Skip
farmer u repici

Program zaštite uljane repice

Obezbedite uslove da uljana repica ispolji svoj maksimalni potencijal izborom proverenih preparata i saveta u primeni.

Program zaštite uljane repice

Na ovoj stranici ćete pronaći sva rešenja kompanije ADAMA Srbija za vaše useve uljane repice.

Herbicidi

Herbicidi

Proizvodnja uljane repice u Srbiji dobija sve više na značaju, sve veći broj poljoprivrednih proizvođača se opredeljuje za setvu ove kulture.

Iako je uljana repica usev gustog sklopa, često je potrebna primena herbicida, jer korovske biljke u početnim fazama njenog razvoja (tokom klijanja i nicanja), značajno konkurišu za vodom, hranom, svetlošću i životnim prostorom. U borbi sa prisutnim korovima, repica zaostaje u porastu, te slabi, stoga je podložna zimskom izmrzavanju.

Sve ovo se značajno odražava na prinos.

Uljanoj repici u početnim fazama porasta (nicanje i nakon nicanja) pa sve do zatvaranja redova, konkurišu jednogodišnji letnji korovi (pepeljuga, štir, dvornici, muhari, korovsko proso…). Ovi korovi propadnu sa prvim jesenjim mrazevima, ali u slučaju veće brojnosti ometaju početni porast repice. Daleko su opasniji ozimi korovi kao što su: mišjakinja, kamilica, mrtva kopriva, čestoslavica, hoću-neću, galijum, gorušica, divlja rotkva…
Ozimi korovi niču tokom jeseni, obično prezime i nastavljaju svoj razvoj u proleće.

Za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevu uljane repice predstavljamo vam dva rešenja:

  • Sultan® (metazahlor 500 g/l) u dozi od 2,0 l/ha
  • Kalif® Mega (klomazon 33 g/l + metazahlor 250 g/l), u dozi od 2,0 – 2,5 l/ha.

Herbicidi se koriste posle setve, a pre nicanja uljane repice na dobro pripremljenom zemljištu. Navedenim preparatima oslobađamo usev od korova na samom startu i obezbeđujemo dobar i nesmetan početni porast uljane repice.

Na parcelama uljane repice, gde je predusev bila pšenica ili ječam zbog rasipanja semena tokom žetve, problem u jesenjem delu vegetecije mogu da predstavljaju samonikle žitarice. Brzo zatvaraju zemlju i guše usev.

Suzbijanje samoniklih žitarica treba obaviti kada dostignu visinu od 10 cm, a kada uljana repica ima minimalno 2-4 prava lista. 

Za parcele  na kojima se sad pojavljuje divlji sirak preporuka kompanije ADAMA je da se radi preparatom Agil® zato što on deluje na niskim temperaturama u odnosu na preparate drugih aktivnih materija što je značajno pri trenutnim vremenskim prilikama.

Preparat Agil®  je najbrži dostupan garminicid na tržištu.

Količina primene:

  • 0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova,
  • 1,0 l/ha za suzbijanje višegodišnjih travnih korova

Fungicidi

Fungicidi

Preporuka za zaštutu i jesenji tretman je preparat Orius ® 25 EW u dozi od 0,5 do 0,75 l/ha. Pored zaštite od Suve truleži preparat služi i kao regulator rasta. Pomaže bolje prezimljavanje. Sprečava dominaciju vršnog, a potencira razvoj bočnih izdanaka što značajno utiče na povećanje prinosa. Prvo tretiranje izvršiti u jesen kada uljana repica ima 6-8 listova. Drugo tretiranje u proleće kada se pojavi treća internodija, iznad tzv. “zelenog pupoljka”.

Insekticidi

Insekticidi

Jesenje štetočine

Buvač oštećuje u jesen novozasejanu repicu. Najviše štete nanosi kotiledonima i sasvim mladim listovima prouzrokujući karakteristične simptome u vidu jamičastih rupa.

Repičina lisna osa je štetna u stadijumu larve (pagusenice). Ono što je karakteristično za njih je da tokom 24 sata mogu da pojedu količinu hrane koja je dva puta veća od njihove težine. Prag štetnosti je jedna pagusenica po biljci. Vrlo su proždrljive, naročito u podnevnim satima kad je najtoplije.

Za suzbijanje ovih štetočina kompanija ADAMA preporučuje insekticid Lamdex ®

Lamdex® je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Doza primene preparata je 0,2 l/ha. Zahvaljujući svojoj formulaciji, CS suspenzija kapsula, odnosno mikrokapsuliranoj formulaciji ima produženije delovanje nego ostali preparati iz grupe piretroida.

Prolećne štetočine

Sjajnik je ekonomski najznačajnija štetočina uljane repice. Štete koje izazove mogu da iznose i do 50% od ukupnog prinosa.

Mavrik® je efikasan na visokim temperaturama, nije štetan za korisne insekte i još uvek nije zabeležena otpornost sjajnika.

Mavrik® ima dvostruko dejstvo. Direktno dejstvo, tako što uništava štetne insekte i indirektno dejstvo tako što ostavlja korisne insekte na parceli.

Bitno je napomenuti da je on najmanje opasan za pčele. To pčelari uglavnom već dobro i znaju. Kada se primenjuje Mavrik®, naravno da ne treba da pčele budu na parceli, ali već pola sata nakon tretmana mogu ponovo da se puste ukoliko se nalaze u košnicama. Kao što znamo to je često slučaj jer pčelari donose košnice na parcele uljane repice.

Doza primene preparata Mavrik® je 0,2 - 0,3 l/ha.

Pragovi štetnosti su sledeći: Kada cvet još uvek nije izdiferenciran tada je jedan imago dovoljan znak za tretman. Ukoliko dođe do diferenciranja cvetova - dva, tri imaga su prag za tretman. Kasnije, početkom cvetanja ili kada kreće cvetanje potreban je veći broj sjajnika. To je sasvim logično, ukoliko sjajnik napadne zatvorenu cvast on je odmah i uništi.

Kasnije kada se cvet otvori on se hrani polenom i nanosi manju štetu. Kada krene cvetanje potrebno je pratiti brojnost sjajnika i po mogućnosti delovati sa preparatom Mavrik®, a ukoliko je već otvoreno više od 50-60% cvetova obično prestaje potreba za tretmanom.