Skip
secerna repa

Program zaštite šećerne repe

ADAMA vam donosi nove trendove u zaštiti šećerne repe od korova i bolesti! Na ovoj stranici ćete pronaći sva rešenja kompanije ADAMA Srbija za vaš usev šećerne repe.

Program zaštite šećerne repe

Šećerna repa je izuzetno osetljiva na prisustvo korova, iz više razloga. Kultura je niskog habitusa (slabe konkurentnosti korovima), rano se seje, relativno dugo niče, a potreban joj je i dug period da zatvori sklop. Sve navedeno, korovskim biljkama daje prostor za nesmetan razvoj. Kritičan period zakorovljenosti repe je do osam nedelja od setve. U tom periodu korov najviše utiče na prinos, te se moraju očistiti iz useva.

Rešenje za suzbijanje korova u usevu šećerne repe postoji i nalazi se u paleti pesticida kompanije Adama.

U suzbijanju prouzrokovača ekonomski najznačajnije bolesti lista, gljive Cercospora beticola, iz svog portfolija, kompanija ADAMA može ponuditi odlične preparate. Jedan preventivni i dva sistemična fungicida. To su preparati Neoram® 37,5 WG, Spyrale® i Zamir®. Navedeni preparati su jako značajni sa aspekta antirezistentne strategije.

Herbicidi

Herbicidi

Powertwin® zajedno sa vodećim herbicidom na našem tržištu na bazi metamitrona,
preparatom Goltix® Gold, predstavlja osnovu nove tehnologije zaštite šećerne repe od korova.
Kombinacijom ova dva osnovna hebicida rešavamo ekonomski najznačajnije i
najproblematičnije širokolisne korove u usevu šećerne repe, kao što su: pepeljuge, štir,
gorušica, tatula, pomoćnica, sve vrste dvornika ili divljih paprika
…, a od travnih korova
semenski sirak, korovsko proso i muharike...

PREPORUKA ZA ČIST USEV ŠEĆERNE REPE

 • Powertwin® 1 l/ha + Goltix® Gold 1 l/ha
 • Powertwin® 1-1,5 l/ha + Goltix® Gold 1-1,5 l/ha
 • Powertwin® 1-1,5 l/ha + Goltix® Gold 1-2 l/ha

Onovni herbicidi nove tehnologije u zaštiti šećerne repe od korova Powertwin® i
Goltix® Gold kombinuju se po potrebi sa partner aktivnim materijama, kao što su:
triflusulfuron metil za suzbijanje abutilona i klopiralid za suzbijanje ambrozije, čička,
palamide i samoniklog suncokreta.

Prednosti primene ORIGINAL preparata Goltix® Gold

 • Goltix® Gold je unapređena SC-formulacija i patentirana receptura (Evropski patent EP 1228692)
 • Pokrovnost preparata je poboljšana zahvaljujući fino mlevenoj aktivnoj materiji (micro-mill-tehnologija)
 • Poboljšana je UV-stabilnost aktivne supstance dodavanjem posebno čistih, dugolančanih, nezasićenih masnih kiselina
 • Bolja adsorpcija preko lista korova i izraženije folijarno delovanje u odnosu na staru SC formulaciju i paralele na tržištu.
 • Istovremeno je i dalje zadržana visoka tolerantnost šećerne repe prema ovom herbicidu kao i izraženo rezidualno (zemljišno) delovanje. Produženim zemljišnim delovanjem Goltix® Gold sprečava naknadno nicanje korova posle zatvaranja redova šećerne repe i pojavu letnjeg spektra korova.

Fungicidi

Fungicidi

Spyrale® Novo rešenje u borbi protiv prouzrokovača ekonomski najznačajnije bolesti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

Prednosti preparata Spyrale®

 • Nova aktivna materija (fenpropidin) na našem tržištu, odlično uklapa fungicid Spyrale® u strategiju zaštite šećerne repe od cerkospore
 • Veoma značajan sa aspekta antirezistentne strategije
 • Dvostruki je inhibitor različitih enzima u različitim trenutcima biosinteze ergsterola u ćeliskim membranama čime je smanjena mogućnost nastanka rezistentnosti gljive Cercospora beticola
 • Izraženog je kurativnog delovanja, ali i odličan inhibitor klijanja spora te je dobar kako u zaustavljanju već nastalih zaraza tako i u sprečavanju inficiranja, zaraze biljnog tkiva (lista)

Primena:
• za suzbijanje pegavosti lista (Cercospora beticola), pepelnice (Erysiphe betae) i rđe (Uromyces betae) u količini od 1 l/ha od potpunog zatvaranja redova do faze kada je koren dostigao veličinu za vađenje

Zamir® - Prednosti primene preparata

 • Širok spektar delovanja i primena u različitim biljnim vrstama
 • Visoko efikasan fungicid u zaštiti od cerkospore
 • Obe aktivne materije poseduju visoko fungicidno delovanje na prouzrokovača 

U ŠEĆERNOJ REPI u cilju suzbijanja pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) primenjuje se kao jeftina opcija.
Preporučljivo je da se primenjuje, kao alternativa u cilju odlaganja pojave rezistencije, naročito u godinama kada je potrebno raditi 3 ili više tremana protiv prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe.