i propisi

Cilj ove Politike zaštite podataka o ličnosti je usklađenost sa važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka o ličnosti svake zemlje iz koje se prikupljaju podaci o ličnosti. U meri u kojoj nam zakoni neke zemlje zabranjuju da koristimo i delimo podatke o ličnosti na način opisan u ovoj Politici zaštite podataka o ličnosti, smatraće se da su Politika zaštite podataka o ličnosti i naše prakse izmenjene tako da budu u skladu sa tim lokalnim zakonima.

 

Podaci za kontakt

Ukoliko imate pitanja o ovoj Politici zaštite podataka o ličnosti ili želite da ostvarite svoja prava, obratite se našem Odgovornom licu za zaštitu podataka o ličnosti na privacy.officer@adama.com ili:

 

Adresa:         ADAMA Agricultural Solutions Limited, ul. Golan, Airport City, Izrael