Skip
farmer hoda

Program zaštite suncokreta

Suncokret je okopavina i ima značajno sporiji start u odnosu na korove. Ukoliko dozvolimo da korovi zauzmu sav slobodan prostor na početku, naš suncokret se sigurno za suncem neće okretati, jer ga neće ni videti.
Na ovoj stranici ćete pronaći sva rešenja kompanije ADAMA Srbija za vaš usev suncokreta.

Program zaštite suncokreta

Ako pričamo o konvencionalnim ili stadardnim hibridima suncokreta, tretman posle setve, a pre nicanja je jedini način borbe protiv širokolisnih korova i određenog broja uskolisnih.

Sa druge strane ako pričamo o hibridima koji se mogu tretirati preparatima na bazi imazamoksa ili tribenuron-metila kasnije u toku vegetacije, da li je kod njih neophodan tretman posle setve, a pre nicanja?

Svakako nije neophodan, ali je jako poželjan.

Herbicidi

Herbicidi

Prednosti preparata Racer®

U SUNCOKRETU jedna je od najboljih opcija za suzbijanje ambrozije
Bezbedno i kompletno rešenje u suncokretu sa kombinacijom 2 l/ha Racer® + 1 l/ha Efica®

Racer® brend preparat je već dugo na našem tržištu. Aktivna materija flurohloridon 250 g/l. Preparat koji je po mnogo čemu jedinstven na našem tržištu. Prvo, najduže čeka kišu, kišu može da čeka i do četiri nedelje. Dovoljno mu je samo 10 ml kiše da se aktivira i uradi posao besprekorno. Racer® je lider u suzbijanju ambrozije. Broj jedan preparat na tržištu kada pričamo o efikasnosti u suzbijanju ambrozije. Efekti delovanja preparata na korove su vidljivi tako što aplikalni odnosno vršni deo korova pobeli, odnosno bude "izbličingovan", a kasnije sam korov propadne i nema ga.

Svaka kiša reaktivira Racer®, odnosno daje iznova i iznova nove efekte. Koliko god kiše da padne Racer® će ostati bezbedan po gajeni usev. Svaka veća količina kiše samo doprinosi da Racer® pruži bolji efekat i duže čistu njivu.

U povoljnim uslovima, negde između mesec i dva možete imati konstantno sušenje svih korova. I njiva će ostati čista od setve do žetve.

 

Sunbright® -nov mehanizam delovanja za IMI tolerantne hibride suncokreta 

Preparat na bazi dve aktivne materije. Jedna je imazamoks, a druga je aklonifen. Preparat Sunbright® se primenjuje u hibridima suncokreta tolerantnog na imidazoline.

Aktivne materije imaju različite mehanizme delovanja, odnosno sa stanovišta antirezistentne strategije smanjujemo rizik pojavu razvijanja rezistentnosti korova na aktivnu materiju imazamoks koja je duži niz godina u upotrebi kod nas u različitim usevima.

Zašto SUNBRIGHT®?

Imazamoks ima izuzetnu širinu. On pokriva ogroman broj korovskih biljaka, gotovo sve najvažnije korove koji se javljaju u suncokretu.

Sa druge strane aklonifen je aktivna materija koja je malo u upotrebi na našem tržištu. Aktivna materija koja ima drugačiji mehanizam delovanja, odnosno nije ALS inhibitor nego je inhibitor hlorofila i beta karotena.

Korovska biljka kreće da bledi, dobija efekat "bličinga" i kasnije propada pošto aklonifen blokira proces fotosinteze u korovskoj biljci.

Efikasno je rešenje za rezistentnu ambroziju i za rezistentni štir, čičak i pepeljugu. Za najvažnije korove koji prave velike probleme u suncokretu.

Doza primene preparata je 2 l/ha. Primenjuje se od početka nicanja suncokreta pa do trećeg para listova.

 

Saltus®

Površine pod IMI hibridima suncokreta u našoj zemlji zauzimaju veliki deo tržišta. Za suzbijanje širokolisnih korova u IMI hibridima proizvođači koriste preparate na bazi aktivne materije imazamoks. Herbicid Saltus® sadrži duplu dozu, odnosno 80 g/l aktivne materije imazamoks. Pruža proizvođačima fleksibilnost primene, praktično ne obazirući se na porast suncokreta, već isključivo prateći porast korova.

Bezbedno se može primeniti od faze nicanja suncokreta pa sve do faze trećeg para pravih listova. Sa maksimalnom dozom primene od 0,6 lit/ha uspešno suzbija sve značajnije širokolisne korove održavajući parcelu čistom do žetve.

 

Prednosti preparata Efica®

Efica® je selektivni translokacioni herbicid. Primenjuje se za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevu suncokreta.

  • Obezbeđuje veću konkurentsku prednost usevu u početnim fazama razvoja u odnosu na korovske biljke
  • Visoko selektivan na gajeni usev
  • Odličan je partner preparat herbicidima namenjenim za suzbijanje širokolisnih korova u usevu suncokreta (flurohloridon-Racer®, terbutilazin)
  • Produženo rezidualno delovanje u zemljištu
  • Ne ograničava plodored
  • Ukoliko se primeni na vlažno zemljište dovoljno je 10 mm kiše za aktivaciju, dok je na suvom zemljištu neophodno 15 mm padavina