Skip
seme kukuruza

Kukuruz

U savremenoj proizvodnji kukuruza korovi predstavljaju jednu od važnih prepreka u ostvarivanju visokih i stabilnih prinosa. ADAMA dugi niz godina proizvođačima nudi pouzdana i efikasna rešenja.

Program zaštite kukuruza

U savremenim uslovima gajenja kukuruza, gotovo je nemoguće ostvariti dobre prinose ukoliko ne obavimo jedan ili više tretmana herbicidima protiv korova. Univerzalni recept ne postoji jer je svaka godina drugačija i po nečemu specifična.

Uglavnom se oslanjamo na vremenske prilike, prisutne korove i njihovu veličinu i brojnost, a vodeći računa o razvojnom stadijumu kukuruza.

U nastavku vam predstavljamo nekoliko efikasnih rešenja i kombinacija koje su duži niz godina u primeni pokazale odlične rezultate na našim njivama.

Coltrane® 

Herbicidi

Coltrane® je potpuno nova kombinacija svima dobro poznatih aktivnih materija: dikambe i mezotriona.

Izrazito je selektivan, fleksibilan po vremenu primene tj. deluje na dva načina: folijarno i rezidualno (preko lista i preko zemljišta) i efikasan je na širok spektar korova. Sa ovim preparatom, kao jednim inovativnim rešenjem proizvođači imaju fleksibilnost u vremenu primene, odnosno primenu preparata sve do 9. lista kukuruza. Na ovaj način je olakšana primena i poljoprivredni proizvođači dobijaju jedno odlično rešenje za suzbijanje svih korova na parceli.

Doza primene preparata je 2 l/ha.

Važno je da se kaže da je preparat dobre kompatibilnosti sa preparatom Nicogan® . Tako da kombinacija Coltrane® 2 l/ha plus Nicogan® 1,2 l/ha je efikasno i kompletno rešenje za sve korove na parceli, širokolisne i uskolisne.

Nicogan®

Herbicidi

Nicogan® je vrlo dobro poznat proizvođačima. To je preparat koji odlikuje pre svega dobra formulacija, a to je tzv. OD formulacija - uljna disperzija. Ona omogućava preparatu da se brže u odnosu na standard usvaja od strane korovske biljke, a samim tim pojačavamo i efikasnost delovanja preparata.

Na tržištu postoji preko 20 registrovanih preparata na bazi aktivne materije nikosulfuron. Međutim Nicogan® je jedan od retkih koji ima zvaničnu registraciju do osmog lista. Ima zvaničnu registraciju u svim tipovima kukuruza. U semenskom, merkantilnom, kokičaru i šećercu.

Preporuka je da se nakon tretmana dve do tri nedelje ne radi međuredna kultivacija i da damo vremena preparatu da ispuni svoj zadatak.U roku od dve do tri nedelje imamo potpuno uništenje divljeg sirka prvo sušenje nadzemnih delova, a zatim pojavu tzv. antocijan boje i na kraju imamo čistu parcelu.

Doze primene preparata su 1,25 l/ha. Može se primeniti jednokratno ili dvokratno. Najbolje je kada je sirak već uznapredovao i kada ima visinu 20-25 cm sa četiri do pet formiranih listova da mogu lakše da prime depozit na sebe.

Preparat Nicogan® se odlikuje dobrom kompatibilnošću, to znači da on može da se meša sa svim preparatima za suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza koje ADAMA može da ponudi. 

Chief®

Herbicidi

Herbicid Chief® (mezotrion 100 gr), selektivni i sistemični herbicid namenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. To je preparat sa odličnom formulacijom, tzv. formulacija 2 u 1. Šta to znači?

To znači da on pored aktivne materije u sebi sadrži i okvašivač, što na samoj parceli prvo pojednostavljuje primenu. Zatim, lakše se nanosi na list korovske biljke. Brže se usvaja. Kiša ga teže spira što prilično povećava efikasnost preparata.

Dobro se meša da drugim preparatima koje koristimo za suzbijanje uskolisnih korova ili za suzbijanje nekih tvrdokornih korova ako ih ima u većem procentu.

Odlikuje ga odlična fleksibilnost po vremenu primene, odnosno vreme primene je dosta široko. Od drugog pa sve do osmog lista kukuruza. Odlikuje ga i dvostruko delovanje (deluje na korov preko lista - folijarno, a deluje i preko zemljišta - rezidualno delovanje). Produženo delovanje preko zemljišta može da traje čak i do šest nedelja. Svaka eventualna kiša koja padne u tom periodu ga ponovo aktivira što ima poseban efekat na buduće tzv. letnje korove koji se pojavljuju.

Količine primene preparata su od 1 do 1,2 l/ha u zavisnosti od korovske flore na parceli.

Efekti primene su izbeljivanje tzv. bleaching nadzemnih delova korovske biljke, koje se polako pojavljuje na vršnim delovima i polako se spušta prema korenu.  

Tomigan®

Herbicidi

Tomigan® - Partner za korove u kukuruzu koji se teško suzbijaju

Prednosti preparata Tomigan®

  • Tomigan® je herbicid specifičan za suzbijanje korova koji se inače teško suzbijaju sa drugim preparatima
  • Nema ograničenja u plodoredu
  • Potpuno suzbija korove kao što su dvornik, vijušac, poponac, divlja kupina i broćika. Vrlo dobro suzbija robusne korove kao što su ambrozija, čičak, tatula, pomoćnica, palamida
     
  • Tomigan® u dozi od 0,4 do 0,5 l/ha, odličan je partner preparat za pojačani herbicidni efekat:
  • U USEVU KUKURUZA, herbicidima na bazi aktivnih materija mezotrion, sulkotrion, tembotrion, u suzbijanju ambrozije (Ambrosia artemisiifolia), njivskog vijušca (Bilderdykia convolvulus), poponca (Convolvulus arvensis), divlje kupine (Rubus spp.), dvornika (Polygonum spp.)…

 

Dikamin®

Herbicidi

Dikamin® 600 je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevu pšenice i kukuruza.

Primenjuje se u dozi od 1 do 1,5 l/ha kada je kukuruz u fazi od 3-5 listova, a korovi u fazi kotiledona pa do razvijenih 6 listova.