Skip

Uslovi korišćenja ADAMA veb sajta

Uslovi korišćenja

Rezime

Ovaj veb-sajt obezbeđuje kompanija Adama Agricultural Solutions Ltd.

Za detaljnije informacije, koristite naš obrazac za kontakt.   

Šta ovi uslovi pokrivaju

Neki od ovih veb-sajtova našeg Sajta mogu biti namenjeni za određene regione ili proizvode. Dok sadržaj ovih veb-sajtova može varirati, ovi uslovi korišćenja („Uslovi“) su generalno primenljivi na svaki od naših veb-sajtova.

Svako dalje korišćenje Sajta ili bilo kog dela znači da ste pročitali i razumeli Uslove korišćenja i Politiku privatnosti i saglasni ste da budete obavezani svim delovima ovih Uslova.