Skip
Krompir

ExelGrow®

ExcelGrow je Biostimulator, sadrži fermentisani ekstrakt alge ASCOPHYLLUM NODOSUM. Jedinstven BIOPROCESS duple fermentacije čini ovu formulaciju superiornijom od sličnih proizvoda na bazi ove alge.

Biostimulator

ExelGrow® je prirodni biostimulator koji je razvila ADAMA.

Preparat sadrži tečnu formulaciju za folijarnu primenu koja se može preporučiti za upotrebu u svim glavnim usevima.

Excelgrow® podstiče rast i razvoj korenovog sistema, povećava intenzitet fotosinteze, podstiče bolju oplodnju i diferencijaciju pupoljaka, utiče na bolji razvoj generativnih organa i kvalitet plodova.

Paprika

Ascophyllum nodosum

Morske alge se dugo vremena koriste u poljoprivredi kao prirodni izvor đubriva i organske materije za povećanje prinosa.

Aschophyllum nodosum je alga koja živi u hladnim vodama Atlanskog okeana.  Veoma nepovoljni klimatski uslovi kao što su niske temperature, visok salinitet i nedostatak svetlosti stvorili su specifičan metabolizam morskih algi koje sintetišu veoma širok spektar supstanci neophodnih za rast u jednom od najtežih okruženja na svetu. Alga Aschophyllum nodosum je dobro poznata riznica biološki korisnih aktivnih materija za biljke.

Ascophyllum nodosum

ExcelGrow® utiče na niz procesa u biljci

 

  • Ujednačenije cvetanje, više zametnutih plodova
  • Antistresno dejstvo, povećava vigor biljke
  • Povećanje broja mahuna i veći broj zrna, viši prinosi
  • Povećava intenzitet fotosinteze
  • Poboljšava strukturu biljke, stimuliše grananje
     
Lubenica
Paradajz

Delovanje na biljku

Preporučuje se upotreba u svim glavnim usevima. ExelGrow® primenjen folijarno ili putem fertigacije u dozi od 1 l/ha utiče na biljke na sledeći način:

• Stimuliše rast i razvoj korenovog sistema, te se primena ovog đubriva preporučuje kada biljka raste ili se razvijaju novi organi, npr. kao što je rast korena nakon presađivanja
• ExelGrow® utiče na bolju efikasnost usvajanja azota od strane biljke
• Ukoliko se ExcelGrow® primeni u danima pred berbu dokazano je da utiče na povećanje kvaliteta plodova
• ExelGrow® u svom sastavu ima i glicin-betain, oligosaharide i salicilne kiseline koje štite biljke od oštećenja izazvanih abiotskim stresom. U tom smislu preporučuje se primena u proleće, pre ostvarivanja uslova za izmrzavanje, zatim pred leto kada su biljke u fazi intezivne potrošnje vode ili u terminima primene herbicida
• Sadrži kalijum koji se pokazao odličnim kada se primenjuje u fazi formiranja cveta i zametanja plodova
Salata
Epruvete

Jedinstvena tehnologija dvostruke fermentacije BIOPROCESS razvijen od strane ADAME omogućava:


Ekstrakciju širokog spektra biološki aktivnih supstanci

Maksimalnu koncentraciju fitohormona, betaina, vitamina, ugljenih hidrata i organskih kiselina

Visoku stabilnost proizvoda tokom skladištenja
Laboratorija

Primena

KROMPIR I DRUGO KRTOLASTO POVRĆE

U fazi formiranja krtola u količini od 1 l/ha

LUKOVIČASTO, LISNATO I KORENASTO POVRĆE, KAO I KUPUSNJAČE

Prvi put po rasađivanju i dalje tokom vegatacije u intervalima od po 21 dan, u količini od 1 l/ha.

MAHUNASTO POVRĆE

Od početka cvetanja, pa tokom cvetanja, u količini od 1 l/ha

KRASTAVAC, DINJA, LUBENICA, BUNDEVA, PARADAJZ I PAPRIKA

Prvi tretman izvršiti po rasađivanju i dalje tokom vegetacija u intervalima od 21 dan, u količini od 1 l/ha

ŠEĆERNA REPA

U usevu šećerne repe se primenjuje više puta u fazi intezivne vegetacije, u količini od 1 l/ha

RATARSKE VRSTE

U usevu kukuruza, pšenice, i drugih žitarica, kao i drugih ratarskih i industrijskih vrsta (soja, suncokret i druge uljarice) se primenjuje više puta u fazi intezivne vegetacije, u količini 0,5 - 1 l/ha

VOĆARSKE VRSTE I VINOVA LOZA

U voćarskim zasadima, kao i zasadu vinove loze se primenjuje više puta u fazi intezivne vegetacije i formiranja plodova, u količini 0,5 - 1 l/ha

Sadržaj

Organski ugljenik (C)

Minimum 9.6 %

Kalijum (K2O)

Minimum 3.5 %