Skip

Kodeks ponašanja

ADAMA Agricultural Solutions je globalna kompanija koja vodi poslovanje u više od 100 zemalja širom sveta, u promenljivom radnom okruženju koje je posledica, između ostalog, razlika u kulturi, običajima i pravnom sistemu svake zemlje. Kompanija daje veliki značaj usvajanju Kodeksa ponašanja koji će usmeravati sve nosioce pozicija u Kompaniji, menadžere i zaposlene u pogledu pravila ponašanja koja se od njih očekuju kao od predstavnika Kompanija pri radu sa državnim organima, dobavljačima, potrošačima, konkurentnim komercijalnim organima i zajednicom u kojoj Kompanija sprovodi svoje poslovanje, uključujući i poslovanje između njih. Kodeks ponašanja ne uspostavlja nova pravila ponašanja, već formalizuje prihvaćena i uobičajena pravila ponašanja Kompanije. Kompanija i njeni zaposleni uvek moraju težiti da unapređuju i promovišu Kodeks ponašanja koji se primenjuje na njih.

Kako biste pregledali ceo Kodeks ponašanja, preuzmite ga sa desne strane.

U ovom Kodeksu, termin „ADAMA“ ili „Kompanija“ znači ADAMA Agricultural Solutions Ltd., uključujući svaku podružnicu koju poseduje, bilo direktno ili indirektno.

U ovom Kodeksu, termin „Zaposleni“ označava zaposlenog kompanije ADAMA uključujući nosioca pozicije u Kompaniji (usluge upravljanja, konsultantske usluge itd.)